קהילת המועצה האזורית גן רוה

 אירוס, בית-חנן, בית-עובד, גאליה, גן-שורק,
  כפר-הנגיד, מחנה הילה, נטעים, כפר הנוער עיינות ופלמחים
קישורים לכיתות השונות  |  חדשות מהמועצה  |  חושבים חינוך בגן רוה  |  פורום כללי גן רוה  |  index.ganrave.com  |  יזמות ופיתוח במרחב הכפרי  |  
תאריך ושעה
 

בניית אתרים

 

 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלחועדת חקירה על מעמד היישוב אירוס

דף הבית >> יישובים >> אירוס >> ועדת חקירה על מעמד היישוב אירוס
מדינת ישראל
ועדת חקירה לבדיקת  המעמד המוניציפאלי של היישוב אירוס
שבתחום המועצה האזורית גן רווה
 
ישיבה מס' 2
פרוטוקול מיום  שלישי, יב' בטבת תשע"ג  (25.12.12)
 
 
 
 
חברי הוועדה :               ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה
                                        מר משה שמעון, חבר ועדה
 
מוזמנים :                   מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז
                                    מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה
                                    גב' טובה לוי, יושבת ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן
 
 
עמדת משרד הפנים
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אנחנו פותחים את הדיון השני של הוועדה להחלטה על מעמדו של היישוב אירוס. אני רק מבקשת שכל אחד יגיד את שמו, לפני הדיון, וגם את התפקיד שלו, אם אפשר, על מנת שנוכל לתמלל את הנושא הזה.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני ראש צוות דרום בלשכת התכנון, בוועדה המחוזית מחוז המרכז. נציג הוועדה המחוזית.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
מה שאנחנו מבקשים לדעת ממך, זה מה ההמלצה שלכם לגבי המעמד המוניציפלי של היישוב אירוס.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
הנושא של אירוס הוא מבחינתנו שאלה, שטוב שבאמת הגיע לשולחנה של הוועדה הזאת.  אני אגיד קודם כל, שמבחינה תכנונית הוועדה המחוזית לא רואה מקום להקמת יישובים חדשים בארץ, ובמיוחד במחוז המרכז.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
כשאתם אומרים את זה למה אתם מתכוונים? אבל בפועל כן מוקם. מוקמים בתים.  מה ההבחנה שלכם לאי הקמה, מבחינה תכנונית, לא להקים יישובים חדשים.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
מבחינת נושא של פריסת תשתיות, פריצה של מרחבי תכנון חדשים. בכל אופן, יש מקום להרחבת  אזורי פיתוח, ואנחנו יודעים שבתוך שבונים, וצריך לבנות וזה בסדר, אבל צריך לעשות את זה תחת עקרונות תכנוניים ברורים. אחד העקרונות זה שאנחנו מפתחים אזורי פיתוח שכבר קיימים, ואנחנו מרחיבים אזורים עירוניים או כפריים כבר קיימים, תוך נסיון של פריצה מינימלית של השטחים הללו. היישוב האירוס סוכם, בעקבות תוכנית ול"לית משנות התשעים. אני לא אביע את עמדתי לגביה, אבל אני חושב שהיום היא היתה נבחנת בצורה קצת שונה מאשר היתה נבחנת בעבר, ודי לכך.
אבל היא קמה, ויש שם אנשים, אנשים שגרים שם ורכשו את הקרקע ובונים, וצריכים לתת להם פתרונות ומעמדם צריך להקבע.
בין אם היישוב יהיה שייך ל, בין אם הוא יהיה אחד מהיישובים שנמצאים באזור ובין אם הוא יצורף לנס ציונה, אני פה לא מביע עמדה. אני חושב שזה דבר שצריך להיות בין השאר, לדין ודברים עם הרשויות שנמצאות באזור. עמדת לשכת התכנון היא שלנו אין עמדה ואנחנו לא נביע עמדה, כי זה יותר עניין שלטוני, פחות עניין תכנוני.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, זה לא בהכרח, כי אם יש באמצע שטח של גן לאומי, זה בכל זאת כולא את הגן הלאומי בין שני מרחבי פיתוח. האם לזה אין משמעות?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
זה שיקול, אבל אנחנו יודעים שגם בתחום רשויות אחרות, יש אזורים שהם פארקים, ואזורים פתוחים, אפילו גנים לאומיים, הם חלק ממרקם המחייה, ואני, בנושא הזה, זה שיקול שבוודאי הוועדה הזאת צריכה לקחת בחשבון, אבל אני לא חושב שאם יש גן לאומי בין נס ציונה לבין האירוס, זה דבר שבגינו אי אפשר לדעת, אבל זה עוד פעם, זה שיקול שנצטרך לקחת בחשבון. בכל אופן, העמדה, אני חוזר ומסכם את הנושא הזה - העמדה של הוועדה המחוזית הוא שאין מקום להכנת יישוב חדש, ואנחנו מתנגדים גם להגדרה מוניציפלית של יישוב חדש במרכז הארץ. אנחנו מאוד מאוד משתדלים לשמור על העקרונות האלה. היישוב הזה נמצא היום בצמידות דופן ליישוב אחר, בתחום המועצה האזורית גן רווה. הוא נמצא בקרבה מאוד רבה לנס ציונה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
הוא לא נמצא בצמידות דופן. ממש לא. גם בסיור בשטח שראינו היום, אפילו כניסה משותפת אין להם. כל מערך הדרכים הוא לא משותף.
גם כמרקם קהילתי, ואני שואלת שאלה, גם כמרקם קהילתי, מדובר במושב, שאמור לגדול, עד כמה שאנחנו קיבלנו נתונים, אמור לגדול עד 350 יחידות דיור, ומדובר פה על 500 יחידות דיור.  זו חלופה שלא עלתה בפנינו אף פעם, דרך אגב.  ליד משבצת הקרקע המתוכננת של המרחב המוניציפלי. של השימושים המוניציפליים. יש בתוך התוכנית  קטע שהוא קטע של השירותים,
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
מה מפריד בין בית עובד לבין אירוס?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני דיברתי על עובד, לא בית חנן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
או.קי, מתנצלת. כי זה עלה פעם ראשונה, ומעולם לא עלה כחלופה. זו חלופה פעם ראשונה. אנחנו אפילו לא שאלנו אף פעם על החלופה הזו, כי החלופה הזו לא הועלתה על ידי אף אחד עד היום.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
בית עובד, לאיזה מועצה שייך?
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
גם שייך למועצה הזאת. זה אותו מושב, שבו אנחנו הסתובבנו,
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
אני מכיר את בית עובד.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
