קהילת המועצה האזורית גן רוה

 אירוס, בית-חנן, בית-עובד, גאליה, גן-שורק,
  כפר-הנגיד, מחנה הילה, נטעים, כפר הנוער עיינות ופלמחים
קישורים לכיתות השונות  |  חדשות מהמועצה  |  חושבים חינוך בגן רוה  |  פורום כללי גן רוה  |  index.ganrave.com  |  יזמות ופיתוח במרחב הכפרי  |  
תאריך ושעה
 

בניית אתרים

 

 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלחחושבים חינוך בגן רוה

דף הבית >> מחלקות >> מחלקת חינוך >> ועדת חינוך >> ארכיון ועדת חינוך >> חושבים חינוך בגן רוה

 

 

 

 

 

                יעוץ והנחיה:

 

 

מועצה אזורית גן רווה
 
 
"חושבים חינוך בגן רווה" -           
סדנת תושבים לקראת גיבוש תוכנית-אב לחינוך ולתרבות פנאי
 יום שישי, 11 בספטמבר 2009, בספריית המועצה
09:00 עד 12:30
מטרת הסדנה
1.    להביא למעורבות תושבי המועצה האזורית בגיבוש העקרונות הרעיוניים לתוכנית-האב לחינוך ולתרבות הפנאי.
2.    לאפשר התייחסות להשקפות ולצרכים ייחודיים של התושבים והיישובים, בתחום החינוך ותרבות הפנאי, בעיצוב התוכנית.
קהל יעד
§   תושבי המועצה האזורית.
§   הסגלים המקצועיים של מערכות החינוך ותרבות הפנאי.
§   מפקחי משרד החינוך שפועלים במוסדות החינוך ותרבות הפנאי באזור.
סדר היום
א) התכנסות וכיבוד קל (ברחבת הספרייה)
0:308 עד 09:00   
ב) מליאת פתיחה (באודיטוריום)
09:00 עד 09:10   דברי פתיחה: מוני אלימלך, ראש המועצה האזורית
09:10 עד 09:30   מערכת החינוך: תמונת מצב - אורי נצר, שייקה בילו
09:30 עד 09:40   דילמות מרכזיות בתכנון  - איתן פלדי, מכון "תובנות"
09:40 עד 09:50   הצגת מתווה הפעילות בקבוצות ותוצריה המצופים
ג) קבוצות דיון("שולחנות עגולים" במבואת הספרייה ובספרייה, בהנחיה משותפת של נציגי הורים ואנשי סגל מערכת החינוך)
09:50 עד 11:15  
סוגיות יסוד בתחום החינוך ותרבות הפנאי (ראו להלן פירוט נושאים לבחירה לצורך השתתפות בקבוצות הדיון).
ד) מליאת סכום (באודיטוריום)
11:15 עד 12:30 
§       הצגת תוצרי הקבוצות במליאה
§       סכום ומסקנות עיקריות להמשך התהליך.
 
נושאים לדיון  (כל משתתף מתבקש לבחור את הנושא בו הוא מעוניין לקחת חלק)
 
נושאים
וראשי קבוצות
תחומים/ היבטים אפשריים
(הקבוצה תחליט לאלו היבטים להתייחס, אילו להוסיף או לגרוע)
א)    דמות הבוגר - מצוי מול ראוי.
 
אבנר שמחי
מאפיינים נוכחיים של דמות בוגר מערכת החינוך במועצה האזורית ומאפיינים רצויים בתחומים כגון: שאיפה להצטיינות ולמצוינות; יכולת למידה עצמית ועצמאית; כשורי חיים (זהות אישית, כשורים חברתיים, מטען ערכי ותרבותי); מנהיגות, התנדבות ועזרה לזולת; פתיחות לאחר ולשונה ועוד.
ב)    מאפייני בית-הספר היסודי המועדף.
שמר ארזי
פתיחות – אווירה הומניסטית-דמוקרטית; גבולות ומשמעת; אפשרויות בחירה; דגש על הישגים לימודיים; פיתוח תרבות המחשוב; דגש על חברת התלמידים והנהגה עצמית; חינוך לערכי יהדות וציונות; שימוש בסביבה (ערכי טבע; מכוני מחקר ותעשיות וכיו"ב), כחלק אינטגראלי מסביבת הלמידה; בי"ס 6 או 8 שנתי, ועוד.
ג)     מאפייני בית הספר התיכון המועדף.
 
אלון גרנות
זכאות מרבית לתעודות בגרות בכלל ותעודות איכותיות בפרט;מגמות ומסלולי לימוד יוקרתייםבתחומי המדע, לימודי החברה והרוח;מענה לצרכים שונים של תלמידים, לרבות מתקשים ובעלי צרכים מיוחדים; מלוא האמצעים של בי"ס חכם (כתות חכמות, מעבדות משוכללות וכיו"ב); חיבורים משמעותיים למוסדות להשכלה גבוהה בסביבה – שילוב מורים, מנחים לעבודות חקר וכיו"ב; מערך לחינוך חברתי-ערכי מחייב, מלווה בהכשרה למנהיגות ומפעלי התנדבות, בי"ס 4 או 6 שנתי; קרבה פיסית ועוד.
ד)    אקלים בית -ספרי, גבולות ומשמעת.
 
