קהילת המועצה האזורית גן רוה

 אירוס, בית-חנן, בית-עובד, גאליה, גן-שורק,
  כפר-הנגיד, מחנה הילה, נטעים, כפר הנוער עיינות ופלמחים
קישורים לכיתות השונות  |  חדשות מהמועצה  |  חושבים חינוך בגן רוה  |  פורום כללי גן רוה  |  index.ganrave.com  |  יזמות ופיתוח במרחב הכפרי  |  
תאריך ושעה
 

בניית אתרים

 

 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלחפרוטוקול ועדת חינוך מספר 2 2010

דף הבית >> מחלקות >> מחלקת חינוך >> ועדת חינוך >> פרוטוקול ועדת חינוך מספר 2 2010

חברי ועדת חינוך

 

שלום רב,

הנדון: פרוטוקול  ישיבת ועדת חינוך  מס' 2 ל- 2010

נוכחים: מוני אלימלך-ראש המועצה, אהובה פוקס-מנהלת ביה"ס, אורי נצר-מנהל מחלקת חינוך, שייקה בילו-יו"ר ועדת החינוך, יוסי דוד, גלעד בכר, אמיר חן, אלון גרנות-יו"ר הנהגה מוסדית ביה"ס יסודי.

נעדרו: אירית קיפר-מנהלת ביה"ס בטב"ע, מיכאל גוטליב-מנהל מחלקת תרבות, נוער וספורט, נירית לוי- רכזת נוער, אורן גרייבר-יו"ר הנהגה מוסדית ביה"ס בטב"ע.

על סדר היום:

1.      הרמת כוסית לקראת חג החרות, חג הפסח.

2.      אישור פרוטוקול ועדת חינוך מספר 1 ל- 2010 - שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך.

3.      רשימת מטרות ויעדי ועדת החינוך לשנת 2010 – שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך.

4.      תוכנית מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע – אורי נצר, מנהל מחלקת החינוך ושייקה בילו יו"ר ועדת חינוך.

5.      הקמת מג"ל גן רוה – מרכז גן רוה להישגים שהוא מרכז תמיכה לימודי לילדי המועצה במקצועות הליבה ובמתן העשרה מדעית, חינוכית וערכית לתלמידי ביה"ס היסודי - נציגי רשת החינוך אנקורי.

6.      הפעלת תוכנית מועצתית במבוא לתקשורת מקרבת "הגשר לדיאלוג" - אורי נצר מנהל מחלקת החינוך.

7.      הפעלת תוכנית "חזרה לשורשים" – ארגון סיורים מודרכים לבני הנוער של המועצה יחד עם הוריהם בספרד בסימן לימוד יהדות ספרד דרך טיול לימודי מאורגן לספרד הכולל סדנת הכנה ומסע לימודי בערש התרבות היהודית בספרד. התוכנית תעשה בתמיכת משרד החינוך, משרד התיירות, המועצה האזורית, המרכז לתרבות הלאדינו בישראל - אורי נצר מנהל מחלקת החינוך ונציגת החברה הגיאוגרפית.

 

מהלך הדיון:

1.      הרמת כוסית לקראת חג החרות, חג הפסח – נערכה הרמת כוסית ראש המועצה ברך.

2.      אישור פרוטוקול ועדת חינוך מספר 1 ל- 2010 - שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך.

החלטה: הפרוטוקול אושר פה אחד.

3.      רשימת מטרות ויעדי ועדת החינוך לשנת 2010 – רשימת מטרות ויעדי ועדת החינוך הועברו לכל חברי הועדה לפני הישיבה. נערך דיון קצר ברשימת המטרות והיעדים של ועדת החינוך לשנת 2010.

החלטה: רשימת המטרות והיעדים לשנת 2010 אושרה פה אחד. (ראו נספח מספר 1)

4.      תוכנית מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע – הועלה לדיון רעיון של מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע בביה"ס היסודי גן רוה החל משנת הלימודים תשע"א. רעיון זה נובע מתהליך דומה המתרחש כבר מזה למעלה מחמש שנים במספר רב של מועצות אזוריות במדינת ישראל בהצלחה רבה. נערך דיון מקיף, ארוך וממצא בנושא היתרונות והחסרונות של מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע. ככלל ברור למרב חברי הועדה כי המהלך מקדם את היעילות הכלכלית של מערכת החינוך, פותר את בעיית שעות השהייה מתום שעות הלימוד ועד התחלת שעות החוגים. המעבר מאפשר ביצוע פעילויות חברתיות, קהילתיות, תמיכה לימודית, עזרה לזולת, מעורבות חברתית ועוד בימי שישי. כל זאת במסגרת פעילות לא פורמאלית באחריות המועצה האזורית, מחלקת החינוך מחלקת התרבות והספורט ותנועות הנוער. המעבר לחמישה ימי לימוד מאפשר קיום יום לימודים ארוך בתוספת של שעור נוסף אחד בלבד (45 דקות) ליום. תוספת זו אינה פוגעת בלומדים מחד גיסא ואינה מחייבת מערכת הסעדה מאידך גיסא. לקח זה נלמד מניסיון העבר של מספר רב של מועצות אזוריות שעברו לחמישה ימי לימוד בעשור הקודם. בבדיקה שנערכה לאחרונה נמצא כי אין אף לא מועצה אחת המוכנה לשקול מעבר חזרה לשישה ימי לימוד בשבוע לאחר שהמעבר לחמישה ימים עבר התנסות והתאמה. להזכירכם תיכון ברנר עובד גם הוא חמישה ימי לימוד בשבוע ובכך אנחנו מבצעים סנכרון למערכת החינוך המוזנת על ידינו.

הערה- לאור בקשת ראש המועצה בנושא ההיעדרויות בימי שישי בביה"ס היסודי, התופעה תיבדק לעומק להכרת משמעותיה הפדגוגיות, הלוגיסטיות והסטטיסטיות ויוגש דו"ח בנושא ע"י מנהלת בית הספר בועדת החינוך הבאה.

החלטות:

·        ועדת החינוך ממליצה להמשיך ולקדם את הנושא בהיותו מקדם את היעילות הכלכלית של מע' החינוך, פותר את בעיית שעות השהייה מסיום הלימודים ועד לתחילת החוגים, מאפשר לקיים בימי שישי פעילויות העשרה, קהילה, מרכז תמיכה לימודי וכיו"ב . 

·        הועדה ממליצה בפני מליאת המועצה לקבל המלצתה של ועדת החינוך ולאשר מעבר לחמישה ימי לימוד החל משנה"ל תשע"א.

·        ועדת החינוך מבקשת להעלות נושא זה לדיון בפני מליאת המועצה האזורית הקרובה.

