מכרז לביצוע עבודות להנחת קוי מים וביוב באירוס

דף הבית >> יישובים >> אירוס >> מכרז לביצוע עבודות להנחת קוי מים וביוב באירוס

 

מכרז פומבי מס 2008/שא/2 שפורסם על ידי המועצה האזורית גן רוה לביצוע עבודות קווי מים וביוב בשכונת האירוס.