בעצם העמדה שלכם, שצריך לשקול?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני לא מביע עמדה. אני אומר, הצירוף של,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, לא, מה העמדה שלכם לגבי העניין הזה? כי זו פעם ראשונה שהחלופה הזאת עלתה.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני חושב שמבחינה תכנונית אין בעיה. זאת אומרת, התכנון יודע לפתור את הדברים האלה, וכניסה ליישוב זה בהחלט לא שיקול, כניסה ליישוב זה לא שיקול להקמת יישוב חדש. זה אני יכול לומר בצורה מפורשת.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
בלי ספק, אנחנו מבינים את מה שאתה אומר.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
בסך הכל הכל שם קטן וצפוף. בכל זאת מדברים על מרחבים. מדובר בשטח מצומצם והמרחקים הם לא גדולים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אבל מה מפריע למעשה, בהנחה שכבר יש שם אנשים ובהנחה שכבר יש תכנון ובהנחה שכבר יש יישוב עצמאי. אני אומרת - עצמאי מבחינה תכנונית, אני לא אומרת עצמאי מבחינה מוניציפלית, שאמור לגדול ל - 500 יחידות דיור.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני לא יודע מה זה "אמור"
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לפי התכנון שם.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
היתה גם, בעבר, תוכנית להרחבה צפונה, של תוכנית  של האירוס.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
כן, והבנו שאין לה סטטוס.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
היא סורבה. אני מדבר על 109/3, היא נבחנה על ידי הוועדה המחוזית, ודחייתה על ידי הוועדה המחוזית קיבלה משנה תוקף ומטרה של המועצה הארצית.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
כן, כן, זה הבנו שזה נדחה.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אנחנו בהחלט לא רואים מקום להרחיב מעבר לזה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אבל בוא ננסה להתמקד כרגע בהגדרה המוניציפלית. בית עובד הוא מושב. בוודאי יש לו זכויות להגדלה מול תמ"א 35.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
לבית עובד יש גם הרחבה קהילתית, שנמצאת לפני מתן תוקף.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
שהיא נמצאת איפה?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
זו תוכנית שהיא כבר עברה את ועדת התנגדויות.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
היא נמצאת איפה, מבחינה פיזית?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
היא נמצאת ממזרח, בין בית עובד לבין נס ציונה.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
לכיוון בית החולים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אין לנו מפה שהוגשה בפני ועדת התכנון?
זאת אומרת, ההרחבה הקהילתית היא לא באותו מקום שנמצא האירוס. אירוס נמצא פה.  זה מרקם אחד?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני לא חושב שיש ממש, שיש איזשהי הפרדה, אבל אני אומר - מה שרציתי לומר, שבית עובד, גם אם הוא במקור מושב חקלאי, אנחנו יודעים שהמושבים החקלאיים הם כבר לא, בוא נגיד שלא כל המושבים החקלאיים הם עובדי אדמה. הרבה מאוד הם כבר בעלי אופי קהילתי, ויש עבודות קהילתיות, ואנחנו פה בעולם שהשתנה. לכן דווקא בנושא הזה אני לא מבין למה יישוב בעל אופי יותר קהילתי, לא יכול להיות חלק ממושב. אבל אני, עוד פעם, זה אחד השיקולים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
השאלה אם אפשר להצמיד כמות כזו של תושבים למושב, בלי להפר בעצם את האיזון שלו. מול ההחלטה להצמיד נניח את אותן 500 יחידות דיור מתוכננות של אירוס, לבית עובד, קיימת למעשה המכסה של בית עובד על פי תמ"א 35, שזה מאבד כל פרופורציה, לא?  אני לא יודעת מה המכסה של תמ"א 35 לגבי בית עובד. אם אתה מעלה את זה כחלופה. השאלה אם זה בכלל אפשרי. כי זה נוגד, את אותה החלטה שלא להקים יישוב חדש, זה נוגד לגבי בית עובד. זה נשען על התמ"א, זה נשען על התמ"א. זה בעצם כאילו מאותו אולם תוכן של התנגדויות.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
נכון. זו סוגיה שאת מעלה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אז זו לא חלופה.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני לא הייתי שולל את זה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אבל היא חלופה, שיש לה את אותה בעיה, כמו חלופה של הקמת יישוב חדש. המשמעות של זה היא גם הקמת יישוב חדש.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
לא הייתי אומר. כיוון שהנושא של התנגדות הקמת יישוב חדש, היא נשענת על שיקולים תכנוניים, בשיקולים של תפיסת הקרקע.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אבל היישוב החדש מוקם. היישוב החדש הוקם בפועל, וכמו שיש פה, בהחלטת פרוטוקול המועצה הארצית, מס' 496 מ - 3.6.08, טוען שמאי אסיף שבכלל היישוב אירוס לא נכנס לתוך המגבלות שלא להקים יישוב חדש, כי מדובר בתוכנית, שאושרה ב - 1994.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
עדיין יש לתמ"א הוראות מעבר.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אבל ההוראות הן גם לגבי סך כל היישוב של בית עובד. זה באותו משקל.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
זו הוראה אחרת. יש את הוראות המעבר של תמ"א 35, יישוב של תוכנית שהופקדה לפני התמ"א.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אתה יכול להסב את תשומת לבנו לגבי הוראות המעבר? 
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
כן.
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
מה כתוב בהוראות המעבר?
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
זה היה בפעם הקודמת.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
