קהילת המועצה האזורית גן רוה

 אירוס, בית-חנן, בית-עובד, גאליה, גן-שורק,
  כפר-הנגיד, מחנה הילה, נטעים, כפר הנוער עיינות ופלמחים
קישורים לכיתות השונות  |  חדשות מהמועצה  |  חושבים חינוך בגן רוה  |  פורום כללי גן רוה  |  index.ganrave.com  |  יזמות ופיתוח במרחב הכפרי  |  
תאריך ושעה
 

בניית אתרים

 

 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלחדף לתושב - בחירות 2013

דף הבית >> יישובים >> המועצה האזורית גן רוה >> חדשות מאזור גן רוה >> דף לתושב - בחירות 2013
 
 
 
 
 
מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקח הארצי על הבחירות
 
                        המועצה האזורית גן רוה                  15627
 
דף לתושב – בחירות למועצה
 
 1. זה עתה החלו ההכנות לבחירות למליאת המועצה, לראשות המועצה וכן לוועדים מקומיים .
 
הבחירות תתקיימנה ביום כ"א טבת התשע"ד  24 בדצמבר 2013
 
 1. הליכי הבחירות כוללים מספר שלבים עיקריים לפני כל שלב יתפרסמו, במקומות הציבוריים שבכל יישוב, מודעות ובהן פרוט מדייק של ההליך ודרך ביצועו וכן הזכויות של כל תושב לגבי אותו שלב.
 
את/ה מתבקש/ת לשים לב ולקרוא בעיון מודעות אלה
 
3 . השלבים העיקריים בהליכי הבחירות :
 
 1. הכנת פנקס בוחרים
 
     1) פנקס הבוחרים יוצג לעיון הציבור כדי שכל אדם יוכל לבדוק אם הוא כלול בו .
 
2) לפי סעיף 144 בצו המועצות האזוריות / סע' 130 בתקנון המועצות האזוריות ביו"ש*   
    זכאי להירשם  בפנקס בוחרים של יישוב רק מי שממלא את התנאים הבאים:
 
    א. 150 יום לפני הבחירות , כלומר ביום כ"א באב התשע"ד- 28/07/2013  מקום   
   מגוריו הקבוע היה בתחום היישוב וכן מענו הרשום במרשם האוכלוסין היה   
   בתאריך הנ"ל בתחום היישוב:
 
   ב.  ביום הבחירות, כלומר ביום כ"א טבת התשע"ד  24/12/2013 , הוא יהיה   בן 17
       שנים לפחות, כלומר נולד לפני י"ד בטבת התשנ"ז, 24/12/1996:
 
        ג.  שמו לא נכלל בפנקס  בוחרים של רשות אחרת(מועצה אזורית, מועצה מקומית או   
            עירייה) בה נערכו בחירות ב- 18 החודשים שקדמו ליום הבחירות, קרי לאחר יום    
           24/06/2012 .
 
 1. פנקס בוחרים של ישוב ישמש הן לעניין הבחירות למועצה ולראש המועצה והן לעניין בחירת ועד מקומי . כל אדם זכאי להגיש ערר על אי רישומו בפנקס ואף ערעור לבית המשפט על ההחלטה שניתנה בערר. הגשת העררים והערעורים חייבת להעשות במועדים הקבועים בצו שאינם ניתנים לשינוי .
 
הפרטים והמועדים יתפרסמו במודעה . לאחר מכן ייכנס הפנקס לתוקף ומי שלא נכלל בו -  לא יוכל להצביע .
 
    ב. קביעת מודד כללי
 
        מספר הנציגים שכל יישוב יהיה זכאי לשלוח למליאת מועצה ייקבע לפי מודד. המודד  
        שיוצע ע"י המועצה יפורסם במודעה ותינתן לכל אדם זכות להעיר הערותיו לגבי המודד. 
        הפרטים יפורסמו במודעה.
 
        שר הפנים ( או הממונה ביו"ש)* יקבע את המודד בהתחשב בהצעת המועצה וההערות
        שיתקבלו מאת התושבים על הצעה זו .
        אם המועצה לא תעביר במועד בענין המודד, יהיה כל ישוב זכאי לבחור נציג אחד בלבד
        למועצה , למעט ישובים שמספר הבוחרים בהם עולה על 750 שיהיו זכאים לבחור בשני  
        נציגים למועצה .
 
   ג.  החלטה על בחירות לוועדים מקומיים בישובים שיתופיים
 
        ביום הבחירות למועצה ולראש המועצה ייבחרו גם ועדים מקומיים, הן בישובים לא 
        שיתופיים והן בישובים שיתופיים .
 
        בישובים שיתופיים ייתכנו 3 אפשרויות לבחירת וועד מקומי :
 
 1. וועד האגודה השיתופית להתיישבות ימשיך לכהן גם כוועד המקומי .
 2. התושבים שאינם חברי האגודה יבחרו נציגות מטעמם והוועד המקומי יורכב מוועד האגודה ביחד עם הנציגות .
 3. ייבחר וועד מקומי בנפרד וללא קשר לוועד האגודה
 
        סוג הוועד המקומי ייקבע על פי הסוג שנבחר באותו יישוב בבחירות הקודמות, וכן על פי 
        פניית בוחרים בישוב השיתופיים לשר / הממונה ביו"ש והיחס המספרי בין מספר החברים 
        למספר הלא- חברים . הפרטים בענין זה והמועד להגשת הבקשות יתפרסמו במודעה .
 
   ד. הגשת רשימות מועמדים למליאת המועצה , הצעות מועמד לראש המועצה ורשימות 
       מועמדים לוועדים מקומיים
 
       כל הפרטים , המועדים וההנחיות בעניין הגשת רשימות והצעות המועמדים יפורסמו  
       במודעות .
 
4. המודעות האמורות לעיל תתפרסמנה כל אחת בזמנה והפרסום יעשה במועדים הקבועים 
    בחקיקה, תוך מתן זמן ראוי לבצע את כל הנדרש.
 
 
 
את/ה מתבקש (ת) לשים לב לפרסומים :
 
5. אנו מביאים בזה לידיעתך מספר תאריכים חשובים בשלבים השונים של הליכי הבחירות :
 
 1. הצגת פנקס הבוחרים לעיון הציבור  מיום 28/08/2013 ועד ליום 08/09/2013 :
 
 1. המועמד האחרון להגשת ערר לוועדת הבחירות על רישום או אי רישום בפנקס הבוחרים  08/09/2013 .
 
 1. המועד האחרון להגשת הערות והשגות על הצעת המועצה בדבר המודד 08/10/2013 .
 
 1. המועד האחרון להגשת בקשות לשר הפנים בעניין בחירת ועד מקומי או נציגות בישובים שיתופיים  - 21/10/2013 .
 
 1. הגשת רשימות מועמדים בבחירות למועצה ולוועדים המקומיים והצעות מועמדים לראשות המועצה  21/11/2013 .
 
 1. יום הבחירות – 24/12/2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
מונה:


 


 

 

  

 


הודעות אחרונות מהפורומים

לייבסיטי - בניית אתרים