5.      הקמת מג"ל גן רוה – מרכז גן רוה להישגים שהוא מרכז תמיכה לימודי לילדי המועצה במקצועות הליבה ובמתן העשרה מדעית, חינוכית וערכית לתלמידי ביה"ס היסודי - נציגי חברת אנקורי הגיעו והציגו את תפיסת עולמם ותוכנית העבודה אותה מציעים הם למועצה. חברת אנקורי מוכנה להקים מרכז תמיכה במקצועות מתמטיקה ואנגלית ולהפעילו. נציגי החברה הציגו מצגת והסבירו את יתרונות החברה ותחומי ההתמחות שלהם מהוראת מקצועות לקראת בחינות בגרות ועד הכנה למבחן הפסיכומטרי. כמו כן הציעו נציגי החברה לקיים מרתונים הכנה לקראת התיכון במסגרתם יוכנו בוגרי שכבה ח' לקראת התיכון ויקבלו תוכנית לימודים ממוקדת לקראת כניסתם לתיכון. כל פעילות המרכז תתבצע אחרי שעות הלימודים ובימי שישי (לתלמידי התיכון). הקמת המרכז מהווה ניסוי גם מבחינת המועצה וגם מבחינת חברת אנקורי.

לאחר פרק זמן של התנעת התהליך והפעלתו יבדקו כל הפרמטרים הרלוונטיים הפדגוגים ואחרים. במידה ושביעות רצון המועצה, התלמידים וההורים, תניח את דעתנו נמשיך עם הפרויקט במידה ולא יבחנו מפעילים אחרים למרכז. נערך דיון מקיף בנושא בו התבטאו נציגי ההורים, נציגי ועדת החינוך ומנהלת בית הספר. מחלקת החינוך בשיתוף נציגים מועדת החינוך ימשיכו את המשא ומתן לקראת הפעלת פיילוט זה בשלב הראשון. הדבר הכי חשוב כעת הוא להתחיל עם המרכז, היעד - שיפור הישגים של תלמידי גן רווה.  בשלב הראשון בלימודים התיכוניים ובהמשך ביסודי. אוכלוסיות היעד - ז' - ח' , ט' - יב'. התכנית כוללת מרתונים לקראת מבחנים - כולל מבחני מיון וסיווג במעברים. דגש חשוב ביותר - השגת שיתוף פעולה פדגוגי עם בתי הספר, יעשה באחריות  מח' חינוך.  שעורי התגבור ימומנו ע"י המשתתפים.

הערה – קיום לימודי תגבור מרוכזים יוזילו את עלויות השעורים באופן ניכר. (ראו נספח מספר 2)

החלטה: ועדת החינוך ממליצה להקים את מג"ל – "מרכז גן רוה להישגים" וזאת בהתאם להיקף הביקוש, במידה ויהיה ביקוש לנ"ל תיבחן אפשרות להתחיל הפעילות כבר בחופשת הקיץ הקרובה (תש"ע) ובהתאם להיקף הביקוש תיבחן הפעלתו לקראת שנה"ל תשע"א.

6.      הפעלת תוכנית מועצתית במבוא לתקשורת מקרבת "דיאלוג בין מובילי החינוך" - הוצגה תוכנית בנושא למודל הדרגתי של שיג ושיח איכותי ומקדם בקרב המנהיגות החינוכית ההתיישבותית. מדובר בסדרת מפגשים, בני שלוש שעות כ"א, של המנהיגות החינוכית ביישובים לקיומו של שיג ושיח יעיל ויצירת תקשורת בונה ומקרבת.  המפגשים הינם בנושאים של תקשורת בינאישית מקדמת ומכבדת בדרך של משחקי תפקידים והדמיה. הפעלת התוכנית באמצעות מפעיל חיצוני.

החלטות:

·        ועדת החינוך ממליצה, לאור לקחי פעילויות מובילי החינוך במועצה, לפתוח בהשתלמות כדי לקדם דיאלוג חיובי, מזין ופרודוקטיבי בין כלל מובילי נושא החינוך במועצה לטובת ילדינו.

·        מציאת מפעיל מתאים לתוכנית, בחינת התאמתו למועצה ועלויות הנלוות - באחריות מנהל מחלקת החינוך אורי נצר.

7.      הפעלת תוכנית "חזרה לשורשים" – ארגון סיורים מודרכים לבני הנוער של המועצה בסימן לימוד יהדות ספרד דרך מסע לימודי מאורגן לספרד הכולל סדנת הכנה וסיור לימודי בערש התרבות היהודית. התוכנית בתמיכת משרד החינוך, משרד התיירות והמועצה האזורית - מדובר בפתיחת מסורת חדשה ע"י הוצאת משלחת חלוץ שתצא לספרד לאחר מספר מפגשי הכנה ותקיים סיור לימודי מקדים בכל האתרים בהם יבקרו בני הנוער של המועצה מידי שנה. תוכנית הסיור כוללת מפגשי הכנה ולימוד מקדים, סיורים וביקורים בבית התפוצות.הרעיון הוצג ע"י הגב' לאה נצר מנהלת לשעבר של התחום בבית התפוצות וכיום אחראית על הנושא יציאת משלחות נוער לספרד מטעם החברה הגיאוגראפית ובאישור מנכ"ל משרד החינוך וגופים ציבוריים אחרים. הוצגה מצגת מפורטת בפני חברי הועדה, הוצג סרטון המסכם סיורים כאלה שנערכים מידי שנה. הוצגו העלויות, מסלול ההכנה, מסלול הביקור. יש כוונה לצאת בקריאה להשתתפות המנהיגות החינוכית היישובית תוך שימת דגש על הכנה מקדימה ברמה נאותה, במטרה לחשוף את בני הנוער לתור הזהב של יהדות ספרד, למפגש תרבויות, לאינקוויזיציה, לעלילות הדם, לגירוש ספרד,  לתופעת האנוסים ולאדריכלות. עלות הסיור היא כ- 950 יורו - התמחור נמצא במו"מ. עלות הסיור כולל פעילויות ה הכנה מוטלת על המשתתפים. (ראו נספח מספר 3)

החלטות:

·        ועדת החינוך ממליצה בזאת כי בעקבות הצורך של בניית מסורת חדשה ביישובי המועצה תצא משלחת ראשונה כפיילוט לפרויקט ל"חזרה לשורשים" בספרד של תור הזהב כבר בחופשת סוכות תשע"א. חברי ועדת החינוך סבורים כי פרויקט מסע "חזרה לשורשים" הינו חשוב מאד לחיזוק תחושת השייכות לעם היהודי ולמורשת ולכן מתבקשת עזרה בהשתתפות המועצה בעלות הסיור.

·        כיוון שהנושא חשוב מבחינה ערכית, חברתית ואזרחית הועדה ממליצה לחברי המליאה לשלוח נציגות ובמקביל לשקול תמיכה כלכלית בעלויות המסע למשתתפים.

·        ועדת החינוך מבקשת להעלות נושא זה לדיון בפני מליאת המועצה האזורית הקרובה.

