קהילת המועצה האזורית גן רוה

 אירוס, בית-חנן, בית-עובד, גאליה, גן-שורק,
  כפר-הנגיד, מחנה הילה, נטעים, כפר הנוער עיינות ופלמחים
קישורים לכיתות השונות  |  חדשות מהמועצה  |  חושבים חינוך בגן רוה  |  פורום כללי גן רוה  |  index.ganrave.com  |  יזמות ופיתוח במרחב הכפרי  |  
תאריך ושעה
 

בניית אתרים

 

 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלחבית ספר תיכון מקיף אזורי בגן רוה

דף הבית >> מחלקות >> מחלקת חינוך >> בית ספר תיכון מקיף אזורי בגן רוה

 

 

[11/3/2209] בית ספר תיכון מקיף אזורי רב תחומי בגן רוה, מאת שייקה בילו להורדת המסמך המלא. 

 

 

 

 


תוכן העניינים
 


נושא                                                                                                                             עמוד
א. מבוא                                                                                                                        3
 
ב. ביה"ס עתידי – הרציונאל                                                                                            4
1.                הבוגר הרצוי, תכונותיו ומיומנויותיו                                                                          4
2.                מעמד אחר לתלמיד                                                                                                7
 
ג. מהותו הפדגוגית הייחודית של בית הספר האזורי                                                              8
1.                מגוון וגמישות מותאמים לכל לומד                                                                           8
2.                מסלולי הלימוד המתוכננים                                                                                      9 
3.                פיתוח תוכניות לימודים ייחודיות                                                                              10
4.                התפיסה המתודית                                                                                                  10       
5.                תפקודים חדשים של המורה                                                                                     11
6.                מגוון וגמישות ארגונית                                                                                          12
 
ד. המשמעויות הפיזיות                                                                                                    12
1. חללים פיזיים ייעודיים                                                                                                  12
2. המשמעות הארגונית האופרטיבית                                                                                   13       
 
ה. היתרונות הנלווים ללומד                                                                                              13
ו. סיכום                                                                                                                         15


א. מבוא
בית הספר התיכון הארבע שנתי, שיוקם בעיינות וישרת את תלמידי המועצה אזורית גן רווה וגדרות, יתבסס על תפיסה אחדותית של הוראת המדעים והטכנולוגיה עם הוראת המקצועות החברתיים, האומנותיים וההומניסטיים.
בית הספר יתאים מבחינת מבנהו הארגוני, התכנים הלימודיים, אמצעי הלימוד והדגשים החינוכיים-ערכיים לשינויים החברתיים והמקצועות כפי שהם צפויים במאה ה- 21.
 
מאפייני החברה העתידית מצריכים שינוי במערכת החינוך על מנת להתאימה לחברה. כדי לאפשר מימוש הכשרתו הראויה של הבוגר הרצוי יצטרך בית הספר התיכון לתת תשובה לצרכים אלו:
 
א. הקשר בין בית הספר לחברה יהיה קרוב יותר. ככל שחשיבותו הקונקרטית של בית הספר תגדל הוא יבחן על ידי החברה, תוצריו ותהליכי הביצוע יוערכו דרך קבע. בית הספר יידרש ליתר אחריותיות (Accountability) עקב אימוץ התפיסה לפיה ניתן לפתח כשרים באמצעות לימוד בעיות מורכבות ורב-תחומיות.
 
ב. תהיה הסטה של הדגשי הלמידה מזכירה של תכנים לשימוש ויישום של תכנים, מלמידה אישית ללמידה צוותית ומלמידה של תשובות להתמודדות עם בעיות. בית הספר יהפוך מספק של מידע למארגן של הזדמנות לחשיבה.
 
ג. הלמידה תסתמך יותר ויותר על אמצעים עכשוויים וטכנולוגיים. המחשב ייהפך לכלי יומיומי של כל תלמיד.
ד. הלימוד הפורמלי ימשך כל החיים. בית הספר יכשיר את הבוגר להמשך למידה והכשרה מתמדת.
 
היותנו עם בעל מוטיבציה גבוהה לרכישת השכלה, להצטיינות מקצועית וליזמות אישית, היא בבחינת נכס ייחודי אשר עשוי להגיע למיצוי אופטימלי באותם ענפי משק הדורשים ידע, תחכום מקצועי ויצירתיות, ואשר גומלים לפרט גמול ניכר על גילויי יוזמה מצידו ויצירת ערך מוסף גבוה בזכות כשרונותיו ושאיפותיו. כל תחומי העשייה הינם כיום עתירי מדע וטכנולוגיה. לכן במאה ה- 21 למיטב הבנתנו אין להפריד עוד בין בית הספר העיוני ללימודי טכנולוגיה.
 
 בית הספר שיוקם יהא בית חם המחנך לכבוד האדם, לאחריות, למעורבות ונתינה לקהילה, לשוויון הזדמנויות, לעידוד מצוינות ערכית ולימודית, לחופש הביטוי, לסובלנות, לאהבת מולדת, לטיפוח הזהות היהודית ישראלית, לקשר עם יהדות התפוצות ולמימוש הפוטנציאל האישי של כל באי ביה"ס.
 