סעיף 17.3, שתוכנית שהופקדה, וכן תוכנית שהוחלט על,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אבל זה תוכנית שחלה לפני.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אז רשאי מוסד התכנון לאשרה או להפקידה, לפי העניין.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אז אם רשאי מוסד התכנון לאשר אותה, אז בעצם ההוראה של התמ"א מדברת על אישור התוכנית, והתוכנית אושרה. היא לא מדברת על הקמת היישוב החדש. היא לא מדברת על הוראה מוניציפלית של הקמת יישוב חדש. היא לא מדברת על הוראה מוניציפלית בתוך הוראות המעבר, ואם ככה, היא לא חוסמת למעשה את הנושא הזה.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני לא לגמרי הבנתי את הנושא הזה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אתה קראת לנו כרגע את הסעיף, סעיף 17 בתמ"א. מהות הסעיף, אם אני מבינה אותו נכון, מתייחס לאישור תוכניות שהופקדו לפני התמ"א. אנחנו פה מדברים על מעמד מוניציפלי. זאת אומרת שאין שום הוראה שסותרת את האפשרות להקים, לתת מעמד מוניציפלי ליישוב אירוס, וללכת על פי מה ששמאי אסיף אמר בפרוטוקול המועצה הארצית, שזה בכלל, היישוב הזה מוחרג מכל הנושא של התמ"א.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני מציג פה עמדה. אם תמצאו שהתמ"א לא מונעת מכם,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, בסעיף שהגדרת, התמ"א לא מונעת מלהגדיר את המעמד המוניציפלי כיישוב קהילתי. היישוב שאתה קראת הוא סעיף שהוא מגדיר הוראות מעבר, לגבי מתן תוקף סטטוטורי תכנוני.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני מכיר את העמדה. תוכנית שאושרה, ואני גם מכיר את העמדה של שרית דנה בנושא הזה. אף על פי כן אני מציג פה,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
מה העמדה של שרית דנה, אם לא קשה לך?  כי אני לא זוכרת שנתקלתי במסמכי הוועדה, באיזשהי עמדה של שרית דנה. אם כי, יכול להיות שזה נמצא בתוך חוות הדעת של עורך הדין. יש פה חוות דעת של עורך דין הראל גולדברג ממשרד המשפטים. סביר להניח שזה כאן.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
בכל אופן, אני רוצה להציג פה את העמדה התכנונית של הוועדה המחוזית. כך או כך אנחנו לא רואים מקום להקמת יישוב חדש. אף על פי שהיישוב כבר קיים.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
זו החלטה שהתקבלה אצלכם, אחרי שדה פקטו היישוב הזה קיים?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני לא מדבר על החלטה. אני מדבר על עמדה. ההחלטה שאני הפניתי אתכם אליה, לגבי הרחבת היישוב, זו החלטה שנדונה בוועדת משנה לעררים ב - 2009. לא לגבי היישוב. מעבר לכך, זו תוכנית ול"לית. זו לא תוכנית מחוזית רגילה.
אנחנו סבורים, שיכולים להמצא פתרונות מוניציפליים במרחב, במגוון אפשרויות, שיאפשרו את הצמדתן ואת שיוכן המוניציפלי של תושבי היישוב ואת היישוב עצמו, למרקמים בנויים ויישובים קיימים.  ולגבי מגוון האפשרויות אתם מכירים, והצגתי גם אולי אפשרות נוספת.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
מה שכתוב כאן באמת, בחלק מחוות הדעת, אני לא אקרא את הכל, האם התכוונת למה שהוגדר כאן, כאשר הכרזה, כאמור, של השר, מבינה בעצם לכך שמוקם יישוב חדש, בשטח, שאושרה לו תוכנית להרחבת יישוב קיים ותו לא.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
זה לא בפני, אבל זה לא משנה, אפשר למחוק את מה שאמרתי קודם. זה לא העיקר של הדברים שאמרתי. אני רק רוצה לומר, שאני יודע שיש גישות שונות לגבי הדבר הזה, וזה בסדר.  זה בסדר שאנשים חושבים כך.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, אני רוצה שנסכם את ההבנה שלנו לגבי העמדה שלכם. אתם לא ממליצים מוניציפלית להקים יישוב חדש.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
נכון.
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
ואתם ממליצים מוניציפלית עדיין לשקול אפשרויות נוספות.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
מוניציפלית היישוב הזה שייך, מוניציפלית לגן רווה.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
הוא שייך מוניציפלית לגן רווה, אבל רגע אין לו מעמד, האם הוא חלק,
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
אנחנו מדברים על המעמד, לא על ההשתייכות המוניציפלית.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
נכון.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
יש הבדל.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני אומר - השיוך המוניציפלי, זו שאלה שצריכה להשקל.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
כי אם להשתייך לגן רווה,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, אני אמרתי - להשתייך מוניציפלית לאחד היישוב. לא למועצה האזורית.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני מדבר גם על המעמד. אני מדבר גם וגם. לגבי השאלה המוניציפלית, אני חושב שפה, אני לא חושב שיש ללשכת התכנון הרבה דברים.. זה שיקולים, לא שיקולים תכנוניים. שיקולים חברתיים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זה הופיע בתוכנית המתאר המחוזית, היישוב הזה? הפוליגון הזה הופיע כיישוב בתוכנית המתאר המחוזית?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני שמח שאת שואלת את השאלה - מה שהופיע בתוכנית המתאר המחוזית, כל המרחב הזה, כל אדמות הבול.. שם, מה שנמצא מצמוד לכביש 42, זה מוגדר על פי התמ"מ כאזור לפיתוח כפרי, וזו היתה אחת הטענות,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
מה מוגדר בתמ"מ אזור לפיתוח כפרי?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני יכול לקרוא לך ולהפנות אותך לסעיף.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אם אפשר להפנות אותנו לסעיף, וגם אולי אפילו לתת לנו לצלם את הסעיף הזה.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אין שום בעיה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, ותוכנית המתאר לא היתה בתוקף, לעת ההחלטה על הקמת היישוב הזה. אני מדברת תכנונית, ב- 1994.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
לא. התוכנית נכנסה לתוקף ב - 2003.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לכן אולי, כנראה, אומר שמאי אסיף בשאילתא, שזה משהו שאושר לפני 2003.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אין ספק. כאשר התמ"מ נכתבה, היא ידעה שיש שם תוכנית מאושרת. כלומר, היא לא התעלמה מהתוכנית המאושרת.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
והיה תמ"מ בתוקף מסוים?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
היה תמ"מ 3.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