8.      פיצול כיתות/קבוצות לימוד– נערך דיון בנושא פיצול כיתות. הובהרה שוב מדיניות ראש המועצה בנושא. הוסברו ע"י מנהל מחלקת החינוך ומנהלת בית הספר השיקולים להוספת כיתות לימוד/פיצול לקבוצות לימוד, הפעלת הקבצות ומתן תגבורים במקצועות הליבה ע"ח פרויקט אופק וע"ח המועצה. נציגי ההורים הבהירו את עמדתם בנושא הקטנת מספר התלמידים בכיתות הלימוד לטובת שיפור תהליך הלימוד והעלאת ההישגים. הדגש ותשומת הלב תתרכז סביב שכבות א' עד ד'. בשכבות ז' ח' מבוצע תגבור במקצועות הליבה באמצעות הקבצות. בשאר הכיתות מבוצע תגבור על פי הצורך, על פי המלצות הפדגוגיות של הנהלת בית הספר, באמצעות שעות אופק חדש ובמימון המועצה. למען הידע הכללי יש לדעת כי בכיתות הגבוהות הלימודים נעשים עם מורות מקצועיות ועל כן יש קושי ביצירת כיתת אם נוספת. הדבר מצריך הוספת תקני מורות מקצועיות נוספות. כל נושא התמיכה בכיתות הגבוהות יעשה על בסיס תגבורים ממוקדים משעות ביה"ס, תמיכת המועצה כפי שהיא נעשית היום, ואם יידרש - בשיתוף ההורים.

החלטות:

·        ברמת העיקרון, בנושא פיצול כיתות/הוספת קבוצות לימוד- יושם דגש על תלמידי שכבות א' - ד'.

·        הטיפול מול הורי שכבת כיתות א' שנה הבאה נעשה ע"י מח' החינוך  - מסתיים בימים אלו.

·        הטיפול מול הורי שכבות כיתות ב' - ד' לשנה הבאה, באחריות אלון - הפצת מסמך מאושר, ריכוז החתימות והעברתם ליהודית, תאריך יעד לסיום - 10/5/10 .

9.      תוכנית אב – יערך מפגש הורים חושבים חינוך II עם חברי המליאה, מר איתן פלד וחברי ועדת החינוך אחרי שבועות.

החלטה:

במסגרת המפגש יימסר מידע על השלבים מתוך תוכנית האב שכבר מבוצעים בשטח, מה מתוכנן לביצוע בשנה הבאה ומה בשנים שאח"כ. יתקיים פאנל שולחנות עגולים בו ידונו התושבים יחד עם נציגי הציבור במסקנות תוכנית האב ובהמלצות שלה.

10.   לאחר שגובשה רשימת רכש ציוד מתקדם לצורך העלאת איכות ההוראה בבית הספר היסודי בוצעו בשלב זה רכישות של שלושה מחשבים ניידים ושלושה מקרנים ניידים, במקביל נערכים לקראת המשך רכישת ציוד מתוחכם. כעת לאחר שהוצגו בפני נציגי ועדת החינוך והנהלת בית הספר הצעות מספר בנושא לוחות חכמים להתקנה בבית הספר נפלה החלטה. כמו כן הוצגו בפני נציגי ועדת החינוך והמועצה לוחות מודעות אלקטרונים המופעלים על מנת לפרסם הודעות יומיות על פי החלטת הנהלת בית הספר ובהתאם לצורך. הלוחות יותקנו אחד בכניסה לבניין בראשי בביה"ס והשני בכניסה לבניין החדש.

החלטות:

·        ועדת החינוך ממליצה להתקין אינטרנט אלחוטי בשני המבנים של ביה"ס הראשי והחדש.

·        ועדת החינוך ממליצה להזמין שני מכשירים אלקטרוניים רב-מסך מחברת א.א. תאומים.

·        ועדת החינוך ממליצה לרכוש עוד שני מחשבים ניידים עבור מערכת רב-מסך. (ראו נספח 4)

·        ועדת החינוך ממליצה לרכוש שני לוחות מודעות אלקטרוניים של חברת אנגליה. (ראו נספח 5)

10.   השתתפות בכיתת המצוינות בברנר – נערך דיון קצר בנושא דרישת הנהלת תיכון ברנר לשלם עבור השתתפות המועצה בעלויות כיתת המצוינים ברנר. נשמעו דעות לכן ולכן. ידועה לחברי הועדה מחויבותו של ראש המועצה לתמיכה בתלמידים מתקשים וחזקים כאחד. יחד עם זאת מאחר וכל נושא המצוינת בברנר קשור ביחסי הגומלין שבין שלוש מועצות.

החלטה:

·       הנושא ייבחן שנית במסגרת מפגשי ראשי המועצות המזינות את ביה"ס.

11.   גביית כספים בתיכון ברנר, מעבר למתחייב בחוק וללא תיאום עם מחלקות חינוך – נמסר מידע הן מהורים והן ממנהל מחלקת החינוך בנושא גביית כספים ללא אישור, ללא תיאום ומעבר למותר בתיכון ברנר.

החלטה:

·       מנהל מחלקת חינוך יקיים דיון דחוף בנושא מול מנהל תיכון מקיף ברנר ויעדכן את חברי הועדה.

 

בכבוד רב,

 

שייקה בילו

יו"ר ועדת החינוך


נספח מספר 1

ועדת החינוך 2010 - רשימת יעדים ומטרות

1)     הקטנת מספרי תלמידים בקבוצות לימוד בביה"ס במקצועות הליבה מכתה א' ועד ח'.

2)     קידום תוכנית האב לחינוך, מימוש החלופות שיתקבלו וחתירה ליישומה בהקדם האפשרי.

3)     הקמת מנגנון תמיכה לתלמידים מתקשים – מרכז גן רוה להישגים.

4)     קידום הכנסת העשרה במסגרת תל"ן למערכת החינוך וחיזוק החינוך הבלתי פורמאלי.

5)     קידום, עזרה ותמיכה באוכלוסיות חריגות), חלשות וחזקות (מפגרים, נכים, מחוננים, בעלי קשיי למידה.

6)     הליכה לקראת הלימה בין מרחבי החינוך, גנים, ביה"ס יסודי, ביה"ס תיכון לתפקידם.

7)     הערכות למעבר לחמישה ימי לימוד בתשע"א בביה"ס היסודי.

8)     חיזוק הקשר ושיפור הדיאלוג המתמשך בין מובלי החינוך במועצה לבין התושבים ומערכת החינוך.

9)     הרחבת אופקי הילד מהפעוטון ועד התיכון וטיפוח, שמירה והרחבת מוגנות הילד.

10)  הרחבת מאגר חומרי הלמידה והעשרה לכל ילדי מערכת החינוך – פורטל חינוכי, ספריה ומאגרי ידע.

11)  עזרה ותמיכה בהתמקצעות צוותי העבודה מהפעוטון דרך ביה"ס היסודי ועד התיכון והעצמת כל עובדי החינוך במועצה.

12)  קבלת ההורים כשותפים לתהליכי הוראה למידה והבהרת מערכת יחסים, קשרים מחויבויות ואחריות בין המשולש מורים - הורים – מועצה ובמקביל חיזוק הקשר בין הקהילה לבין גורמי חוץ כגופי מחקר ואקדמיה השכנים לנו.