 
 
 
ב. ביה"ס עתידי – הרציונאל
1. הבוגר הרצוי, תכונותיו ומיומנויותיו
בוגר בית ספרנו יהיה תלמיד היודע ללמוד באופן עצמאי, עשיר במגוון רחב של סוגי ידע, ומגיע להישגים הגבוהים ביותר בהתאם לכישוריו וליכולתו. הוא יהיה אזרח מעורב, שומר חוק, סובלן, מקפיד על חופש הביטוי, תורם לקהילה ונוטל חלק בצמיחתה ובעיצובה .לבוגר תהא זיקה ומחויבות לעם היהודי, לתקומתו, להתיישבותו מחדש במולדתו, לזהותו הלאומית והדתית, למורשתו למסורת אבותיו ולמדינת ישראל.
 
התכונות והמיומנויות אשר בית הספר שואף להנחיל ולהקנות לבוגריו יתחלקו לארבעה מישורים:
א. במישור החשיבתי (קוגניקציה) – הבוגר, החשיבה והדמיון של הבוגר
·       ידע כללי רחב ופעיל – הבוגר יהא בעל יכולות למידה עצמית, איתור מידע, סינונו וניתוחו.
·       הגדרות מטרות ופתרון בעיות – היכולת לפעול בתכליתיות ולהגדיר מטרות ריאליות והיכולת לחשוב בצורה שיטתית, לאתר בעיות להגדירן נכונה ולהגיע לפתרונן.
·       יצירתיות – פעילות מקורית בתחום החשיבה היישומית והתקשורת הבין אישית. היכולת להשתחרר ממוסכמות, להעלות רעיונות ולהציע פתרונות חדשניים.
·       הערכה עצמית – היכולת להעריך את פוטנציאל ההצלחה האישי, להאמין בו ולממשו. ביקורתיות – הפעלת חשיבה השוואתית וחקירת המחשבות המעשיים והסביבה וכן יכולת לשיפוט ערכי בתנאים של אי- ודאות.
·       קבלת החלטות – הבוגר ילמד וישלוט בשיטות מתקדמות לביצוע תהליכי קבלת החלטות ומעקב אחרי ביצוע.
·       פיתוח חשיבה ביקורתית – הבוגר ילמד וישלוט בכל מיומנויות המתקדמות ביותר בנושא פיתוח החשיבה הביקורתית.
·       יכולת התמדה – הבוגר ילמד, יתרגל וישלוט במיומנויות של יכולת התמדה ועקביות, זה יעשה תוך התמודדות פרודוקטיבית עם מצבים משתנים ובלתי צפויים. הבוגר ילמד לשלוט ב"אילוץ" המוח להמשיך ולחפש פתרונותיצירתיים שעד עתה לא הגיע אליהם, ונחישות "לפצח" חידות שעוד לא באו על פתרונן עלמנת להתקדם.
·       עיבוד מידע והפנמתו – הבוגר ישלוט בטכנולוגיות חדשניות של חיפוש מושכל אחרי מידע, אחזורו, קריאתו, הבנתו, עיבודו ניתוחו והתאמתו לצרכיו.
·         יצירת קשרים בין תחומייםהבוגר ישלוט במיומנויות שיאפשרו לו התמודדות בהצלחה עם בעיות עשירות ואתגרים המספקים הזדמנות לנטיות חקרניות ומעוררות הנעה. תוך כדי התמודדות מול אתגרים אינטלקטואלים מורכבים.
 
ב. במישור ההתנהגותי – מיומנות להשבחת עשיית הבוגר
·       מעורבות חברתית, אחריות ונתינה לקהילה - נטייה למעורבות חברתית וחדשנות.
·       שוויון הזדמנויות וזכויות – שמירה על שוויון ההזדמנויות והזכויות של כל אדם באשר הוא.
·       למידה – היכולת לרכוש את הידע ההומניסטי והמדעי ואת הכישורים הדרושים, כדי ללמוד תמיד דברים חדשים, בכל סיטואציה לימודית ותפקוד.
·       כישורים ותקשורת בין אישיים – חופש ביטוי היכולת להסתדר וליצור מערכת יחסים חיובית עם עמיתים, עם ממונים, עם אחרים.
·       עבודת צוות – היכולת לעבוד עם אחרים כדי להשיג מטרה משותפת.
·       גמישות מחשבתית – פתיחות להצעות מאחרים ונכונות לשנות תוכניות בהתאם לשינוי הנסיבות.
·       כושר תכנון – יכולת ההבחנה והניתוח כבסיס לפיתוח היכולת לתכן תכנון יסודי ומעמיק, תוך ירידה לפרטי הפרטים מחד-גיסא ושמירת הראייה המערכתית מאידך-גיסא.
·       יכולת שליטה, עמידה במצבי לחץ ועקביות – התנהגות באותו אופן בנסיבות דומות תוך התמודדות עם מצבים משתנים ובלתי מתוכננים.
·       איזהו מכובד – המכבד את הבריות - שמירה על כבוד האדם וחירותו יחד עם מחויבות למדינת ישראל ולעם היהודי בישראל ובתפוצות, וזיקה למורשת ישראל
 
ג. במישור הרגשי – מיומנויות
·       סקרנות – חיפוש מתמיד אחרי רעיונות ומצבים חדשים. שאילת שאלות.
·       פתיחות – נכונות להתנסויות ולימודים מתמידים ומגוונים. העזה לטפל בתקלות.
·       חופש ביטוי וסובלנות – אימוץ השקפת עולם שתכיר ביחסיותם של הערכים, בהקשר לחברה המקומית ולמועד הנדון. הכרה בלגיטימיות של פלורליזם. הבנה שידיעותיו של האדם מוגבלות.
·       שאיפה לשיפור מתמיד – היכולת לעבוד לא רק קשה אלא גם חכם, ללמוד מטעויות.
 