יואב שחר
הצבתגבולות ברורים, כללים, תקנונים ומנגנוניי אכיפה וענישה; פתיחות, הומניזם ודמוקרטיות; קביעת נורמות וכללי התנהגות במשותף, באמצעות כל באי בית-הספר (צוות חינוכי, תלמידים והורים); חיזוק הסמכות המורית וההורית; יצירת מנגנוניי פיקוח על כללי התנהגות ונורמות מוסכמים, באמצעות התלמידים, ועוד.
ה)    רצף חינוכי ומעברים
ו)       גן – י"ב.
שייקה בילו
 
מערכת החינוך במועצה כישות קוהרנטית; תחומי קשר במעברים בין חטיבות הגיל; מנגנוניי קשר בין חטיבות הגיל; שלבי מעבר קריטיים בתוך חטיבות הגיל והטיפול בהם ועוד.
ז)     מעורבות/ התערבות הורים במערכת החינוך.
חיה בוצר
מורים – הורים– בעלי ברית, או גורמים משני צדדים שונים של המתרס; גבולות ותחומי קשר לגיטימיים הורים – בי"ס; מנגנוני גישור ופישור בי"ס – הורים; נהלים ונוהגים בפעילות המשותפת הורים – בי"ס; עמדות כלפי שילוב בעלי צרכים מיוחדים ועוד.
ז)    תרבות הפנאי של ילדים ונוער - מצוי מול ראוי.
אורלין נצייה
מאפייני תרבות הפנאי הנוכחייםשל הילדים והנוער במועצה ומאפיינים רצויים כגון: אופי התכנים והפעילויות בתחום תרבות הפנאי; תנועות נוער; פיתוח מנהיגות צעירה; אפשרויות חיבור ביןהחינוך הבית-ספרי לפעילויות תרבות הפנאי; חינוך משלים, תל"ן, חוגים והעשרה; מתקנים ומגרשים; סוגיות ארגוניות ולוגיסטיות הכרוכות ביישום ועוד.
ח)    תרבות הפנאי של מבוגרים.
 
תרבות הפנאי הנוכחיים של מבוגרים (מעל גיל 21) במועצה; תכני תרבות חיוניים לשמירת צביון המועצה; מענה דיפרנציאליים לשכבות גיל שונות; סוגיות ארגוניות ולוגיסטיות הכרוכות ביישום ועוד.

 
הנחיות לדיון בקבוצות :
1.      מטרות הדיון בקבוצות:
ü     לגבש הסכמה לגבי תחומים/ היבטים הרלבנטיים והחשובים ביותר בנושא שבטיפולכם.
ü     להציע מספר רעיונות ראשוניים ליישום.
ü     לציין את האילוצים העיקריים שבהם יש לטפל על מנת לממש את הרעיונות שלכם.
ü     להציע 3 - 2 מדדי הצלחה (מה ייחשב להצלחה כתוצאה מיישום הרעיונות שאתם מציעים).
2.      שלבי הדיון:
א)     דיון קצר, במסגרתו תחליט הקבוצה על רשימת תחומים/ היבטים הנראים בעיני רב חברי הקבוצה כמשמעותיים ביותר. באפשרותכם להיעזר בפירוט התחומים/ היבטים כפי שהם מופיעים ברשימת הנושאים - לגרוע או להוסיף.
ב)     לאחר שתגבשו את רשימת התחומים/ היבטים, אתם מתבקשים להציע רעיונות ראשוניים ליישום כל תחום/ היבט שתציעו.
ג)      לאחר גיבוש הרעיונות היישומיים, אתם מתבקשים לציין מהם האילוצים העיקריים (הכוחות הבולמים) עמם יש להתמודד על-מנת ליישם את הרעיון המוצע על-ידכם.
ד)     לסיום אתם מתבקשים לדיין מהם המדדים שישקפו לדעתכם, הצלחה ביישום הרעיון.
            לפניכם דוגמה הכוללת את המרכיבים:

הנושא: דמות הבוגר

ההיבט: פיתוח מנהיגות
היישום המוצע: קורסים למנהיגות צעירה - יסודי ועל-יסודי, מנוהלים במשותף באמצעות תנועות הנוער ובתי-הספר ומלווה בפעילות מנהיגות אקטיבית (ייצוג במועצה האזורית ובמועצות פדגוגיות; מד"צים; חונכים; פעילי בטיחות; מובילי ועדות בבתי-הספר וכיו"ב).
אילוצים: קושי ביצירת מוטיבציה לפעילות מנהיגות והתנדבות; קושי בחיבור בין בתי-הספר לחינוך הלא פורמאלי; התמודדות עם הימצאותן של שתי תנועות נוער שפועלות ביישובים שונים; תקציבים למימון הקורסים ולליווי בפעילויות.
מדדי ביצוע: שילוב 40% מתלמידי ה' – ח' ו- 30% מתמידי ט' – י"ב בקורסים; השתלבות מחצית מהמעורבים בתהליך בפעילות מנהיגות שוטפת; שינויים בעמדות של התלמידים והיענות גבוהה ב- 20% לקראת המחזור השני.  
 
 

 

 
 
 

ה)    לאחר שתסיימו את פעילותכם זו, אנא העבירו את התוצר שיצרתם לטופס: "המלצות ליישום", לצורך הצגתו במליאה באמצעות ראש הקבוצה שלכם. חומר זה יהווה בסיס בדיון המסכם של המפגש.
המלצות ליישום
 
הנושא: ________________________________ שמות חברי הצוות: ____________________________
 
תחומים/ היבטים ליישום
רעיונות מוצעים לאופן היישום
אילוצים ונושאים הטעונים טיפול בדרך ליישום
מדדי הצלחה (תוצאות מצופות שיעידו על הצלחה)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

מונה:


 


 

 

  

 


הודעות אחרונות מהפורומים

לייבסיטי - בניית אתרים