קהילת המועצה האזורית גן רוה

 אירוס, בית-חנן, בית-עובד, גאליה, גן-שורק,
  כפר-הנגיד, מחנה הילה, נטעים, כפר הנוער עיינות ופלמחים
קישורים לכיתות השונות  |  חדשות מהמועצה  |  חושבים חינוך בגן רוה  |  פורום כללי גן רוה  |  index.ganrave.com  |  יזמות ופיתוח במרחב הכפרי  |  
תאריך ושעה
 

בניית אתרים

 

 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלחועדת חינוך – מימוש מטרות ויעדים – סיכום פעילות שנת 2009

דף הבית >> מחלקות >> מחלקת חינוך >> ועדת חינוך >> ועדת חינוך – מימוש מטרות ויעדים – סיכום פעילות שנת 2009
18/2/10

ועדת חינוך – מימוש מטרות ויעדים – סיכום פעילות שנת 2009

1.    תאור פעילות ועדת החינוך 2009

ועדת החינוך הייתה והינה צומת מרכזית של אתגרים, אפשרויות ומתן מענה לצרכים חינוכיים, תרבותיים, ערכיים וחברתיים. היא נועדה לשמש גוף המגבש את התפיסה החינוכית היישובית של המועצה האזורית. תפקיד הועדה הוא להמליץ בפני ראש המועצה ודרכו למליאת המועצה על הגדלת העניין הציבורי בנושאי החינוך, שיפור מערכת החינוך, שדרוג מתקנים וסביבות הוראה למידה. דווקא משום שהחינוך בארץ, במיוחד השנה, עומד בסימן של תמורות ושינויים ניסו חברי הועדה הפעילים, להשפיע על עתיד החינוך במועצה האזורית, ולהציע גישות וכלים חדשים לשפר לשדרג ולעשות ככל שניתן כדי לקדם את המערכת החינוכית מהפעוטון ועד התיכון.

 

ההשתתפות הפעילה של ועדת חינוך, היקף הפעילות של הועדה והמעורבות של כל חבריה בנעשה במערכת החינוך של המועצה ונכונותם להרחיב דעתם בתחומי החינוך, הטכנולוגיה ובמקביל השתתפותם בסיורים לימודיים היוו אתגר גדול ומקום לגאווה כמו גם מבחן מנהיגות וגילוי היכולת לבצע ולממש כוונות והבטחות לתועלת הכלל.

 

כיו"ר הועדה אני רוצה לברך את חברי ועדת חינוך, על כי פעלתם יחד עזרתם ותמכתם במגמה ליזום ולקדם נושאים הקרובים לליבנו, ובעיקר הצגתם רצון כן לקידום ושיפור מערכת החינוך כדי לאפשר ללומדים צמיחה אישית, באמצעות חווית למידה איכותית, מקצועית, חדשנית וערכית. 

 

2.    מטרות ויעדים – סטטוס התקדמות

בישיבתה הראשונה בתחילת שנת 2009 אישרה הועדה רשימת מטרות ויעדים מומלצת לביצוע בשנת 2009. מצאתי לנכון, לאחר שנה של פעילות ענפה, להציג תמונת מצב עדכנית לגבי כל מטרה ויעד שהצבנו בפנינו:

·       ביצוע מעקב ובקרה אחרי בניית מבנה חדש בביה"ס היסודי, איבזורו ואכלוסו, במקביל שיפור המבנים הקיימים והשלמת ציוד ומתקנים בכל מוסדות החינוך, ההשכלה והתרבות של המועצהחברי הועדה עקבו במהלך כל השנה על התקדמות בניית המבנה החדש. עדכונים התקבלו מראש המועצה על כל שלב בהתקדמות התהליך. בנוסף לעדכונים נחשפו חברי הועדה לעלויות המבנה, לתהליך הבניה, לבעיות הגמר, לבדיקות ולשינויים שנעשו לאורך תהליך ההקמה. בישיבתה האחרונה קבעה הועדה, לאור המלצת ראש המועצה כי איכלוס המבנה יתחיל מיד אחרי ט"ו בשבט תש"ע.