ד. במישור המדעי טכנולוגי בחברה
·         מיומנויות  חשיבה ביקורתית בתחום מדעי –טכנולוגי -  הבוגר ידע לשלוט במיומנויות בסיס לתהליך חשיבה הכוללות זיהוי או ניסוח שאלות, קביעה של סיבה ותוצאה, זיהוי יחסים בין שני משתנים או יותר, השוואת נקודות דמיון ושוני, הבחנה בין עובדות לדעות, התייחסות לטיעונים מבוססים על מידע חסר, פגום או מטעה, זיהוי תיאורים בהם המסקנות אינן תוצר הגיוני של העובדות המוצגות. הבוגר ידע להבחין  מיומנויות לבניית טיעון מבוסס הכוללות הבחנה בין סוגי ראיות רלבנטיים לפתרון שאלות, זיהוי נימוקים שלא הוצגו, איתור חוסר עקביות במידע.  שיפוט באשר למהימנות מקור המידע, שיפוט באשר לרלבנטיות המידע, יכולת לנתח מידע מהיבטים שונים ( היבט כלכלי, היבט חברתי, וכדומה). נקיטת עמדה או שינוי עמדה כאשר יש ראיות ונימוקים מספיקים לכך ומבוססים ידע, מדעי   טכנולוגי ונקיטת עמדה על בסיס היבט ערכי, חברתי, כלכלי.
·         מיומנויות איתור וניתוח מידע בתחום מדעי – טכנולוגי - במהלך איתור וניתוח מידע ישתמש הלומד במיומנויות בשלוש רמות עיקריות: איתור ראשוני של המידע, הערכה ראשונית של המידע וניתוח ראשוני של המידע והן כוללות מיומנויות כמו:
איתור ראשוני של המידע - קידוד ידע ממקורות מגוונים, זיהוי מקור המידע.
הערכה ראשונית של המידע - זיהוי תוקף המידע, הערכת רלוונטיות המידע לנושא הנלמד, הערכת מהימנות המידע על ידי מתן מענה לשאלות כמו מהיכן אני יודע? על סמך   מה?  מה מקור המידע? בחינת מגבלות של מידע (על אילו שאלות עונה המידע ועל אילו שאלות אינו עונה).
ניתוח ראשוני של המידע - זיהוי רעיונות מרכזיים.יכולת לזהות עיקר מטפל, בדיקת התאמה בין נתונים המתוארים בטבלאות, גרפים ותיאורים מילוליים, הבחנה בין עובדות להשערות, קבלת החלטות ראשוניות לגבי צמצום מידע לקראת הפעלת מיומנויות עיבוד שיח והצגת ידע מדעי-טכנולוגי .
·       מיומנויות עיבוד, שיח והצגת ידע מדעי – טכנולוגי - תקשורת במדע וטכנולוגיה משלבת את היכולת לקשר בין רעיונות ולהציגם בדרך אמינה ובהירה. לצורך זאת הכרחי שהלומד ידע ויבין את הרעיונות, יארגן אותם בדרכו, ויוכל להדגים אותם בדוגמאות ולבארם בטיעונים הגיוניים. במהלך עיבוד המידע לצורך הצגתו או לצורך השתתפות בשיח (דיון) הלומד ישתמש במיומנויות כמו:
פענוח נכון של מידע המוצג בדרכים שונות כמו ב -  טקסט, טבלאות, גרפים, תרשימים, מודלים, בתרשימי זרימה, מפות מושגים, במעקב אחר הוראות לביצוע תהליכים בדרך של צעד אחר צעד המופיעים בתפריטים, בנוסחאות, תרשימי זרימה, שרטוטים.
הצגת ידע באמצעות: ארגון מידע והצגתו בטבלאות פשוטות, תיאור מידע בדרך גרפית תוך בחירת קנה מידה מתאים וזיהוי מגמות  בגרף, בניית מפת מושגים.
הצגה בעל-פה ובכתב של רעיונות בסיסיים במדע וטכנולוגיה תוך שימוש נכון בשפה - שימוש במונחים מדעיים / טכנולוגיים במידת הצורך, שימוש נכון במונחים כמו "וגם" , "כל", "תמיד", "קשר בין משתנים ישר, הפוך" , "גורם ל&" , "אם", "או", "אלא אם כן", "תנאים הכרחיים ומספיקים".
הצגת ידע תוך שימוש ב:  עזרים כמו שקפים, מודל, פוסטר, מצגת ,תערוכה, כלים טכנולוגיים לייצוג והצגת ידע.
השתתפות בקבוצות שיח ודיון בנושאים מדעיים טכנולוגיים תוך: חזרה על דברי אחרים ועיבוד ידע שנאמר על ידי אחרים, הגנה חוזרת על דעה מסוימת, בקשת הבהרות בעזרת שאלות כמו: למה אתה מתכוון ב- &? האם אתה אומר ש - &? האם תוכל לומר יותר בעניין זה? הצגת הנאמר מהיבטים שונים
 