תמ"מ 3. מה היה בתמ"מ 3?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
את זה צריך לבדוק.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
א'. תן לנו את מה,
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
מה שכן, אני שמח שאת שואלת, כי הנושא הזה עלה במסגרת דיון בוועדת ערר, ב - 2009, בתוכנית 109/3. בה ההרחבה המבוקשת של היישוב היתה גם היא בתוך הכתם לפיתוח כפרי, בתוך אותו כתם, ואף על פי כן הוועדה המחוזית סרבה לתוכנית , בשל מספר רב של שיקולים, ביניכם שיקולים סביבתיים, על ערכיות השטח.
ועדת הערר קיבלה את הטענה הזאת, ואני מחפש את הציטוט עצמו.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אנחנו נוכל לקבל את ההחלטה של ועדת הערר?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
בוודאי.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
א'. את ההחלטה של ועדת הערר. ב'. אני הייתי מבקשת לתת לנו את ההגדרה של אזור לפיתוח כפרי בתמ"מ הנוכחי, ובתמ"מ 3, שהיה בתוקף.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
בתמ"מ 3 הייעוד היה שונה. הייעודים של תמ"מ 3 הם טיפה שונים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
מה היה הייעוד?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
לא זוכר.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אז אם תוכל לבדוק לנו מה היה הייעוד, לעת אישור התוכנית הזאת, מה היה הייעוד בתמ"מ 3, זה גם יתן לנו מקום לשיקול דעת.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני רק אומר בקצרה, שמה שוועדת הערר אמרה, זה שמוגדר שם, שזה אזור לפיתוח כפרי, לא מחייב שיהיה שם פיתוח כפרי. התמ"מ מאפשרת לקרקע, היא לא מחייבת. היא בעצם קיבלה את שיקול הדעת של הוועדה המחוזית, שאמרה - אף על פי שמותר, על פי ייעודי הקרקע, ערכיות השטח גוברת על השיקולים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זה הוחלט גם בקשר לקיסריה, לפני כמה ימים.
זאת אומרת, מה שבעצם ועדת הערר, אם אני מבינה אותך, המשמעות של ההחלטה שלה, זה שהיא אומרת שזה מאפשר אך  לא מחייב.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
נכון.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
עדיין היינו מבקשים לקבל.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
זה ייעוד לפי תמ"מ 3.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
מה היה השטח על פי תמ"מ 3?
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
את צריכה עכשיו? כי זה פשוט צריך לפתוח את התשריטים, שלא עומדים בפני.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, תן לנו, אנחנו נצטרך, מאחר וזה הועלה כחלופה על ידכם, הנושא של בית עובד, אנחנו נצטרך גם לבדוק את החלופה הזאת, עם הוועד של בית עובד. זה לא עלה כחלופה, אפילו לא שקלנו את זה ולא עמד נגד,
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני אמרתי את זה, כי פשוט ראיתי שבית עובד היה שם הכי קרוב. לא בגלל השיקול של בית עובד.  אני אומר שזו אחת האפשרויות.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לעת שזה הועלה כחלופה, אז אנחנו צריכים להתייחס לזה בהתאם. נצטרך להזמין לישיבה הבאה.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אתם בחנתם את בית חנן ונס ציונה?
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
כן. אלה היו בעצם החלופות שהועלו בפנינו.  כי לא עמד בפנינו, בעצם לא עמד בפנינו שום חומר תכנוני או המלצה תכנונית שלכם. זו פעם ראשונה, שהוועדה שומעת איזשהו היבט תכנוני. כל מה שעמד בפנינו כל הזמן זה היבט מינהלי של שתי שורות - מבחינה תכנונית אין להקים יישובים חדשים, על פי החלטת המועצה הארצית. מבחינה מוניציפלית יש מקום לחשוב על הקמת יישוב חדש. זו חוות הדעת שקיבלנו מתחום השלטון המקומי.
כשבעצם הנושא של הצמדה לבית חנן היה כל הזמן בתוך הניירות.
זו פעם ראשונה שלמעשה עומדת בפנינו, א' עמדה תכנונית. ב'. איזשהי חלופה שמועלית מתחום החלופות התכנוניות, ולצורך הנושא התכנוני, בינתיים כל מה שעמד בפנינו זו אותה החלטת מועצה ארצית, 496, שלמעשה כן מחריגה את היישוב הזה מההגדרה החד משמעית של אי הקמת יישובים חדשים. אז אנחנו כן צריכים לבדוק את זה כרגע. אנחנו נזמן אותם ונבדוק את זה. אם אתה לא יכול לתת לנו כרגע את החומר, אם הוא לא עומד בפניך, אז בבקשה תשליך לנו גם את ההגדרה בתמ"מ 3 לגבי השטח הז, וגם את הקטע בחוות הדעת, אלא אם כן אנחנו יכולים לצלם את זה כרגע.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
גם צריכים לשאול את ראש המועצה.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
את מדברת על החלטת ועדת הערר.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
על החלטת ועדת הערר, כן.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
שאת זה אני יכול להעביר לך.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
וגם את ההגדרה בתוך תוכנית המתאר, ההגדרה הסטטוטורית של אזור לפיתוח כפרי. מה הייעודים והשימושים, אלא אם כן זה מופיע בתוך ועדת הערר.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
הכל מופיע בוועדת הערר. ועדת הערר מצטטת בעצם את הסעיף הרלוונטי בתמ"מ, את סעיף 7.2 בתמ"מ, והיא עוד אומרת, עולה במפורש מהסעיף - התמ"מ אינה מורה כי התכליות האלה יחולו על השטח בהכרח, אלא מתירה אותן. זה הציטוט מוועדת הערר.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
מה שאתה עוד צריך להעביר לנו זה את הנושא של תמ"מ  3, מה היתה הגדרת השטח, לעת קבלת התוכנית.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
אני רק מזכיר, אני אעביר לכם את זה. אני רק מזכיר שהתוכניות הול"ליות הוחרגו מהייעודים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
מהייעודים של התמ"מ.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
זה בעצם, היה להם מעמד קצת שונה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
למען הסדר הטוב, בכל זאת, שיהיה לנו את הנתון הזה מול העיניים. כמובן שנחליט מה שנחליט, אבל שיהיה לנו את הנתון הזה מול העיניים.
הבקשה היא, החומר להשלמה, אם אפשר, במהלך השבוע הקרוב.
 
