הוצאת גיאופיטים באירוס

דף הבית >> יישובים >> אירוס >> הוצאת גיאופיטים באירוס

 

 

 

 

 

 אישורים של ד"ר יהודה רבס בדבר ניקיון המגרשים כך שרשות הטבע והגנים תאפשר בניה, מוכנים והחלה חלוקתם.

 כל בעל מגרש שהזמין עבודה אצל ד"ר יהודה רבס מתבקש לשלוח את התשלום השני (ולהוסיף מע"מ), והאישור יישלח
 אליו במכתב חוזר. כתובת: ד"ר יהודה רבס, רחוב קק"ל 25 קריית ביאליק, 27093

 

 העתקת הגיאופיטים באירוס - החלה