·       מיומנויות יישום של ידע (הפעלת הידע) מדעי טכנולוגי  - בתהליך יישום הידע יפעיל הלומד מיומנויות כמו מיומנויות חשיבה יצירתית ומיומנויות פתרון, בעיות וקבלת החלטות. מיומנויות אלו כוללות בין היתר:
מיומנויות חשיבה יצירתית - יצירת רעיונות מרובים (שטף רעיונות), יצירת רעיונות שונים לפי מספר הקטגוריות להם שייכים ( גמישות רעיונות), יצירת רעיונות ייחודיים (מקוריות הרעיונות),  יצירת רעיונות מעובדים (שכלול רעיונות).
מיומנויות פתרון בעיות וקבלת החלטות - זיהוי בעיה כללית, בחירת קריטריונים לשיפוט פתרונות אפשריים, הצעת פתרונות חלופיים.
2. מעמד אחר לתלמיד
·       עידוד למידה פרוייקטנטית, עבודות גמר ועבודות אחרות ממוקדות פרוייקט, כדרך מרכזית להקניית ידע ולהנחלת מיומנויות למידה – מגוון משימות לימודיות.
 
למידה פרוייקטנטית היא מכשיר מרכזי לעידוד היצירתיות
·       הכרה בשוני כמעלה – מגוון סוגי לומדים
בית הספר יהיה פתוח לכל לומד מעוניין כאשר עדיפות תינתן לתושבי המועצות האזוריות גן רווה וגדרות לתלמידים אקסטרניים ותלמידי פנימייה חדשים*. בית הספר יטפח פלורליזם מבלי להשתמש במדדים שרירותיים להערכה כגון "חזק-חלש", "טוב-ורע". בית הספר החדש שיוקם, יפעל בהסתמך על מדיניות משרד החינוך המעודדת תפיסה אחרת של השונות בין תלמידים. החידוש בגישה מתבטא בדרכים אחדות:
1. ישנה התייחסות לממדים רבים של שוני בין תלמידים. לבד מיכולת למידה ומרקע סוציו-אקונומי מדגישים גם סגנונות למידה; על פי דרכי קליטה, על פי דרכי חשיבה ועיבוד של החומר הנלמד: על פי "סגנונות חיים", התעניינויות, מוטיבציה ללמוד, עמדות כלפי למידה; וכן על פי היבטים ריגושיים, כישרונות, מיומנויות חברתיות ועוד.
מתפקידיו של המורה בבית הספר האזורי יהיה לאתר סגנונות למידה וחשיבה של כל אחד מהתלמידים ולסייע להם להטמיע את החומר על פי סגנונם.
2. יחיד ויחדיו – על פי גישה זו השוני בין תלמידים בכיתה נחשב כערך חינוכי והומאני התורם ללמידה על-ידי הפריה הדדית של תלמידים בעלי זוויות ראייה וסגנונות למידה מגוונים. עבודת צוות פרוייקטנטית, אשר עליה יושם דגש מיוחד בבית הספר האזורי, תיצור את ההזדמנויות, לכל לומד, לתת ביטוי לכישוריו הייחודיים. כל תלמיד יתפוס בצוות תפקיד המתאים לו כדי לתרום בהכנת הפרויקט.
3. השוני אינו נתפס במונחים היררכיים של "יותר" ו"פחות" –אלא כמבטא חלופות שוות ערך של יחסי גומלין עם העולם.
·       פיתוח צוותיות כדרך מרכזית ללמידה ולעבודה משמעותית
אחד מדרכי הלמידה המועדפות בבית הספר יהיה למידת עמיתים. אופן למידה זה מכשיר את התלמיד להשתלבות בעבודת צוות ולשיתוף פעולה. מיומנויות אלה הן כלי חשוב להשתלבות בשוק העבודה בפרט ובמסגרות שונות בחיים הבוגרים בכלל.
 


ג. מהותו הפדגוגית הייחודית של בית הספר האזורי
1. מגוון וגמישות מותאמים לכל לומד
המהות הפדגוגית הייחודית של בית הספר התיכון טמונה בשיזור עבודת רכיביה:
       ·         התלמיד הוא הנושא הישיר באחריות לעיצוב גורלו הלימודי: הוא הבוחר את מסלול התמחותו ואת נושאי עבודות הגמר שלו. כדי שיוכל לעמוד בהצלחה במטלות, עליו להיעזר במערכת ההנחיה והליווי המאורגנת ע"י השותפים לעיצוב ותפקוד. בית הספר קרי: מוסדות מחקר, מוסדות אקדמאים אחרים, מנחים ומדריכים מקצועיים, צוות המורים וההורים.
       ·         בית הספר לבית הספר אחריות כוללת של עיצוב הבוגר ואחריות תפעולית ישירה ופרטנית - בית הספר הינו האחראי העיקרי לתיאום בין כל הגורמים המפעילים את התוכנית. עליו גם לבנות את התוכניות הפרטניות, כולל לוחות הזמנים, בתיאום עם ממ"ג שורק ומוסדות אקדמאים ומוסדות מחקר אחרים, תוך יידוע התלמידים באמצעות ייעוץ מיוחד לבניית מערכת הלימודים והעבודות האישיות. כמו כן אחראי בית הספר לתכנון דרכי ההערכה ולביצוען כולל להגשת העבודות האישיות והקבוצתיות של הלומדים, לשם הערכתן המוסמכת ע"י בוחנים חיצוניים מטעם משרד החינוך והתרבות.
       ·         פרנסי הרשויות, המינהל לחינוך התיישבותי, נציגי והישובים במועצות האזוריות תפקידם ללוות את בית הספר כמוסד שהם מיוזמיו ואחראים: לפיתוחו, לעדכונו המתמיד, לליווי כל התלמידים ובעיקר לוודא הלכה למעשה כי מוקדשת תשומת לב מיוחדת לכל תלמיד כדי לאפשר לו למצות את יכולתו, כולל הענקת סיוע מיוחד לנזקקים.
       ·         גופי מחקר  ישנה כוונה לפתוח את בית הספר לגופים ומוסדות הוראה ומחקר שונים כדי להביא את ההתרחשות הלימודיות מהשטח, מהמעבדות, אל התלמידים ולהפך. ממ"ג שורק לדוגמא,יהא אחראי על הלימודים הישומיים כלומר ביצוע עבודות הגמר, הפרוייקטים, מתן הרצאות, ביצוע הדגמות והכל בהנחיית מדענים בעלי שם בתחומם.
גופים נוספים שהביעו נכונותם לתמוך בביה"ס הם: מכון ויצמן, הפקולטה לחקלאות, אוניברסיטת ת"א.
 