מר תומר היימן, ראש צוות דרום, ועדה מחוזית מחוז מרכז :
את תקבלי את זה עוד לפני שתסיימו את הישיבה.
 
עמדת ראש עיריית נס ציונה
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
מה שאנחנו רצינו לברר זה מה העמדה של נס ציונה לגבי ההגדרה המוניציפלית של היישוב אירוס. כי זה צמוד דופן לנס ציונה.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
קודם כל, היישוב הזה קם בחטא. השטח של היישוב הזה היה אמור להיות שטח לגן לאומי. התקבלה החלטה, לדעתי אומללה מאוד, שלקחה את השטח של הגבעות, אנחנו בנס ציונה, למרות שהיתה שם גם כל, כל ה.. למיניהם ומכרו בתקופת המנדט, כולם מכירים את הסיפורים, אנחנו החלטנו, וזה הגיע לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון החליט שהשטח הוא שטח לגן לאומי, וביטלנו את כל התוכניות הקודמות שהיו לשטח הזה. 850 דונם בנס ציונה. החלטנו שהשטח של הגבעות הוא גן לאומי.
השטח הזה היה צריך להיות, היישוב הזה גרם לפצע בתוך הגן הלאומי. ראיתי שהייתם בסיור שם, ראיתם, חתכו את הגבעות, איך בונים על הגבעות, איך הורסים את השטח הירוק, וזה רק לפתיחה. זו היתה החלטה אומללה, להקים את היישוב הזה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זה כבר חטא שאנחנו לא לוקחים עליו אחריות.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
קודם כל זה לא יישוב. צריך להבין - זה לא יישוב. זה כמה בתים שהם בונים שם. זה לא יישוב. אין להם שירותים, אין להם כלום.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
יש להם את השירותים במועצה האזורית.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
בסדר. אבל זה לא יכול להיות יישוב עצמאי, שאין לו כלום. זה יכול להיות חלק מבית עובד, חלק מבין חנן. אנחנו הגשנו בקשה לשינוי גבולות מוניציפליים משר הפנים, לפני כחודשיים, שאנחנו מבקשים לספח לנו את כל השטח, את כל הרצועה, מ, יש לנו שטח עד לים. היישוב הזה נמצא בתוך זה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
מה שאתה אומר זה ממש כרגע מפתיע אותנו, מפני שלמעשה, אם כך, פה עולות כרעע שתי בקשות.  בקשה אחת להכיר ביישוב הזה. בקשה שניה, שלך, לכלול את היישוב הזה בתוך תחום שטח השיפוט של נס ציונה.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
אנחנו פנינו לשר הפנים. לא קשור בכלל, לא קשור לוועדה הזאת.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אתה אומר שאתה הגשת בקשה לשר הפנים. לבקשה של שר הפנים, מן הסתם, הבית יצטרך להיות אחראי, כי אי אפשר להקים ועדות גבולות, שלושה חודשים לפני בחירות. אבל, בוא, אם כך, לא נכלול את זה בתוך החזון הגדול שלך להגיע עד לים, אלא בוא נכלול את זה בתוך,
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
עיריית נס ציונה לא רוצה לספח את היישוב הזה לשטח המוניציפלי בלבד. אם היה בתוך השטח הכולל של הבקשה שלנו, לצרף חלק משטח המועצה האזורית גן רווה, חלק גדול מהשטחים של המועצה האזורית גן רווה לנס ציונה. אנחנו מקבלים את היישוב ביחד גם עם בית חנן וגם עם בית עובד.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
כל הפרוסה הזאת, שאתם ביקשתם להוסיף אליכם, כוללת גם את בית חנן? לא הבנתי.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
בית חנן ובית עובד, עד הים, כולל פלמ"חים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
שזה בכלל שינוי דרמטי בחשיבה המוניציפלית, כי עד היום לא קיבלו,
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
אין להם זכות קיום. לא רוצה להגיד את זה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אבל רק את המקום הזה בלבד אתה לא,
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
לא, אין טעם.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, אם לא מחליטים את ההחלטה הגדולה של עיר אזורית,
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
שהיא חלק מבית עובד או בצמוד לבית עובד.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, אני אומרת - אם לא מחליטים החלטה גדולה, כמו שאתה רוצה לחתום עליה, של עיר אזורית בעצם, כי אין דבר כזה עוד בארץ, אבל נניח עיר אזורית, סתם אני אומרת, קוראת לזה בגרשיים עיר אזורית, אז אתה אומר - רק את זה בפני עצמו אתה לא רוצה.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
לא, אנחנו צריכים, הם כרגע גם לא עומדים בתנאי ההיתר. הם היו אמורים לתחם את גבול היישוב הזה, או כמה בתים, בגדר, על מנת לא לפגוע בגן הלאומי, והם לא עשו את זה עד היום.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
עשו שם איזשהי חומה, ראיתי היום.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
הם חייבים לעשות חומה סביב כל השטח, על מנת לא לפגוע בגן הלאומי, כי פגיעה בגן הלאומי, הם מתחילים לחרוג, מתחילים להרוס, זו בעיה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אבל זה לא בתחום שלנו, זה בתחום שבעצם הרט"ג יכול לפנות לוועדת התכנון והבניה ולעשות צו לעצור את הבניה. זה לא משהו שאנחנו יכולים להחליט עליו.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
יש מפקח על כל המדינה, אין לו זמן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
רט"ג יגידו מה שיגידו.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
זה אני אורמ, בזמנו, כשנתנו את ההיתרים, ביקשנו שתהיה חומה, שמפרידה. הם אמורים לשאת, והם לא עשו את זה עד היום.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אבל בוא נתרכז רק להבין את ה,
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
ליישוב בלבד כיישוב, לא חושב ש, אם יקבלו החלטה אין לנו בעיה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, לא, אני שואלת מה העמדה שלך.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
העמדה שלנו היא שאנחנו רוצים את כל הפרוסה הגדולה, כולל היישוב, כולל המושבים. רק את היישוב, אין לזה טעם.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
למה?
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
אני חושב שלא, פשוט אין,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, למה אין לזה טעם? כי אומרים גם מוסדות התכנון שלא רוצים להקים יישוב חדש. אתה אומר שאתה רוצה את כל השטח היותר גדול, ויש כאן איזשהי אישות, שהיא אישות שיותר מתאימה נניח, לכאורה אני אומרת, מתאימה למגורים עירוניים. אז מה ההתנגדות שלך לקבל רק את היישוב הזה?
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
זו לא התנגדות. אני לא ממליץ. יש הבדל בין לא ממליץ לבין התנגדות.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אתה אדיש, אם הבנתי נכון.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
כן. אני לא שש לקבל אותם.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
למה? עדיין אני שואלת למה.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
אני חושב שאת רוב הכספים לפיתוח והשבחה קיבלה המועצה האזורית גן רווה, אני אקבל יישוב,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
עדיין לא. אם נניח יש להם עכשיו עשרה בתים, אז רק עשרה בתים.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
אבל הם כבר גרפו את רוב הכסף.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, לא, לא. ממש לא. לפי עדות ראש המועצה, אפילו אלה שנמצאים שם, חוץ מארבעה בתים הוא לא קיבל שום דבר.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
אני אגיד לך גם למה הוא לא קיבל. את הפיתוח יקבל, אבל את ההשבחה הוא לא יקבל. כי לפי החוקים היום, כל אחד יש לו זכות על בית אחד בנחלה, מהשטח שלו. כך שהשבחות הוא לא יראה.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
השבחה היא גם.. פיתוח ממה שהוא לוקח.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
זה פיתוח בחוק העזר של גן רווה, הוא הרבה פחות מאשר אצלנו.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, מה שאתה בעצם בא ואומר, זה שאתה לא רוצה לקבל את זה, רק מטעמי כלכלה מוניציפלית.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
נכון.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא מטעמים אחרים.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
אני צריך לתת בתי ספר, אני לא בנוי לזה כרגע. אני צריך להתחיל להתכונן לזה. אני לא יודע תוך כמה זמן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אין ספק שבתי ספר, יש לך בעיה של נגישות כרגע, כי באמצע יש לך את הגן הלאומי.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
נגישות אפשר להתגבר דרך שכונת מליבו. על הנגישות אפשר להתגבר, באיזשהי צורה. אפשר למצוא פתרונות נגישות. אני חושב שמבחינה כלכלית לא כדאי לנס ציונה לקבל את היישוב הזה, כיישוב בלבד. אין, זה לא משהו עקרוני שאני נגד. אני לא נגד. לא ממליץ, בגלל בעיות, נכון, כלכליות.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
בסדר. אני עוד לא מבינה איך יפתרו הבעיות הכלכליות, אם יחליטו על הפרוסה הענקית. דרך פלמ"חים.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
לא רק דרך פלמ"חים, זו הוצאה, זו לא הכנסה. אבל ברגע שיהיו לי שטחים עד שם, יש לי שטחים שמיועדים לתיירות, יש לי שטחים שמיועדים לבניה. יש לי שטחים, יכול להיות מהפך גדול מאוד באזור הזה, שתקום עיר מתוכננת, שתהיה בגודל של ראשון לציון, רחובות.  ואז גם המושבים יהיו חלק ממנה. בנס ציונה יש שלושה מושבים בתוך העיר, שצרפו אותם לפני כמה עשרות שנים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
איזה מושבים?
 