·       הכנסת ציוד תמיכה מתקדם של שיטות הוראה מתוקשבות כמו מחשבים, מסכי מידע, שימוש בפורטל חינוכי, טלוויזיות ועוד ציוד תקשורת אחר מהגנים ועד היסודי. כמו כן יוכנסו בבניין החדש לוחות חכמים בחדרי מעבדות ותקשוב מלא של המבנה – לאחר דיונים ממושכים, אישור ההנהגה המוסדית והנהלת בית הספר הוחלט על רכש הציוד המתקדם הנדרש לפי רשימה מוסכמת. בבנין החדש מוקמות בימים אלה שתי מעבדות: מחשבים, מדעים. במקביל יותקנו כיתות חכמות עם לוח ממוחשב ומחשב.

·       הכנסת פרוייקט חינוכי רב שנתי לתפעול מלא בביה"ס יסודי תוך כדי שדרוג ושיפור מערכות ההוראה בביה"ס כולל כ"א, ציוד ומכשור – נושא הפרויקט החינוכי הרב שנתי משולב בתוכנית האב לחינוך של חברת "תובנות" אשר אושרה לביצוע התוכנית ובימים אלה שוקדת על הכנת הטיוטה הראשונית להתייחסות. בימים אלה מסתיימת כתיבת הטיוטה להתייחסות אשר תוגש לראש המועצה בשבוע הבא. דיון ראשון בהמלצות התוכנית יתקיים בועדת החינוך מספר 1 ל-2010 ב- 3 לפברואר. לאחר הדיון יתקיים ערב מפגש עם "הורים חושבים חינוך בגן רוה" במהלכו יוצגו עיקרי התוכנית להתייחסות הציבור. לאחר קבלת התייחסות הציבור תעבור הטיוטה עדכון. לאחר התיקונים תעבור התוכנית דיון ואישור לאחר שינויים בועדת חינוך מספר 2 ל-2010 ומשם לדיון במליאת המועצה.

·       טיפול בסוגיות מהותיות של החינוך, כגון: פתיחת הקבצות לימוד, תוכנית לימודים נוספת, מתן שעורי העשרה ותגבורים, אינטגרציה חברתית, יום לימודים ארוך, טיפול באלימות בית-ספרית,  זיהוי וטיפול ילדים בסיכון, הפרטת פעולות חינוך תרבות וספורט, קיום  ועדות השמה וערר   - נפתחה קבוצת לימוד שלישית לשכבת א' בה שובצו ללמד מורה וסייעת, נפתחה קבוצת לימוד שלישית בשכבה ד'. ניתן תגבור שעות לימוד שבועיות לשכבת ג'. השנה ניתנות תוכניות לימוד נוספות למצטיינים, ניתנות שעות לדוברי אנגלית, ניתנת תמיכה במתקשים באנגלית ומתמטיקה. מתגבשת יוזמה, יחד עם ההנהגה המוסדית, להעלות לדיון מעבר ליום לימודים ארוך בשילוב עם מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע. הוכנסה לפעילות, על פי בקשת מנהל בית הספר, עמותת "חינוך לחיים" במימון המועצה שתפקידה לתת מענה לבעיות חינוכיות במערך הלימודי. התוכנית מטפלת במניעת אלימות, הגדרת והגברת סמכות המורה, הגדרת סמכות הורית וטיפול בכל הקשור בחינוך לחיים.

·       הקטנה של מספר התלמידים בכיתות הלימוד בשאיפה להגיע לממוצע של 25 עד 28 תלמידים בכיתה – השנה נעשה טיפול נקודתי בשכבת א' ובשכבה ד'. במקביל ניתן מענה ללימוד ותמיכה בקבוצת קטנות של תלמידים במסגרת פרויקט אופק חדש של משרד החינוך המופעל בביה"ס תחילת השנה. הנושא נבדק ומטופל וקיימות גם המלצות בהן נדון במסגרת תוכנית האב לחינוך.