גופי מחקר שונים ומוסדות נוספים יעוניינו בהתאם להתפתחות מגמות ביה"ס


2. מסלולי הלימוד המתוכננים
הרעיון המרכזי עליו יתבסס בית הספר יהיה תפיסה אחדותית של הוראת המדעים והטכנולוגיה עם הוראת המקצועות החברתיים, האומנותיים וההומניסטיים.
כחלק מתפיסה אחדותית זו, כל התלמידים בבית הספר ילמדו "טכנולוגיה מוכללת" (בחטיבת הביניים מקצוע זה קרוי "מדע וטכנולוגיה" ) ושאר מקצועות החובה כנדרש על פי משרד החינוך. עם זאת אנו מניחים שיסתמנו מספר כיוונים עיקריים, בהרכבים תכניים משתנים, עפ"י בחירת התלמיד:
·       בתחום המדעים המדויקים, מדעי החיים ומדעי הטבע - ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, כימיה, מדעי המחשב הנדסת תוכנה וטכנולוגיות מידע, מדע חישובי, פיסיקה, גיאוגרפיה, לימודי ארץ ישראל ולימודי סביבה, ספורט.
·       בתחום מדעי החברה - סוציולוגיה, כלכלה, פסיכולוגיה, ניהול שיווק יזמות ותעשייה.
·       בתחום האומנות, המדיה, הפרסום וטכנולוגיות תקשורת - אמנות, תיאטרון, מוסיקה, מחול, תקשורת עיתונות, תקשורת טלוויזיה ומערכות טלוויזיה וקולנוע.
·       בתחום מדעי הרוח - מזרחנות, היסטוריה מורחב, ספרות מורחב, ערבית, צרפתית, תורה שבע'פ ותנ"ך מורחב.
 
שילוב מקצועות הבחירה לבגרות אינו מוגבל עפ'י מגמות ומאפשר לתלמידים בחירה בהתאם לרצונותיהם ושאיפותיהם. יתכן כי מקצועות בחירה בהם תלמידים מעוניינים נלמדים באותו זמן לכן לא ניתן יהיה ללמוד את שני המקצועות יחד. בכל מקרה של פתיחת מקצוע מורחב התנאי יהיה קבוצת תלמידים במספר מינימאלי של למעלה מ- 15.
דוגמה לאפשרויות בחירה : נתן ללמוד 5 יחידות לימוד פיסיקה + 5 יחידות לימוד תיאטרון או לחילופין 5 יחידות לימוד כימיה + 8 יחידות לימוד קולנוע ועוד ועוד...
במסגרת המקצועות המורחבים השונים תהיה הכוונה גם לעבודות גמר כחלופה לבחינת בגרות. העבודות תהיינה מבוססות על שיתוף פעולה עם מוסדות המחקר והמוסדות המלווים השונים וברמה של בין 2 יח"ל ל- 5 יח"ל.
מקצועות החובה העדכניים שילמדו הם:
מקצוע
מס' יחידות לימוד לבגרות
אזרחות
2
אנגלית
4-5
היסטוריה
2
חיבור
1 יח"ל+1 יח"ל בלשון
חינוך גופני
לבגרות פנימית
לשון
1+1 יח"ל בחיבור
מתמטיקה
3 - 5
ספרות
2
 
 
פיתוח הדרגתי
סל ההרכבים המוצע לדוגמא להלן מלא וגדוש. הכנה כדבעי של כל אחד מההרכבים במתכונת שהוצע לעיל, במשולב עם עבודות לימודיות התנסותיות תדרוש זמן, על מנת להבטיח העמקה לכל אחד מן התלמידים עפ"י כישוריו ומאווייו.
 
מוצע לפתח את "הסל" בהדרגה ובהתחלה לגבש ארבעה-חמישה מהרכבים אלה לתלמידים. ובתוך שנתיים לגרום לעליה הדרגתית במספרם של ההרכבים עד למכלול המלא של הסל המוצע לעיל.
 