דוברת :
הם הפסיקו להיות מושבים מזמן.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
נכון, בדיוק. מה, את חושבת שבית עובד ובית חנן עובדים בחקלאות? הם מחכירים את זה.
 
דוברת :
אל תגיד לי. בוודאי שכן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
בית חנן במקרה כן,כי בדקנו את זה. בית עובד לא, אנחנו מודים ומתוודים.
איזה ישובים?
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
טירת שלום וכפר אהרון.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
והיום זה חלק מנס ציונה?
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
כן, לכל דבר.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
חלק מהמרקם העירוני?
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
כן, הכל עירוני.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
כנראה כמו נחלת, בראשון לציון.
 
דוברת :
היום היא שכונה עירונית לכל דבר.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
היום, אני אומר היום, אם רוצים לפתור את בעיית הדיור בארץ, היה אפשר לפתור אותה. זו לא בעיה גדולה לפתור בעיית דיור בארץ. הבעיה שמי שאחראי על הדיור, לבנות אותו, לא מעוניין לפתור את בעיית הדיור. אני לא אומר את זה סתם. אני אומר את זה, מקום כמו מועצה אזורית גן רווה, יש לה שטחים, שיכולים להיות, זה קרוב לשירותים עירוניים. משרד השיכון יכול לבוא, ולבנות שם  10,000, 20,000 יחידות דיור, ולצרף אותם  מוניציפלית בחוק לרשות מקומית, ופותר את הבעיה.
 
דוברת :
והורס את המושבים.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
אין טעם למושבים באזור הזה.  המושבים צריכים להיות בדרום, בצפון. אין טעם. גם אלה יעלמו.  קבעו נופש מטרופוליני. מישהו יודע מה זה ? אף אחד לא יודע מה זה.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
יש את המשבצות הצהובות, זה אותו דבר.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, בעצם החלופות שכרגע,
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
יש שתי אפשרויות. או שאתה רוצה שאנשים יגורו, שאין להם מקום, או שאתה רוצה תרנגולות. תחליטו.
 
דוברת :
אני חושבת שיש מקום גם לזה וגם לזה.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
זהו. יש גם לזה. אז צריך לקבוע שהצפון והדרום מיועד לחקלאות, ובמרכז גרים. זה מה שאנשים גרים. זה מה שאנשים רוצים.
 
דוברת :
מה שקרה לטירת שלום ולכפר אהרון אסור שיקרה לבית חנן.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
למה אסור שיקרה? צריך להבין דבר אחד - המדינה שלו קטנה. צריך לקבוע מדיניות אסטרטגית של המדינה, של ייעודי קרקע.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
בואו נחזור חזרה לדיון. זאת אומרת
 שמה שאתה אומר, שמבחינת הכלכלה המוניציפלית כרגע, במתכונת הנוכחית, בהעדר ראייה כוללת גדולה יותר, אז בעצם אין טעם לצרף את זה לנס ציונה, ואתה סבור שצריכה להיות הערכות כוללת גדולה יותר, שאותה פרסת בפנינו. הבנתי את העמדה שלך נכון?
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
כן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת שלשלב הזה, בלי הראייה הכוללת הגדולה יותר,
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה +:
אני לא אלחם, אם תתקבל החלטה, אבל לדעתי אני לא ממליץ. אני לא הולך לבג"ץ.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אתה לא הולך או כן הולך? לא הבנתי.
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
לא הולך.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, בעצם, אם אני יכולה לסכם, מאחר ותומר נמצא כאן, זאת אומרת שעלתה כאן עוד איזשהי חלופה, שהיא חלופה שאנחנו בעצם בדקנו, של נס ציונה, ועלתה חלופה,
 
מר יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה :
זה יקרה. אולי לא כשאני ראש עיר, אבל זה יקרה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אז אנחנו מאוד מודים לך על העמדה שלך.
 
עמדת ועד מושב בית חנן
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
תני לנו גם קצת הבחנה, אם את יכולה, בין העמדה שלכם לבין העמדה של מי שהיה כאן בפעם הקודמת, שהוא, נדמה לי, יושב ראש הוועד החקלאי.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
הוא יושב ראש ועד האגודה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
כן, ועד האגודה. תני לנו קצת הבחנה בין השונות של שני הגורמים האלה, ולמה כל אחד מכם למעשה אחראי.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
לפני כן, רציתי הערה לדבריו של מר שבו, בקשר לנס ציונה, ולסיפור של גן לאומי. אני מכירה את השטח הזה כבר שישים שנה, זה היה אתר אשפה. גן לאומי זה כבר לא - שלושים שנה. כך שאני לא יודעת איך אני,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
בסדר, אנחנו גם נשאל את רשות שמורות הטבע והגנים. זה גם לא היה גן לאומי, כי כנראה שלפי ההגדרה של תמ"מ 3, כמו שבררנו אותה קודם, זה היה גן לאומי מוצע. ולכן הנושא הזה יהיה חשוב, לצורך ההחלטה. אבל אם את אומרת שבפועל זה היה בכלל אתר אשפה,
 