13)  הרחבת השימוש בתקשוב ובטכנולוגיות מתקדמות להשבחת תהליכי הוראה למידה.

14)  הגדלת רכש ציוד ואביזרים מתקדמים לקידום מערכת החינוך, ע"פ צרכי ביה"ס ושדרוג מגרש משחקים לילדי ביה"ס.

15)  תמיכה, אבזור ושדרוג יעילות השימוש במבנה החדש ובכל החללים הנוספים שנוספו לבית הספר.

16)  המשך התמיכה בהפעלת תוכנית התערבות של עמותת "חינוך לחיים" במסגרת ביה"ס היסודי.

17)  הגדלת שעות התגבור והתמיכה במקצועות הליבה על חשבון המועצה.

18)  הפעלת תוכנית מועצתית למלחמה ולמניעת תופעות וונדליזם, אלימות, עישון, שתייה חריפה ושימוש בסמים.

19)  הרחבת התמיכה, הפעילות והמעורבות של נציגי ועדת החינוך בכל הקשור בהשתלבות תלמידי המועצה במסגרות לימודיות על תיכוניות שונות. בהרחבת היצע מגמות ומסלולי הלימוד.

20)  הרחבת התמיכה, הפעילות והמעורבות של נציגי ועדת החינוך בכל הקשור לפעילויות חינוכיות, קהילתיות המשלבות את תלמדי מערכת החינוך עם תושבי הקהילה.

21)  בניית מסורת של מסע לימודי "חזרה לשורשים" לספרד של תור הזהב וביצוע חילופי משלחות נוער.

22)  הרחבת התמיכה והמעורבות בהפעלת תוכניות חיצוניות למען שיפור מערכת החינוך מהגנים ועד התיכון.

23)  הקמת אנדרטה אזורית לנופלים תושבי המועצה האזורית.

24)  הקמת פורטל חינוכי, ערכי ומדעי לתושבי המועצה.

25)  הקמת משטח אימונים ושטח מחנה לקראת גיוס.

 


נספח מספר 2

הקמת מג"ל – מרכז גן רוה להישגים - מצגת חברת אנקורי

 

הצעה להקמת מרכז תגבור ולמידה במועצה האזורית גן רווה

 

אנקורי היא הרשת הפרטית הגדולה והוותיקה בישראל, המפעילה 7 תיכונים אינטרניים, בפיקוח משרד החינוך, קורסי הכנה לבגרות, קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית, מוציאה לאור ספרי לימוד וספרי מיקוד לבחינות הבגרות, לקראת מועד הקיץ הקרוב, ייצאו לאור 36 ספרי מיקוד לשאלונים השונים של בחינות הבגרות.

מרכז המחקר והפיתוח של אנקורי עומד מאחורי הוצאת הספרים, החומרים נכתבים על ידי מיטב מורי הרשת המודעים היטב לדרישות הבחינה ולקשיים בהעברת החומר לתלמידים.הם מאופיינים בגישה ידידותית, מעוצבים באופן ברור וקריא, מקיפים וממוקדים.

אנקורי מפעילה מרכזי לימוד ותגבור מטעם הרשויות המקומיות במספר בתי ספר ברחבי הארץ. כמו כן, עד לפני שנה הפעילה אנקורי, גם את פרויקט "המחצית השלישית" עבור משרד החינוך. הפרויקט פעל במהלך 3 שנים, התנהל ב-50 מרכזים ברחבי הארץ ולמדו בו כ-10,000 תלמידים בשנה בחודשי הקיץ.

אנקורי מאמינה כי מתפקידה לתת מענה מערכתי מתאים לכלל קהלי היעד, תוך התאמת המערכת לצרכים השונים והמשתנים של כלל קהלי המטרה. מתוקף אמונה זו מוגשת ההצעה שמטרתה לקדם את התלמידים בהתאמה לצרכיהם ולדרישות המערכת.

 

פירוט הנושאים כפי שהוצגו בפנינו:

1.         מערכת תגבור ולימוד ליסודי

2.         מערכת תגבור והכנה לקראת המעבר לתיכון

3.         מרתונים לקראת הבגרות

4.         השלמת בגרויות

5.         פסיכומטרי

6.         חוגים למצוינות

 

1.      מערכי תגבור ולימוד  ליסודי , פרויקט "צועדים קדימה":

כיתה ז: הדרכה ותגבור על פי צרכי התלמידים ובית הספר  במהלך שנת הלימודים.

כיתה ח: שיעורי הכנה לקראת המעבר לתיכון לתלמידים הזקוקים לתגבור וחיזוק  ו\או לתלמידים השואפים    להצטיינות ולמעבר למקצועות יוקרתיים יותר.

 המרכז יפעל  2-3 ימים בשבוע  למשך כשעתיים-שלוש לאחר שעות הלימודים.

המרכז ייערך לטפל בצרכים של בית הספר ובנוסף ישלב במידת הצורך לימודי בוקר במסגרת שעות בית הספר.

צוות המרכז ימנה: מורים מצוות אנקורי, מנהל אקדמי – תפעולי , נציג בית הספר, פיקוח פדגוגי- משה גרדוס.

יוקם צוות היגוי  למרכז הכולל את משה גרדוס , מנהל בית הספר ומנהל אקדמי תפעולי מטעם אנקורי.

 

שיווק: באתרי האינטרנט של הישובים השונים במועצה, חלוקת מכתבים להורי התלמידים בנושא מערך התגבור   ובנוסף חלוקת פליירים במרכזי הדואר בישובים.

המועצה האזורית גן רווה תחליט על היקף הסבסוד שהיא מעניקה לתלמידיה  ותגבה מהם את יתרת דמי הלימוד.

עלות: 180 ₪ בתוספת מע"מ לשעת הוראה .

 

 2. מרתון "עוברים לתיכון  "

אנקורי תציע לתלמידים במועצה האזורית גן רווה מרתון לימודים במתמטיקה, אנגלית ולשון לקראת המעבר הצפוי  לתיכון הקורסים יתקיימו במהלך חודש הקיץ.

כל קבוצת לימוד תמנה לא פחות 15 תלמידים, המרתונים ייערכו במתנ"ס שבסמוך למועצה.

שיווק: באתרי האינטרנט של הישובים השונים במועצה וחלוקת מכתבים להורי התלמידים  בנוסף חלוקת פליירים במרכזי הדואר בישובים.

המועצה האזורית גן רווה תחליט על היקף הסבסוד שהיא מעניקה לתלמידיה  ותגבה מהם את יתרת דמי הלימוד .

עלות: 180 ₪  בתוספת מע"מ לשעת הוראה.


3. מרתון לקראת בגרויות

המועצה האזורית גן רווה תוכל לתת מענה אמיתי ורציני לתלמידיה לקראת בחינות הבגרות.