יתר על כן, בתוך אותו מהלך תפותחנה, במקביל, דרכי ההערכה הייחודיים הספציפיים לגבי תיק העבודות התקופתיות שיבצעו התלמידים. ויעשה מאמץ לגבש עם משרד החינוך את ההכרה בהערכה זאת כתחליף לחלק נוסף של הבחינות החיצוניות.
 
3. פיתוח תכניות לימודים ייחודיות
הרצון לפתח תוכניות לימוד ייחודיות ולשלב בבית הספר גם תוכניות לימוד ייחודיות אשר פועלות בבתי ספר אחרים, גורמים לכך כי בית הספר ישאף מלכתחילה, לקבל הכרה כבי"ס ניסויי.
תוכניות הלימודים הייחודיות יהיו בתחומים: טכנולוגיה מוכללת, לימודי הסביבה, יזמות ושיווק.
 
4. התפיסה המתודית
בית הספר יחרוט על דגלו את היעד לעצב דמותו של הלומד בו כבעל הכוונה עצמית. לשם כך יישם בי"ס את העקרונות לעיצוב סביבה לימודית המאפשרת והמעודדת לימודים של כל לומד בעל אוריינטציה של הכוונה עצמית.
 
מגוון מתודות הוראה
שיטות לימוד חדשניות אשר יושמו בבית הספר:
       ·         הוראה בקבוצות רב-גילאיות עפ"י עניין.
       ·         תקשוב ברשת מחשב פנימית ליצירת קהילת לומדים ומלמדים מגובשת.
       ·         חיבור למאגרי מידע, לשם אחזור מידע ומיצוי ידע.
       ·         שימוש בהערכת עמיתים.
       ·         למידה שיתופית בצוותים.
       ·         ביטול האחידות הקשה אשר כופה מערכת השעות הקונונציונלית.
       ·         הגמשת משך זמן הלימוד של כל נושא/מקצוע בהתאם לרצון וכישורי התלמיד.
       ·         שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לניהול שעורים, מישוב ותקשוב.
 
 
דרכי הערכה ייחודיות
יצירת אפשרויות לעבודת גמר רב תחומית: בית הספר יעודד הכנה של יותר מעבודת גמר אחת, לאו דווקא באותו הכיוון, בהדרכת ובהנחיית חוקרים, מומחים ומדריכים מקצועיים, כאשר לתלמידים יוצע לבצע עבודות גמר חיצוניות (להעמקה), עבודות גמר צמודות ועבודות פנימיות. לצורך זה יעמדו לרשות התלמידים חוקרים שרובם בעלי תואר שלישי ממ"ג וממכוני מחקר אחרים ומוסדות אקדמאים להשכלה גבוהה לתמיכה, סיוע, הכוונה, הנחייה ויעוץ.
 
5. תפקודים חדשים של המורה
המורה לא יפעל כמקור ידע אולטימטיבי, אלא כמנחה בדרכי חשיבה ופתרון בעיות מנקודת מוצא ביקורתית.
המורה אמור לספק את סימני השאלה ולא את סימני הקריאה.
המורה הפוסט-מודרני יידרש לתפקד כמתכנן מצבי למידה המזמן ללומד הזדמנויות ואירועי למידה המאפשרים ללומד את הידע בהנחיית המורה.
 
·       שילוב חוקרים ממ"ג וממכוני ומוסדות מחקר אחרים בביה"ס – חוקר ממ"ג וחוקרים ממוסדות מחקר אחרים יהיו משולבים בהוראה, בהנחיה, בפיתוח תוכניות הלימוד ובהכוונת התלמידים בביה"ס. בביה"ס תתקיים שותפות מקצועית מלאה בקביעת "סדר היום הלימודי" של התלמיד, כך שתהא שותפות בין מכוני המחקר לבין בית הספר בכל הקשור לתכני הלימוד, אמצעי ההוראה ושיטות ההוראה. הכוונה היא לאפשר, ככל שניתן, שותפות פעילה הן בסמכות והן באחריות של כלל הגורמים השותפים להקמת ביה"ס והתפתחותו באופן שוטף, בהנחיה מקצועית, כזו שתבטיח התפתחות, השתפרות, התחדשות, ועדכניות מתמדת שתהא רלוונטית ללומדים בבית הספר ולסביבתם החברתית.
 
·       "טכנולוגיה מוכללת" – חוקרי ממ"ג וחוקרים ממוסדות מחקר אחרים יהיו האחראים לעיצוב המקצוע ולמימוש הוראתו באמצעות הרצאות, מעבדות ופרוייקטים תקופתיים שיצורפו לתיק העבודות.
 
·       רב- תחומיות בלמידה - בהוראת המקצועות המורחבים, בהרכבים התכנים השונים, תוך שילוב הוראה יישומית בממ"ג ובמוסדות מחקר שונים באזור באמצעות הרצאות ומעבדות וכן בהנחיית פרוייקטים תקופתיים ועבודות גמר.
 
·       איכות המורים - הגשמת השאיפות הנ"ל תלויה רבות בצוות ההוראה בבית הספר. לכן צוות ההיגוי של בית הספר יחד עם הנהלת עיינות וגורמים שונים נוספים, יפעל ככל שיידרש לבחירת המורים הטובים והמתאימים ביותר להגשמת השאיפות ולהצלחת בית הספר.   