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
בפועל זה היה אתר אשפה. אני ילידת המקום, אני מכירה את המקום לפני שישים שנה. באמת זה היה פעם גן לאומי עם פרחים והכל, אבל פני שלושים שנה התחילו לזרוק שם אשפה, וזה היה פשוט אזור שהוא אתר אשפה. כך שהבניה הזאת מבחינתנו,
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
אני אמרתי לך, אני זוכר שהייתי לוקח את הילדים שלי, כשהיו יוצאים האירוסים.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
כן, נכון, כלניות ורקפות.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
הבן שלי היום בן 42 ובערך לפני 35 שנה.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
חבל, אבל זה כבר מזמן איננו. זה לא בגללם. הם לא אשמים, אלה שבנו שם. זה קרה הרבה הרבה קודם. לשאלתך לגבי ההבדל בין ועד מקומי לוועד האגודה,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
שאלתי פשוט, כי אני רוצה לדעת מה אתם מייצגים ומה הם מייצגים.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
כן, כן. ועד האגודה מייצג את בעל הנחלות בלבד.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
שזה 120.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
71.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא זכרתי את המספר.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
71 בעלי נחלות ויש עוד כרגע בבית חנן 30 או 31 תושבים, שהם בעצם במקור, זה היה משקי עזר, של עובדי המושב. היתה להם יחידה של דונם אחד עם איזה לול קטן או משהו.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אין להם שטח של 40 דונם, משהו כזה.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
בדיוק. יש להם רק דונם אחד.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
משקי עזר.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
משקי עזר, אבל ההגדרה של משקי עזר שונתה לפני כמה שנים, לבית מקצועי, כך שאני לא בטוחה מה המעמד היום.
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אבל הם עדיין שייכים,
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
בוודאי, הם חלק מבית חנן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
העמדות שלהם מיוצגות על ידי הוועד, האגודה.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
לא, על ידי הוועדה המקומי.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
על ידכם?
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
כן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אני רוצה לוודא, הסיבה שאני שואלת אותך על ההבחנות האלה, זה כי אני רוצה לוודא, שהעמדות של כל מי שישנו בבית חנן, מיוצגות. את בעצם מייצגת גם את אלה של משקי העזר ואת ה - 70,
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
כן. אני אתן לך קצת סקירה, שתביני את ההבדל. עד שנת 1994, נדמה לי, ועד האגודה היה הוועד היחיד בבית חנן, והוא ייצג את כולם. אבל בפועל התושבים לא היו זכאים לבחור לוועד האגודה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
היו תושבים?
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
היו תושבים משנת 1948. בשנת 1948 הוקמה שכונה בבית חנן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת שכבר בית חנן למעשה היה מורכב, בשונה ממושבים רגילים, היה מורכב כל הזמן מסוג מסוים של תושבים, נספחים ליישוב.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
בדיוק. בית חנן הוקם בעצם בשלושה שלבים. ב - 29 בא הגרעין הראשון מבולגריה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
חקלאי?
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
כן. ב - 1935 הצטרף עוד גרעין חקלאי מבולגריה, וב - 1948 הצטרפה עוד שכונה של יותר משקי עזר ועובדי המושב, שקנו,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
שזה אותם תושבים, שהיום את באה ואת אומרת שהשתנה מעמדם בעצם.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
כן, כן. עד 1994 היה רק ועד האגודה. מ - 1994, כתוצאה מכל מיני פניות, מאותם תושבים, שלא היה להם שום ייצוג, הוקם הוועד המקומי, במקביל לוועד האגודה.
ועד מקומי מייצג את כולם - גם את בעלי הנחלות וגם את התושבים וגם את אלה שגרים בשכירות בכל מיני בתים למיניהם. הוא מייצג את כולם וכולם זכאים לבחור לוועד המקומי. כל מי שבתעודת הזהות שלו רשום שהוא תושב בית חנן, הוא חלק מהבית,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת שוועד האגודה בעצם יכול להיות מיוצג פעמיים. פעם אחת במסגרת הוועד המקומי ופעם אחת במסגרת עצמאית.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
נכון, נכון.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, הוועד המקומי בעצם מקבל את ההחלטה לגבי כל היישוב.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
בדיוק.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
למעט התחום החקלאי.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
נכון. הכלכלי מה שנקרא.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
כן. העסקים הכלכליים של ועד האגודה. אבל כל ההיבטים המוניציפליים של תחום היישוב, זה בעצם הוועד המקומי.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
נכון. ועד האגודה הוא בעצם ועד כלכלי לכל דבר. הוא לא מוניציפלי בשום צורה שהיא.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת שאת מייצג את עמדת הוועד המקומי המוניציפלי.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
וכאן אחת ההתנגדויות שלנו, משום שכשהוקם הוועד המקומי, לוועד האגודה, כמובן, היתה התנגדות מאוד מאוד חזקה, להקים את הזה, כי היה מאוד נוח לו להחזיק בעמדת הכוח. הרבה מאוד שנים היינו ביחסים מאוד מאוד עכורים, בין ועד האגודה לוועד מקומי. ועד מקומי אפילו לא היה שורד ללא תמיכת ראש המועצה. היתה שביתת מסים, כל הדברים האלה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
בסדר, אבל לענייננו.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
לענייננו - כיום יש יחסים סבירים, טובים, שיתוף פעולה מצוין בין ועד אגודה וועד מקומי. ברגע שרוצים לצרף אלינו את איריס, אז מצרפים בעצם עוד ועד. כי להם יש את הוועד שלהם.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, אין להם ועד. יש להם ועד מתנדב. אם מצרפים אותם אז למעשה הם מקבלים את המרות, אתם מייצגים אותם.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
זאת הבעיה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לכן אני ביקשתי להבין את מי אתם מייצגים. אם מצרפים אותם כשכונה בתוך בית חנן, אז למעשה אתם מייצגים אותם. בבחירות שיהיו, לעת שיהיו, אז אולי יהיו להם יותר קולות, והם ישלחו אליכם.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
חוקית את צודקת. בפועל יש להם את הוועד שלהם, שלא מקבל את המרות שלנו.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זה לא משנה. בפועל אין מבחינה מוניציפלית שום מנגנון, נקודה.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
נכון. אבל ברגע שהם יאכלסו את כל השטח, הם יהיו רוב. זאת אומרת, הוועד המוניציפלי ייצג אותם יותר מאשר אותנו.
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
הם יקחו את כל המועצה.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
בדיוק. ומכאן נובעת ההתנגדות הבאה שלנו, לגבי תקציבי פיתוח. זאת אומרת, אם לוקחים את תקציבי הפיתוח של יישוב אחד, אז זה ברור, שאם אנחנו רוצים לעשות איזה מדרכה קטנה או איזה גן קטן, כשלהם עוד אין כלום, אז זה ברור,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אתם מסוגלים, את העמדה הזו, להגיש לנו גם בכתב?
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
אני הכנתי אותה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
כי יש לי אמנם את הפרוטוקולים, אבל,
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
לא, הכנתי לכם. אני אתן לכם בסוף הישיבה. הכנתי לכם.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, מה שאת אומרת, אם הבנתי אותך נכון, כרגע את העלית שני סוגי טיעונים. האחד שתאבדו את הכוח שלכם, בתהליך קבלת ההחלטות,
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
נכון.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
ואת אומרת שבפועל החשש העיקרי שלכם זה שתאבדו את הכוח לגבי סדר עדיפויות בפיתוח.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
בוודאי. בוודאי. כן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
סדר עדיפויות בפיתוח.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
כן, כי מספרית הם יעלו עלינו. זה ברור.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, כל הנושא של סדרי עדיפויות בפיתוח.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
נכון. נכון. וזה ברור שהם צריכים הרבה יותר מאיתנו, אבל גם אנחנו, יש לנו את הצרכים שלנו. עדיין במסגרת יישוב.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
כמה אתם אמורים להיות בסוף?
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
350, כמו כולם. אבל היתה לנו תכלית הרחבה מאושרת, שכרגע יורדת מהפרק. אין הרחבה בבית חנן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
למה?
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
בגלל שלא היו שום אדמות ציבוריות. כל האדמות חולקו, בבית חנן, לפרטיים, וברגע שרצו לעשות תוכנית הרחבה, לא מצאו מספיק אנשים, שהסכימו לתת מאדמתם, כדי לעשות אותה. כל המושבים האחרים, היתה אדמה משותפת, ואז לא היתה בעיה. בבית חנן בזמנו חילקו את כל האדמות האלה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, כל אחד היה צריך לתרום את חלקו.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
בדיוק. חלק נתנו וחלק לא.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
יש מקום שכן הצליח, דרך אגב.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
איפה?
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
בעמק יזרעאל. יש איזשהו מושב.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
זה חריג.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אני יכולה להגיד לך את השם שלהם, אם את רוצה. הם ראו באמת שהולך מצבם ומדרדר, והם היו אחד המושבים הכי חזקים בארץ. כל משפחה בעצם תרמה, גם זה היה הכל אדמות פרטיות.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
ככל שהפיצוי של המינהל קטן, אז מספר האנשים, שחוזרים בהם מלתת את האדמה, גדל. זאת אומרת, כבר לא כדאי, כלכלית, לתת את האדמות. זאת הבעיה. ולכן עכשיו היתה תוכנית הרחבה מאושרת וסוגרים אותה, לצערנו.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת שאתם תשארו למעשה כמה?
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
אנחנו כרגע 71 ועוד 30, 101, אבל אנחנו עדיין מקווים שתהיה תוכנית הרחבה במתכונת אחרת. זאת אומרת, עדיין אנחנו רוצים לשמור לנו את האופציה לגדול ל - 350.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
וזה עלול לא לאפשר לכם.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
בוודאי. בוודאי. אם אנחנו מצרפים אותם, אנחנו לא יכולים לגדול יותר. ואז, כמו שיש לכל המושבים תוכנית הרחבה לבנים, לנו לא יהיה פתרון לבנים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
הבנתי. ואת כל הדברים האלה אני מקבלת.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
הכל את מקבלת כאן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, אם הבנו נכון, העליתם שלושה טיעונים, שאחד זה טיעוני משנה,
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
כולם קשורים אחד בשני.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, יש טיעון אחד, שהוא הטיעון הכמותי, שהעלית אותו בסוף. הטיעון הכמותי בא ואומר, שאם מצרפים אליכם את אירוס, למעשה אתם מאבדים את הזכות להרחבה.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
לבנים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
כן. אחר כך שני טיעונים, שבאים מתחום של קבלת החלטות, שאתם אומרים שהם יהיו דומיננטיים, וכתוצאה מזה הסטת המשאבים תהיה יותר,
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
נכון. נימוק נוסף, חבל שלא סיירתם קצת בבית חנן,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
סיירנו בסוף.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
כן? נכנסתם לבית חנן?
 