אנקורי תערוך מרתון חזרה ותגבור לקראת בגרויות  במשך שבועיים (8-10 או  5/6 מפגשים תלוי בהיקף המרתון) בפסח ו/או בקיץ במגוון מקצועות, המרתון יועבר על ידי מורים  מקצועיים של אנקורי, בתמיכת מחלקת המחקר והפיתוח של אנקורי ובעזרת ספרי המיקוד הידועים מבית ההוצאה לאור של אנקורי.

שיווק: באתרי האינטרנט של הישובים השונים במועצה חלוקת מכתבים להורי התלמידים ובנוסף חלוקת פליירים במרכזי הדואר בישובים.

המועצה האזורית גן רווה תחליט על היקף הסבסוד שהיא מעניקה לתלמידיה  ותגבה מהם את יתרת דמי הלימוד.

 

היקף שעות ועלויות לקורס:

 שאלון 01 -  35 שעות , 850 ₪ לתלמיד. המחיר כולל ספר מיקוד מותאם  למועד קיץ 2010 לכל תלמיד.

 שאלון 02 -   35 שעות , 850 ₪ לתלמיד. המחיר כולל ספר מיקוד מותאם  למועד קיץ 2010 לכל תלמיד.

 שאלון  03 -  35 שעות , 850 ₪ לתלמיד. המחיר כולל ספר מיקוד מותאם  למועד קיץ 2010 לכל  תלמיד.

 שאלון  04 -  40 שעות , 980 ₪  לתלמיד, המחיר כולל ספר מיקוד מותאם למועד קיץ 2010 לכל תלמיד.

 שאלון 05 -   40 שעות , 980 ₪  לתלמיד, המחיר כולל ספר מיקוד מותאם למועד קיץ 2010 לכל תלמיד

 לשון א' - 35 שעות,850₪ לתלמיד. המחיר כולל ספר מיקוד מותאם למועד קיץ 2010 לכל תלמיד.
 לשון ב'    -    40 שעות ,  980 ₪ לתלמיד . המחיר כולל ספר מיקוד מותאם  למועד קיץ 2010 לכל תלמיד.

 היסטוריה א' ואו ב' -  35 שעות ,850 ₪ לתלמיד. המחיר כולל ספר מיקוד מותאם למועד קיץ 2010 לכל תלמיד.

מספר מינימאלי של 10 תלמידים בכל קבוצת לימוד.

שיווק: באתרי האינטרנט של הישובים השונים במועצה חלוקת מכתבים להורי התלמידים ובנוסף חלוקת פליירים במרכזי הדואר בישובים. המועצה האזורית גן רווה תחליט על היקף הסבסוד שהיא מעניקה לתלמידיה ותגבה מהם את יתרת
דמי הלימוד .

4+5. השלמת בגרויות + פסיכומטרי :

תלמידי המועצה האזורית  גן רווה  יקבלו הנחה קבועה שתהיה בהסכמה בין מחלקת החינוך לבין אנקורי

בקורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית והשלמת הבגרויות הנערכים בקמפוס אנקורי בראשון לציון.

 

6.חוג לחשיבה פסיכומטרית :

ייפתח חוג  לתלמידים מצטיינים מכיתות ז-ח.  בחוג זה יקבלו התמידים כלים לחיזוק חשיבה והעשרה במקצועות המתמטיקה אנגלית ופסיכומטרי.

היקף שעות תש"ע : 2 שעות שבועיות ב- 10 מפגשים עד סוף השנה.

היקף שעות  תשע"א -  2 שעות שבועיות  ב- 20 מפגשים.

עלות:200 ₪ בתוספת מע"מ לשעת חוג.

 

כללי

במהלך כל קורס מועברים מספר משובים:

משוב ראשון – כחודש לאחר פתיחת המועד מתבצע משוב טלפוני מדגמי שמטרתו לבחון את רמת שביעות הרצון של התלמידים מהמורה, הספקים, קצב התקדמות והבנת החומר הנלמד.

משוב שני – כשבועיים לסיום הקורס מועבר משוב מקיף בכתב בכתות בו נדרשים התלמידים לציין בציונים 1-5 את רמת שביעות הרצון שלהם בכל הסעיפים הרלוונטיים למורה, לקורס, לחומר הלימוד שהועבר ועוד. בנוסף יש מקום להערות מילוליות.המשובים הנ"ל מקודדים ומנותחים על ידי גורם מקצועי חיצוני, המורים נמדדים עפ"י תוצאות המשובים.

המדיניות הפדגוגית הכללית של הקורסים  נקבעת ומפוקחת  בפורום ניהולי פדגוגי בו שותפים משה גרדוס מנהל פדגוגי  של התכנית  ובשיתוף רכזי המקצוע הרישתיים של רשת אנקורי

לסיום: 

חשוב לנו ליצור שיתוף פעולה עם מחלקת החינוך של  המועצה האזורית גן רווה ובכך ליצור פלטפורמה דרכה יינתן מענה מקצועי ומיומן  לתלמידים במועצת גן רווה.

 

בכבוד רב

משה גרדוס

מנהל קמפוס אנקורי ראשל"צ

ומנהל יזמות חינוכית


נספח מספר 3

תוכנית מסע לימודי "בחזרה לשורשים" – תור הזהב בספרד.

 

 

סיור לספרד היהודית לתלמידי תיכון ולצעירים מהתפוצות

ספרד הייתה בית ליהודים למעלה מ1500- שנה, עד לגרושם בשנת 1492.

היהודים בספרד נחשפו לתרבות האסלאם מחד, לתרבות הנוצרית מאידך ואף ניהלו איתן דיאלוג מתמשך שכלל עליות ומורדות.

במהלך דיאלוג זה נוצרו הזדמנויות להשפעות בין - תרבותיות והפריה הדדית.

אוצרות תרבותיים, דתיים, פילוסופיים וספרותיים של החוויה היהודית מקורם בספרד: הרציונליזם, הקבלה, שירת הקודש ושירת החול, ממשיכים להיות נכסי צאן ברזל של תרבות עם ישראל עד עצם היום הזה.

בואו לגלות את אוצרות התרבות במקום היווצרותם הראשוני והשורשי, וביחד נבדוק את עכשוויות תכנים אלה בחיינו - כיהודים וכישראלים.


בחסות אגודת הידידות ישראל-ספרד


תכני התכנית

 • מפגשים עם ההיסטוריה והתרבות של יהודי ספרד במקום היווצרותה.
 • היוודעות לזרמים הפילוסופיים והתרבותיים הייחודיים שהתפתחו בספרד.
 • היכרות עם המנהיגים הבולטים של יהודי ספרד.
 • היחשפות לאינטראקציה בין התרבות היהודית לתרבות המוסלמית.
 • היחשפות לאינטראקציה בין התרבות היהודית לתרבות הנוצרית.
 • התמודדות עם סוגיות העולות מגירוש היהודים מספרד.
 • מפגשים של תלמידים מישראל ומהתפוצות עם עמיתים מספרד כדי לבחון קשרים בהווה ובעתיד על רקע העבר המשותף.
 • מפגש עם צעירים יהודים בספרד של היום.