6.     מגוון וגמישות ארגונית
מימוש תוכנית בית הספר התיכון – בשונה מלימודים בביה"ס מסורתי מקובל – תחייב לשבור את עיקרון אחידות זמן הלימוד, ההכשרה וההתנסות המעשית מעצם כינונו כבי"ס הנטוע במרחב מוגדר המשמש חלק אורגני ממשאביו אנו מתייחסים מלכתחילה אל מגוון אתרים פיזיים כמתקנים זמינים לפעילות לימודית, להכשרה מקצועית ולהתנסות יישומית של תלמידי בית הספר התיכון פעילות זו תתקיים בכל האתרים, במשך רוב שעות היום.
 
הגמישות תתבטא במספר מישורים:
·       באתרי למידה – למידה בשטח, ניסויי מעבדה אמיתיים, יציאה למחקר פעולה.
·       במקורות הלמידה – חומרי למידה עדכניים מהשטח, איתור מידע באינטרנט.
·       במסגרות הלמידה – בכיתות רב גילאיות, על פי עניין ולא גיל, למידה פרוייקטנטית.
·       במערכת השעות – מערכת גמישה, ימי העשרה, מרתוני מחקר, תקשוב ולמידה מרחוק.
 
ד. המשמעויות הפיזיות
ביה"ס האזורי ימנה בשיאו 500-400 תלמידים בכיתות ט' עד י"ב (5-4 כיתות בשכבה בשנתון בממוצע). לשם אבטחת תקינות פעילותו במתכונת ייחודית יצטרך ביה"ס את הכלים הבאים:
 
1. חללים פיזיים ייעודיים הנדרשים למימוש
·       2 מעבדות פיסיקה:
1. מעבדה לחטיבה עליונה.
2. מעבדה לצורכי ביצוע פרוייקטים.
 ניתן לקיים במעבדה זו את המעבדה לפיסיקה גרעינית בעזרת ציוד מתאים גם למעבדת האלקטרואופטיקה.
 
·       2 מעבדות כימיה:
1. מעבדה לחטיבה עליונה.
2. מעבדה לצרכי עבודה על פרוייקטים.
 ניתן לשלב במעבדה זו גם את הציוד הנדרש לצורך לימודים ופרוייקטים בשיתוף עם שטח כימיה פיסיקלית.
 
·       2 מעבדות מחשבים:
1. מעבדה לחטיבה עליונה – לצורך לימודי מחשב.
2. מעבדה לצרכי עבודה על פרוייקטים בתחום המחשבים, לצורך פרוייקטים בשטח סביבה ולצורך יישומי מחשב במקצועות האחרים.
 
 
·       2 מעבדות ביולוגיה:
2 מעבדה לחטיבה עליונה
שתי המעבדות יכולות לשמש לצורך עבודה על פרוייקטים.
 
·       1 מרכזי אומנויות:
1 חדר אומנויות וסדנא לעיצוב אומנותי שימושי ופלסטי.
 
·       2 מרכזי תקשורת:
1. חדר עריכה, כולל ציוד לעריכת צילומי וידאו.
2. אולפן שידור מקומי, כולל ציוד לצילום, הקלטה, בימוי ושידור במערכת מקומית.
·       מעבדת אלקטרוניקה - יתכן שניתן יהיה לשלבה במסגרת המחשבים לצורך פרוייקטים. עניין זה יבחן לגופו, בשלב זה עדיף להניח שיש צורך במעבדה ייעודית נוספת.
 
·       מעבדת הנדסת מכונות – יתכן שניתן יהיה לשלבה במסגרת מעבדת פיסיקה לצורך פרוייקטים. עניין זה יבחן לגופו, בבוא העת. בשלב זה עדיף לקבל החלטות בהנחה שיש צורך במעבדה ייעודית נוספת.
 
·       בית מלאכה קטן - בו ניתן יהיה לייצר אלמנטים מכניים וחשמליים וליצור מתקני ניסוי. בית המלאכה דרוש בעיקר לצורך העבודה הלימודית עם שטח הנעה אלקטרומגנטית.
 
2. המשמעויות הארגוניות האופרטיביות
א. בית הספר התיכון יאורגן במסגרת משפטית אשר תאפשר שילוב ושיזור גורמים חשובים מקצועית באחריות לתפעולו:
·       המועצות האזוריות גן רווה וגדרות.
·       משרד החינוך והתרבות/המינהל לחינוך התיישבותי ולעליית הנוער.
·       נעמ"ת כרשת החינוך.
·       תתכן בעתיד הצטרפות של גורמים מחקריים ומוסדות אקדמאים אחרים כמו כן תתכן הצטרפות מועצה אזורית נוספת לפרוייקט.
 
האפשרות המועדפת לצורת ההתארגנות: "איגוד ערים לחינוך מדעי ויזמי" המפעיל את בית הספר התיכון ב"ניהול עצמי".
 
 
 
ב. "ניהול עצמי" לבית הספר התיכון, משמעותו הלכה למעשה:
·       הגדרת מטרות ברורות (,אני מאמין" בית ספרי)
·       פיתוח תכנית לימודים בית-ספרית.
·       הפעלת הערכה ומשוב בית-ספרי.
·       ניהול תקציב עצמאי ("סל לתלמיד").
·       שותפות קהילתית של רשויות, הורים ותלמידים.
 
ג. לבית הספר התיכון האזורי תינתן האפשרות לגייס משאבים ממקורות לא ציבוריים אשר אף הם יחייבו פיקוח ציבורי.
 