·       הכנסת פרויקט "אופק למדע וטכנולוגיה" של מט"ח - הרחבת השימוש במחשבים ניידים כחלק מתהליך הוראה למידה עדכני ורישות באינטרנט אלחוטי של כל קמפוס החינוך והמנהלה של המועצה.  – הפרויקט לא נמצא מתאים למימוש ושילוב ע"י הנהלת ביה"ס אך במקביל אושרה רכישת 5 מחשבים ניידים בשלב זה וחמישה מקרני חד קרן לכיתות לימוד. במקביל מותקן אינטרנט אלחוטי בבביה"ס. בנוסף יתוקנו לוחות חכמים בבניין החדש ותוגבר הפעילות הלימודית המתוקשבת בביה"ס.

·       דחיפה של כל מערכת החינוך למימוש החזון החינוכי הרב שנתי – נעשה במסגרת תוכנית האב לחינוך הרב שנתית, שיתוף פעולה בין הנהלת בית הספר, ראש המועצה, מחלקת החינוך וועדת החינוך. נמשיך בפעילות בשנה הבאה (2010) עד שתוכנית תל"ן תשולב במסגרת הלימודים בביה"ס.

·       הסדרת השתתפות ההורים בהוצאות החינוך, תוך התחשבות בצרכים וביכולת של מגזרי האוכלוסייה השונים  - באה לידי ביטוי בתשלומי הורים בנושא לימוד בקבוצות קטנות, מימוש הנחיות ועדת הנחות ושיתוף פעולה בין ראש המועצה, מנהל מחלקת חינוך, ועדת חינוך וההנהגה המוסדית.

·       איסוף נתונים, ביצוע בדיקה מקצועית, וגיבוש תוכניות לפיתוח עתידי של מערכת החינוך העל יסודי במועצה, כמענה לצרכים ולמגמות עתידיות, בגין חוסר שביעות רצון מהקיים, בעקבות שינוים דמוגרפי ובעיקר בגלל ה צורך בשיפור המערכות הקיימות. ביצוע הבדיקה, ע"י חברת "תובנות", מיועד למציאת פתרון לבית ספר תיכון עתידי למועצה, בתחום המועצה/בתחום מועצה אחרת/בשילוב עם מועצה שכנה/פתיחת חטיבה ביניים מקומית/תיכון צומח. הגדרת הפרופיל החינוכי של הבוגר הרצוי כל זאת במסגרת הבטחת היצע מגוון, במועצה האזורית או בשיתוף עם ישובים סמוכים, של מסגרות חינוך ותרבות,  שיהלמו את הצרכים וההעדפות השונות של התושבים בעלי גוונים חינוכיים שונים:  אומנויות, מדעים, מוסיקה וספורט אשר יביאו את הלומדים להיות בוגרים עדכניים. מבוצע בחצי השנה האחרונה באמצעות חברת תובנות שאספה נתונים מבעלי תפקיד במועצה, מהנהלות בתי הספר, היסודי והתיכון בהם לומדים ילדנו ומגופים שונים נוספים. תושבי המועצה הוסיפו מידע במסגרת מפגש "תושבים חושבים חינוך I".  

·       עזרה ותמיכה באיתור פתרונות מתאימים לאוכלוסיות חריגות), חלשות וחזקות (מפגרים, נכים, מחוננים, בעלי קשיי למידהראש המועצה מנהל מחלקת חינוך וועדת החינוך תמכו, תומכים ויתמכו ככל שניתן בבית ספר בטב"ע – בית ספר לחינוך מיוחד שהוקם במועצה ע"י בני ומירה דה קלו מנטעים. בית הספר נותן מענה לכל הצרכים של ילדים שאובחנו כבעלי לקויות למידה ברמה מסוימת. תלמידי בית ספר בטב"ע משולבים מתחילת שנה"ל תש"ע בפעילויות חברתיות, אמנותיות ואחרות בבית הספר היסודי בתמיכת צוות המורים, ההנהלה וכלל תלמידי ביה"ס. בביה"ס היסודי ניתנת תמיכה ייחודית רבת משמעות לתלמידים בעלי לקוייות למידה כמו תמיכה ייחודית לתלמידים מצטיינים.