מטרת התכנית

 • לחוות את הסיפור של יהודי ספרד כמנוף לחיבור לערכים של עולם יהודי רוחני עשיר, אשר הצמיח תרבות יהודית סובלנית.
 • להעמיק במהויות והתכנים של המושג בית.
 • הקניית רבדים חדשים בגיבוש הזהות היהודית של צעירים בישראל ובתפוצות.

קהל היעד

 • תלמידי החטיבה העליונה (י' - י"ב) של בתי הספר העל יסודיים בישראל, החל  מכיתות י' ומעלה.
 • צעירים מהתפוצות בגילאים המקבילים.

מסלול הסיור לספרד היהודית

יום / 1 תל אביב  - מדריד  - טולדו   Tel Aviv - Madrid - Toledo 

טיסה למדריד, למפגש ראשוני עם ספרד דרך בירתה, ופתיחת אשנב לאומנות וארכיטקטורה אירופאית: סיור פנוראמי במדריד בפסאו דה לה  קסטליאנה, פלזה אספניה, תחנת רכבת אטוצ'ה ופלזה מיור. נבקר במוזיאון לאומנות פרדו, בדגש על יצירות מאת הציירים הקלאסיקנים הספרדים: גויה, ולסקז ומוריליו.

המשך נסיעה לטולדו, במחוז קסטיליה-לאון, הידועה כירושלים אשר הייתה בספרד.

לינה בטולדו.

 

יום / 2 טולדו - קורדובה Toledo - Cordoba

נתחיל את ביקורינו בטולדו. נקיים תצפית על העיר ונשווה בין הנופים של ירושלים וטולדו. נבקר בסוקודובר: כיכר השוק. נבקר בקתדראלה, בבית הכנסת אבן שושן - סנטה מריה לה בלנקה, בבית הכנסת על שם שמואל הלוי-אבולעפיה - אל טרנזיטו , ובמוזיאון היהודי הספרדי. העמקה במוטיבים הארכיטקטוניים של בתי הכנסת.

מטולדו נדרים לקורדובה, במחוז אנדלוסיה, אשר בזמנו הייתה בירת החליפות.

נבקר במסגד/קתדראלה של קורדובה, בכיכר יהודה הלוי, בכיכר טבריה, בפסל הרמב"ם ובבית הכנסת, ונבצע פעילות אינטראקטיבית על דמותו של הרמב"ם ויצירתו במתחם הרובע היהודי של קורדובה.

זמן חופשי בעיר קורדובה.

לינה בקורדובה.

 יום / 3 קורדובה  - קסרס Cordoba - Caceres

נתחיל את הבוקר בקאסה ספרד בקורדובה, אתר המציג את הסיפור של יהודי קורדובה ואת הפזורה הספרדית. נשחזר במקום את ה"סלון הספרותי" שאפיין את תור הזהב בביתו של חיסדאי אבן שפרוט, מדינאי, רופא ומשורר.

התלמידים  יתחלקו לקבוצות עבודה לצורך לימוד של משוררי תור הזהב: יהודה הלוי, משה אבן עזרא, אברהם אבן עזרא, שמואל הנגיד, דונש בן לברט ועוד. לאחר מכן יציגו את המשוררים השונים תוך כדי ליווי מוסיקלי.

נמשיך לעיר קסרס, בחבל אקטרמדורה, העיר של ימי הביניים השמורה ביותר באירופה, אשר הוכרזה נכס לאנושות. נבקר בקסרס בכיכר המרכזית - פלזה מיור, ונשחזר בה את החיים של ימי הביניים.

על חיי האנוסים: יחידה אינטראקטיבית.

לינה בקסרס.

 

יום / 4 קסרס - בחר - קנדלריו - הרבאס Caceres - Bejar - Candelario - Hervas

מקסרס ניסע לעיר בחר לביקור ברובע ובמוזיאון היהודי. שמות משפחה כמו בז'רנו, בהר ובכר, מקורם מהעיר הזאת.

המוזיאון מציג את סיפור יהודי ספרד ואת הדילמות שעמדו בפני פרסומו של צו הגירוש: להתנצר או לעזוב את ספרד.

נלבן את הנושא במתחם המוזיאון בפעילות אינטראקטיבית, ובהמשך נתייחס למוטיב המפתח שמופיע כסמל  של המוזיאון ונשחק את "משחק המפתחות".

בהמשך, סיור בעיירה הציורית קנדלריו שבראש ההר. נראה את הבתים המיוחדים שהיו שייכים ליהודים, ונמשיך לעיירה הרבאס, לשפת נחל אמברוז אשר חלק ניכר מתושביה היו יהודים לפני הגירוש ונקיים סיור מוסיקאלי בכפר של מוסיקה יהודית ספרדית.

אפשרות אחרת היא קיום מפגש עם צעירים מקומיים, ארוחת צהריים משותפת והמשך פעילות בקנדלריו שבראש ההר, ובעיירה הרבאס. בקנדלריו נראה את הבתים המיוחדים בעיירה אשר בהם הייתה נוכחות  יהודית ובהרבאס, עיירה לשפת נחל אמברוז אשר חלק ניכר מתושביה היו יהודים לפני הגירוש.

סיור מוסיקלי  בכפר, בהשתתפות התלמידים מישראל ומבחר, וסיכום הפעילות.

לינה בהרבאס.

יום / 5 הרבאס - סגוביה - מדריד Hervas-Segovia-Madrid

ניסע לסגוביה במחוז קסטיליה לאון. נתחיל את הביקור באקוודוקט של סגוביה ונמשיך לרובע היהודי, בכנסיית קורפוס קריסטי אשר הייתה בעבר בית הכנסת הגדול של סגוביה, ולטיילת השלום. נבקר גם באלקזר - ארמונם של פרדיננד ואיזבלה. נבקר במרכז הדידקטי היהודי ושם נקיים ראיון 500 שנה אחרי עם אברהם סניור ויצחק אברבנל.

המשך  נסיעה חזרה לנקודת הפתיחה של הטיול, מדריד.

לינה במדריד.

                                                                 

יום / 6 מדריד- ת"א Madrid - Tel Aviv

לסיכום הסיור, מפגש עם צעירים יהודים ודיון על מורשת משותפת ועל הקשרים בין קהילות ישראל בינן לבין עצמן, ובין הקהילות לישראל בפרט, עם דגש על הקהילה היהודית במדריד. אפשרות של ביקור בקהילה. זמן חופשי במדריד ואחריו

נסיעה לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל.

* סדר הביקור באתרים עשוי להשתנות בהשפעת זמני טיסות, מזג האויר והתנאים בשטח.

התכנית אושרה על ידי ההיסטוריון ד"ר פנחס ביבלניק.

התכנית היא בלעדית של מחלקת שורשים ושבילים בחברה הגיאוגרפית, בהנהלת לאה נצר.

מחיר יסופק על פי דרישה.