מר משה שמעון, חבר ועדה :
כן.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
נכנסנו, כן.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
אז אם ראיתם, התשתיות שלנו הן מותאמות לגודל היישוב. יש לנו בית כנסת קטן ומגרש קטן ובית קברות קטן, והוא בהחלט לא יוכל לשרת גם את היישוב ההוא. זאת אומרת שהם יצטרכו להקים, במילא, שירותים משלהם. ואם יהיו להם השירותים משלהם, אז איפה פה הסיבה לאחד אותנו? כי לנו אין מקום לגדול בתוך המושב.
נימוק נוסף הוא הייצוג, כלפי המועצה האזורית גן רווה.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
שזה אותו נימוק של הכוח.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
כן, אפשר לראות אותו כאותו נימוק. בהחלט.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
זה אותו נימוק של ייצוג בתהליך קבלת החלטות.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
שאר הנימוקים, כמובן, הועלו על ידי ועד האגודה. זאת אומרת, צמידות, רצף טריטוריאלי. אני לא רוצה לחזור על זה, זה לא רלוונטי לעניין הזה.
אני חושבת שזה פחות או יותר הדברים שאני יכולה להוסיף.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
אתם בעצם, הדבר היחידי שאתם יכולים להגיד לנו למעשה, זה באמת הנושא של ההצמדה לבית חנן. כל היתר אין לך, יכולה להיות לך אולי חוות דעת אישית, אבל עניינית בעצם אין לנו מה,
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
אנחנו בהחלט, מבחינת שייכות לגן רווה או לנס ציונה, אני חושבת שאנחנו בהחלט בעד גן רווה. אנחנו נשמח לקבל אותם כיישוב עצמאי, אז זה שיקול,
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
לא, זה כשתוקם ועדה, אם תוקם ועדה. זה מנגנון מוניציפלי שעוד לא קיים בארץ. יחליט שר הפנים איך שיחליטו.
 
גב' טובה לוי, יושב ראש הוועדה המקומי במושב בית חנן :
בדיוק, זה לא שיקול שלנו, בהחלט. לא שאנחנו לא רוצים יישוב קהילתי בתוך המועצה האזורית גן רווה, זה לא השיקול. השיקול הוא פשוט לענייננו שלנו הפנימיים.
 
ד"ר נילי שחורי, יושבת ראש הוועדה :
בסדר גמור. תגישי לוועדה את המסמכים.
תודה רבה.
 
 
                                                    =  ס ו ף   ה ק ל ט ה  = 
מונה:


 


 

 

  

 


הודעות אחרונות מהפורומים

לייבסיטי - בניית אתרים