·       תמיכה ודחיפה להכנסת בית הספר היסודי האזורי לרפורמת "אופק חדש" בשאיפה לאוטונומיה ניהולית של ביה"ס – בעזרת התערבות, תמיכת ועידוד ראש המועצה, מנהל מחלקת החינוך וועדת החינוך שובץ ביה"ס היסודי שלנו בפרויקט "אופק חדש" של משרד החינוך והסתדרות המורים מ- 1 לספטמבר 2009. מערכת השעות עברה שינוים כך שתתאים לדרישות "אופק חדש", מספר רב של קבוצות לימוד קטנות מופעלות במקביל ללימודים בכיתות במהלך יום הלימודים, חללי לימוד ייחודיים יוקמו מיד עם המעבר של שכבות ז' ו-ח' לבנין החדש.

·       ייזום, תמיכה ועידוד פעילות התנדבותית בקהילה של צעירים ובוגרים גם יחד תוך כדי תמיכה ביוזמות של מפעלי חינוך ותרבות אזוריים ובין-רשותייםראש המועצה יחד עם מנהל מחלקת החינוך וועדת החינוך מקדמים עידוד פרויקטים חינוכיים, התנדבותיים בתחומי המועצה ומחוצה לה.

·       איתור וגיוס גורמים שונים בקהילה ומחוצה לה, שיסייעו  ערכית, טכנולוגית, מקצועית ויממנו מפעלי חינוך, (השכלה ותרבות (תעשייה, קרנות פרטיות, עמותותראש המועצה עושה ככל שניתן לאתר גופים המסייעים למערכת החינוך במועצה. באמצעות גופים אלה צלחה בניית מבנה ביה"ס החדש וציודו המשוכלל.

·       לקיים מערכת חינוך משלימה בלתי פורמלית, במהלך יום הלימודים או בהמשכו – הנושא נבדק כעת במסגרת תכנית האב לחינוך של המועצה אשר מבוצעת ע"י חברת תובנות.

 

 

3.    נתונים נוספים על פעילות הועדה:

·       בשנת 2009 קיימה ועדת החינוך 5 ישיבות סדירות ובנוסף סיורים, ביקורים ופגישות עם ראש המועצה, עם הנהלת בית הספר היסודי, עם הפיקוח על בית הספר, עם הנהלות תיכון מקיף ברנר והנהלת כפר הנוער עיינות, עם ועדת ההיגוי של ביה"ס בטב"ע, עם נציגי ההנהגה המוסדית, עם הורים לתלמידים ועם תושבים ובעלי תפקיד נוספים.

 

·       הועדה קיימה סיורים במוסדות הבאים:

1.    בביה"ס היסודי גן רוה.

2.    באשכול הגנים של המועצה מהפעוטון ועד גני החובה של המועצה.

3.    בתיכון מקיף אזורי ברנר.

4.    בכפר הנוער ובתיכון עיינות.

5.    בביה"ס לחינוך מיוחד – בטב"ע.

 

·       הועדה נפגשה עם המוזמנים הבאים:

1.    מר איתן פלדי – מנכ"ל חברת תובנות המובילה את תוכנית האב לחינוך במועצה.

2.    ד"ר דפנה רביב וגב' עדה חן – חברת מט"ח – הציגה בפני הועדה את תוכנת HighLearn, הקמת פורטל חינוכי לביה"ס ולתושבי המועצה באמצעות חברת מט"ח על פלטפורמת תוכנה של בריטניקה.

3.    ד"ר מירה המאירי – מקימת חברת משו"ב – הציגה בפני הועדה את תוכנת מש"ב – מידע שקיפות ובקרה.

4.    מר עופר אל-יגור – מנכ"ל עמות "חינוך לחיים" המפעילה תוכנית התערבות בביה"ס.

5.    עו"ד מירה דה קלו וגב' אירית קיפר – מיסדת ביה"ס לחינוך מיוחד בטב"ע ומנהלת ביה"ס.

6.    נציגי מספר חברות המייבאות, מתקינות ומדריכות שימוש אקדמי באמצעות לוחות חכמים ותוכנה.

 

4.    כנסים ומפגשים:

1.     תושבים חושבים חינוך בגן רוה – I – השתתפות הציבור בתכנון תוכנית האב לחינוך, בחירת עדיפויות לנושאים לטיפול, דגשים על מערכות שיש לטפל בהן, מעורבות הורים בנעשה במערכת החינוך, שאיפות ומהווים לעתיד – התקיים ב- 11 בספטמבר 2009.