בנוסף לתכנית המוצעת ניתן להוסיף מודולות משלימות

 • חילופי נוער
 • שלושת התרבויות
 • מוסיקה ומחול
 • השפה הספרדית
 • מנהיגות
 • מחשבת ישראל

 

לצפייה במשוב של תלמידים שהשתתפו בסיור במרץ 2010 יש להיכנס לקישור הבא:

http://www.geotours.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/001.pdf


נספח מספר 4

לוח חכם רב מסך

 

 להלן מספר יתרונות ייחודיים למערכת שלנו:

1.      המערכת פועלת על כל סוג של משטח הקרנה. (לוח כתה רגיל, מסך בד, קיר, פלזמה וכו').

2.      הלוח היחיד שמאפשר התקנה קבועה או ניידת לפי בחירת המשתמש.

3.      מכיוון שהמערכת מבוססת על הלוח הרגיל של הכתה היא מאפשרת עבודה עם לוח חכם או לוח רגיל לפי בחירת המורה.

4.      גודל בלתי מוגבל עד 3X3 מטר. מאפשר תצוגה על לוח גדול ומתאים לכתות גדולות, אולם או אודיטוריום.

5.      מוט הפעלה ארוך. היתרונות:  א. מניעת סינוור המורה ע"י הרחקתו מנורת המקרן.

 ב. מניעת הסתרת הלוח ע"י גוף המורה, (מניעת הצללה). 

6.   עלות תועלת מרבית ביחס לחלופות.

7.   המערכת שלנו מבוססת על שימוש בלוח הרגיל הקיים בכתה.

8.   פשוט מחברים את המערכת בחיבור USB למחשב שממנו מקרינים על הלוח/המסך ולאחר כיול קצר כל לוח הרגיל הופך ללוח חכם אינטראקטיבי. כך המורה יכול לעבוד על הלוח באמצעות עט אלקטרוני כעכבר מחשב או כעט מחיק בהתאם לבחירתו.  המערכת מכילה תכונות חכמות נוספות שיהפכו כל שיעור או פעילות לחויה מרתקת ומעניינת ביותר לתלמידים.  

9.   תכונות ייחודיות של מערכת רב מסך אינטראקטיבי: 

1.      המערכת פועלת על כל סוג של משטח הקרנה: לוח, מסך בד, מסך פלזמה, ואפילו על קיר.

2.      המערכת פועלת על משטח הקרנה עד גודל של  ''150, ולכן מתאימה לעבודה גם באולם/אודיטוריום.

3.      שום מתקן לא מוצמד ללוח לצורך הפעלת המערכת. 

4.      עקרון פעולה: אינפרא אדום ולכן זמן תגובה מהיר, וכתיבה רציפה ומדויקת.

5.      אפשרות להתקנה קבועה או ניידת לפי בחירת המשתמש.

6.      אין צורך בתשתיות להתקנה.

7.      אין צורך בהתקנה של צוות טכני.

8.      אין צורך/תלות בשרות טכני. (החלפת חלק תקול בחלק חלופי).

9.      יחס עלות/תועלת מירבי ביחס לחלופות.

 מצ"ב מצגת אודות המערכת, וקישורים לעלון מידע ולסרטון המחשה.

קישור לעלון מידע עם מפרט טכני של המערכת:

 http://onfinity.com/down/other/CM2%20Max%20Catalogue_v30.rar

 קישור לסרטון המחשה והדגמה של המערכת:

http://onfinity.com/down/Reseller/CM2MaxVideolivedemo.rar

 להלן מספר יתרונות ייחודיים למערכת שלנו:  

1.      הלוח היחיד הפועל על כל סוג של משטח הקרנה. (לוח כתה רגיל, מסך בד, קיר, פלזמה וכו').

2.      הלוח היחיד שמאפשר התקנה קבועה או ניידת לפי בחירת המשתמש.

3.      הלוח היחיד הפועל עד גודל 3X3 מ'. מתאים גם לכיתה גדולה, אולם או אודיטוריום.

4.      הלוח היחיד עם מוט הפעלה ארוך.

5.      יחס עלות / תועלת מרבי ביחס לחלופות.

 

פתרונות לחינוך

התוכנה מאפשרת לך לשלוט במחשב ובכל היישומים שלו כשאתה עומד בכיתה ליד הלוח.

מחקרים מראים שהשימוש בלוח החכם" – רב מסך" מעלה את המוטיבציה וההקשבה של התלמידים באופן דרמטי, מאפשר למורים ליצור בקלות ולהתאים במהירות ,משאבי לימוד קיימים , לצרכי הכיתה בזמן אמת.

הצבעוניות והדינמיות הרבה לוכדים את עיני התלמידים ומרתקים אותו.

התלמיד לא צריך לבזבז זמן מיותר להעתקה מהלוח, כל הפעילות (עם השינויים שנעשו בכיתה) נשמרת לקובץ במחשב וניתן לשלוח במייל לכל התלמידים .

אתם המורים יכולים לשלב בין החומר שהכנתם בבית ובין סיעור מוחות בכיתה.

על גבי המצגת שהכנתם אתם יכולים לכתוב בעט דיגיטלית בכתב ידכם:

רעיונות אינטואיטיביים ,פתרונות,ותגובות של התלמידים

בכל מקום על המסך!

אין צורך לעבור ללוח הרגיל באמצע המצגת - יש לוח לבן על גבי משטח ההקרנה.

הכתיבה בעט הדיגיטלית הרבה יותר נוחה מכתיבה ע"י העכבר של המחשב.

 

צעד קדימה לדור חדש של למידה

לוח חכם- "רבמסך"

 

א.א. תאומים אדלמן בע"מ –

לקביעת הדגמה ופרטים נוספים : גילעד 5630651 – 050

לסרטון הדגמה ומידע נוסף:  http://www.aatwins.com

 

 

 


לכבוד                                                                                         תאריך: 14/2/2010

המועצה האזורית גן רוה

לידי מר אורי נצר – מנהל מחלקת החינוך

 

הצעת מחיר (מיוחדת ל-מ.א. גן רוה) ל-רב מסך אינטראקטיבי (לוח חכם נייד)

 

אורי שלום רב,

 

בהמשך לפגישתנו, אנו מתכבדים להגיש את הצעתנו למערכת רב מסך אינטראקטיבי (לוח חכם נייד).

מחיר רגיל

תאור הפריט

מחיר מיוחד

ל-מ.א. גן רוה

5,900

מערכת רבמסך אינטראקטיבי

המערכת כוללת מקרן אינפרא אדום, תוכנה, מוט סימון ועט אלקטרוני המשמשים כעכבר מחשב או כעט לכתיבה לפי בחירת המרצה.

      3,500 ש"ח

800

תוכנת לוח חכם מיוחדת   IQ BOARD SOFTWARE

כלול

600

ערכת להתקנה קבועה בתקרה (כולל כבל באורך 15מטר)

350 ש"ח

 

ההצעה מבוססת על הזמנה מינימלית של 4 מערכות.