ד. בית הספר התיכון הרב תחומי, זקוק לבקרה ולניווט ציבורי שיבטיחו את פיתוחו והתפתחותו האיכותיים. ולפיכך, יש להבטיח כינון מנגנון תכנון, פיקוח ובקרה ראויים.
מנגנוני הפיקוח והבקרה המוצעים בתכנית המלאה ישקפו את המחויבות של השלטון המרכזי, השלטון המקומי, הרשת המקצועית, הקהילות, ובית הספר- לפיתוח חינוך מדעי ויזמי איכותי ולקיום מינהל תקין.
 
ה. מספר הנציגים שכל גוף ישלח למסגרת שתהווה את הישות המשפטית.
עניין זה יוכרע בדיון משותף של כל יוזמי הפרוייקט הניסויי. מכל מקום מוצע לייסד, מטעםהישות המשפטית, "ועד מנהל" משותף אשר באופן מעשי יהא ממונה על הנעת תהליך האימוץ והיישום ואח"כ על התפעול וההשבחה השוטפים.
 
ה. היתרונות הנלווים הנוספים ללומד
מיקומו של בית הספר המיועד במתחם עיינות מהווה יתרון עצום ללומד:
       ·         הלימודים הם אווירה כפרית מרגיעה ולא מסדרונות בטון אפורים.
       ·         הנגישות נוחה – זמן נסיעה קצר ביותר.
       ·         לכל לומד - ארוחת צהרים בגמר כל יום לימודים.
       ·         הפעלת מרכז למידה עם סטודנטים מתמחים, שמטרתם לסייע לתלמידים 
      במטלות הלימודים השונות – שעורי בית, תרגול, פרוייקטים ועוד.
       ·         מגוון חוגי העשרה במתקני העשרה הקיימים במקום: מוזיקה, ספורט, מחשבים,
       ·         תיאטרון, אומנות, שפות פינת חי ועוד.
       ·         למידה בקבוצות קטנות, כיתות בנות 25-30 תלמיד לכל היותר.
       ·         מנחה ומדריך חברתי לכל קבוצת לימוד, בנוסף למחנך הכיתה.
       ·         פתיחות וגמישות מחשבתית להתאמת תוכנית לימודית אישית לכל לומד.
       ·         מעורבות של נציגי הקהילה בפתיחת מספר רב, ככל שניתן, של מקצועות בחירה.
ו. סיכום
בית ספר תיכון אזורי רב תחומי אתגר ללומדים ולמלמדים מייזום –ליישום
 
התוכנית המוצגת במסמך לבית ספר תיכון חדש רב תחומי ייחודי , מהווה תשתית רעיונית לבית ספר תיכון מסוג חדש.
בית ספר רב תחומי מגלם בתוכו כמה חידושים מרכזיים, המהוויםיחדיו תפיסה פוסט- מודרניסטית של בית ספר הנבנה אל תוך המאה ה- 21.
 
·       הרחבת גבולות בית הספר: יערב בפעילותו היום-יומית מומחים ממוסד מחקרי-יישומי: מומחים אלו יהוו חלק מתשתית ההוראה של בית הספר, על כל היבטיה. אין המדובר על מפגשים אקראיים או חלקיים עם אנשי מקצוע חיצוניים אלא על מעורבות עמוקה בתכני הלימודים ובמטען איתו יצאו התלמידים מבית הספר עם תום לימודיהם.
 
·       אוטונומיה בית-ספרית: יופעל כבית ספר בניהול עצמי, כך שרוב הסמכויות הפדגוגיות והמנהליות ירוכזו בידי הנהלתו. משמעות מעמד כזה היא מתן גמישות מרבית להנהלת בית הספר, בתיאום עם הגורמים הממונים, לקבוע את תכני הלימוד ואת דרכי הלמידה.
 
·       מעמד שונה לתלמיד: התלמידים ייהנו מסטטוס של שותפים לקבלת חלק מההחלטות בבית הספר: הן ברמה אישית (קביעת הרכב הלימודים, קביעת הנושאים לעבודות וכדומה) והן ברמה הבית-ספרית (שותפות בפורומים מחליטים, ישירות או באמצעות הורי התלמידים). כמו כן, יזכו התלמידים למשוב אפקטיבי על התקדמותם בלימודים, כנגזרת מדרכי הלמידה בהן יעבדו ויוערכו.
 
אין ספק כי עדיין עבודה רבה לפנינו ב"תרגום" פרטני של התפיסה הפדגוגית-פיזית לכדי תוכנית אופרטיבית עפ"י מספרי התלמידים בשנתונים השונים ואשכולות הלמידה. בוודאי נכון הדבר לגבי ביצוע התכנון הפיזי, המשתמע מאימוץ התפיסה הפדגוגית:
בית הספר האזורי הרב תחומי יוקם בשטח כפר הנוער עיינות וזאת בעיקר כדי לאפשר פתיחה מהירה יחסית ושימוש מושכל בצוות המורים, בצוות היועצים, המנחים ובמרכז הלמידה (התבלין של עיינות) במתקנים הקיימים כבר היום בשטח כפר הנוער עיינות, חדרי הלימוד המצויים בו, בשלל חדרי הספח, במעבדות ובשאר המתקנים.

 

 

 

 

 

 

 

מונה:


 


 

 

  

 


הודעות אחרונות מהפורומים

לייבסיטי - בניית אתרים