2.     תושבים חושבים חינוך בגן רוה – II – הצגת טיוטה ראשונית של תוכנית האב, הצגת החלופות השונות בני הציבור, קבלת משוב, התאמת ציפיות, מיקוד נקודות הסכמה והתנגדות, גיבוש המלצה על חלופה או חלופות לעתיד – יבוצע במהלך חודש פברואר 2010.

 

 

 

5.    מידע וחומר כתוב אחר שהועבר לחברי הועדה:

·       תוכניות הלימוד לחטיבות הביניים – מדברי פרופ' יולי תמיר שרת החינוך לשעבר.

·       המחשבים בבית יותר מתוחכמים מאלו שבבית הספר – מדברי גב' גילה בן הר, מנכ"ל מט"ח.

·       כיתה חכמה + לוח חכם = פתרון גאוני  - מדברי מר רוני דיין האגף לחינוך טכנולוגי במשרד החינוך.

·       חידושי רפורמת "אופק חדש" – אתר משרד החינוך והסתדרות המורים.

·       תכנון תוכנית האב לחינוך, מטרות, יעדים, סמכויות, לו"ז, תקציב – חברת "תובנות".

·       ביה"ס בטב"ע – בית ספר משלב לחינוך מיוחד, בדגש על כישורי חיים ועצמאות - מירה ובני דה קלו.

 

6.    נקודות לשיפור לשנת 2010:

  • כל אחד מחברי הוועדה יתוודע עוד יותר למערכת החינוך המקומית - מאפייניה ובעיותיה ולמכלול סוגיות החינוך. חברי הועדה ימשיכו ללוות את מערך מוסדות החינוך במועצה:  מהפעוטונים ועד התיכוניים.
  • חברי הועדה ימשיכו להקפיד על נוכחות מלאה בכל הישיבות ומעורבות בכל הנעשה בנושא חינוך במועצה. כמו כן יעשו כל המאמצים להגיע לכל הסיורים, הביקורים והכנסים המתוכננים לשנת 2010.
  • נמשיך לייזום פעילויות ושדרוגים ונדאג כי מה שהוחלט במסגרת ועדת החינוך יועבר לראש המועצה ודרכו למליאת המועצה לאישור.
  • נמשיך להיות קשובים, כל העת, לכל תושבי המועצה ונשמש כאוזן קשבת בכל בעיה, תלונה, הבהרה או סוגיה חינוכית אחרת הדורשת את התערבותנו.

·       נמשיך לקיים סיורים פגישות והכרויות, עם מוסדות ההשכלה המקומייםמערך הגנים, ביה"ס יסודי, ביה"ס ברנר, ביה"ס עיינות.

·       נמשיך לזמן מומחים ולהפגש עם בעלי מקצוע וגורמי חינוך בישוב ומחוצה לו - מפקחים, נציגי הנהגה מוסדית, הורים, מומחי חינוך ואחרים.

·       נרחיב את מעגל הסיורים והביקורים למוסדות השכלה בסביבה – בתי ספר יסודיים ותיכוניים, מכללות אקדמאיות – המכללה למינהל בראשל"צ, מרכז אקדמי פרס ברחובות, מכללת סמי שמעון באשדוד ועוד מוסדות השכלה ומחקר בסביבתנו הקרובה.

·       נפנה שוב אל קרנות, מפעלים, מוסדות העשויים לממן פעילות חינוכית ותרבותית.

·       ניפגש ונתמוך בנציגי, רכזי, מדריכי וחניכי תנועות הנוער המקומיות.

·       נמשיך לתמוך ולסייע ככל שניתן למסגרות מקדמות לאוכלוסיות חלשות.

·       נתגייס לקידום מפעלי תרבות, הנצחה ומעורבות חברתית שונים.

 

בכבוד רב,

שייקה בילו

יו"ר ועדת חינוך

 

מונה:


 


 

 

  

 


הודעות אחרונות מהפורומים

לייבסיטי - בניית אתרים