 

להלן מספר תכונות ייחודיות של המערכת שלנו:

1. עובד על כל סוג של משטח הקרנה. (לוח כתה רגיל, מסך בד, קיר, פלזמה וכו'). 

2. הלוח היחיד שמאפשר התקנה קבועה או ניידת לפי בחירת המשתמש.

3. גודל בלתי מוגבל עד ''150. מתאים לכתה גדולה, אולם או אודיטוריום.

4. מוט הפעלה ארוך. היתרונות: 

                   א. מניעת סנוור המורה ע"י הרחקתו מנורת המקרן.

                 ב. מניעת הסתרת הלוח ע"י גוף המורה, (מניעת הצללה).  

5. אפשרות לעבודה עם לוח כתה רגיל או לוח חכם לפי בחירת המורה.

6. עלות תועלת מרבית ביחס לחלופות. 

 

תנאים כלליים:

1. המחירים אינם כוללים מע"מ.

2. מחירים כוללים אספקה, הדרכה תפעולית למורים, ואחריות לשלוש שנים.

3.  מועד אספקה: מיידי עד גמר המלאי או תוך 14 יום מקבלת הזמנתכם.

4. תנאי תשלום: שוטף + 30 יום מהאספקה.  

5. תוקף ההצעה:14 יום.

 

                                                                         בכבוד רב,

טלפון סלולרי: 050-5630651

                                                                                        גילעד אדלמן

 

                                                                                            מנכ"ל


נספח 5

לוח מודעות אלקטרוני

 

מוסדות חינוך ולוח המודעות

 

 

 

מוסדות חינוך תמיד צריכים לתקשר עם קהל מאוד גדול של תלמידים, מורים, מבקרים והורים. המנהלים צריכים להשקיע בפיתרון שייראה תוצאות מיידיות גם למשתמשים בו וגם לקהל שהוא פונה אליו ובנוסף לכך מאפשר הטמעה פשוטה וקלה לסגל והתלמידים שמתחלפים בקצב גבוה

עד היום התקשורת עם קהל היעד בעזרת לוחות המודעות נעשתה באופן פרטני על ידי גופים שונים, מי שרצה לפרסם הודעה כזו או אחרת היה צריך להתחרות על תשומת הלב עם שאר הגופים שמפרסמים, בין אם זו ההנהלה, צוות המורים, אגודות סטודנטים או מפרסמים חיצוניים.
וכך נוספו להם על הקירות לוחות מודעות, שבגלל מספרם הרב כבר חולקו לקטגוריות, ותמיד עלו על גדותיהם בשטף אדיר של מידע לא מנוהל, לא מכוון ולרוב גם לא עדכני.
ניסיון לקרוא לוח מודעות כזה נגמר לרוב בתסכול וייאוש. אחרי שהקורא מצליח לברור את המודעות שרלוונטיות אליו, הוא מגלה שהן היו רלוונטיות בשבוע שעבר.
ומבחינת ההנהלה הרי שלוח המודעות דורש מזכירה במשרה מלאה, שלא לדבר על הכמויות האדירות של דיו ודפים שמבוזבזות על לוחות המודעות.

 אז מה לוח המודעות הדיגיטלי מציע לנו כדי להתגבר על הבעיות הללו?

מהם הצרכים שלנו מלוח מודעות?

דבר ראשון, אנחנו רוצים שליטה מלאה על מה שמוצג, להשאיר בידינו את האפשרות להציג הודעות דחופות בלי שיופרעו על ידי הודעות אחרות, ובנוסף למנוע אורחים לא קרואים שרוצים להסתנן ללוח המודעות שלנו.
לאחר מכן, אנחנו רוצים לתזמן את המודעות, וכך להשאיר את מה שמוצג תמיד רלוונטי, אם פג תוקפה של המודעה, היא יורדת אוטומטית ולא מפריעה לנו יותר.
גופים שונים שמעוניינים לפרסם על לוח המודעות שלנו יאלצו לעבור דרכנו, וכך נוכל להשאיר את השליטה בידיים שלנו, ואף לגבות כסף ממפרסמים חיצוניים שמעוניינים לקדם את שירותיהם.
בנוסף לכך, אנחנו רוצים לפרסם מודעות שונות במיקומים שונים, הסגל נחשף למודעות במקומות שונים מהתלמידים, והמבקרים צריכים הכוונה ברחבי הקמפוס. השליטה על מיקום המודעות שיוצגו חשוב מאוד לרלוונטיות של המודעות.
כל השליטה צריכה להיות ממיקום אחד וממחשב אחד, אין צורך להטריד שלושה אנשי מפתח שונים בשביל לעדכן את לוח המודעות, העדכון צריך להיות אינטואיטיבי ופשוט, וצורך מינימום מאמצים וזמן. למרות זאת, חשובה האפשרות לשלוט מרחוק על לוח המודעות כך שתמיד נוכל לעדכן את המסכים גם אם אין כח אדם בנמצא.

מה היתרונות שאנחנו מקבלים מלוח מודעות דיגיטלי שכזה?

חיסכון אדיר בכוח אדם, שעות עבודה והוצאות דפוס למיניהם. הרבה הוצאות שעד היום נראו אלמנטאריות ייעלמו לבלי שוב.  המסכים תמיד עדכניים וכמעט ללא מגע יד אדם, השליטה נעשית מראש בשיטת 'שגר ושכח'.
התכנים שמוצגים אינם סטטיים יותר, אלא מבוססי וידיאו ותנועה, מושכים את העין ואת תשומת הלב של הצופים הפוטנציאליים בצורה שאף שלט מודפס לא יכול להתחרות בה. כשהמסכים רלוונטיים הם יעניינו מאוד את קהל היעד, שכבר לא צריך להתאמץ בשביל לסנן את המודעות הרלוונטיות עבורו, המודעות מסווגות על פי המיקום שבו הוא נמצא ועל פי הזמן שבו הוא צופה במודעות, וכך העניין במסכים גובר והעברת המסר הופכת לקלה ופשוטה.
מקור הכנסה נוסף, ניתן לפרסם על חלק מהמסך או בזמנים מסוימים, בסוף החודש אפשר ליצור דו"חות מפורטים שעל פיהם ניתן לחייב את המפרסמים.
חלוקת המודעות לערוצים שונים מאפשרת שליטה קלה על מה יוצג ומתי, וחלוקה של המסכים לקבוצות מקל על האיפה והאיך.
גם השליטה על כיבוי והדלקת המסכים נעשית באופן ממוחשב לחלוטין וחוסכת חשמל ומשאבים.
המערכת מאוד מודולארית ומאפשרת התאמה לכל תקציב, החל ממערך פשוט של מסך אחד עד לרשת מסכים ענפה. אופציה שימושית היא התקנה הדרגתית של המערך למען ניהול פיננסי נכון יותר.

 

מונה:


 


 

 

  

 


הודעות אחרונות מהפורומים

לייבסיטי - בניית אתרים