קהילת המועצה האזורית גן רוה

 אירוס, בית-חנן, בית-עובד, גאליה, גן-שורק,
  כפר-הנגיד, מחנה הילה, נטעים, כפר הנוער עיינות ופלמחים
קישורים לכיתות השונות  |  חדשות מהמועצה  |  חושבים חינוך בגן רוה  |  פורום כללי גן רוה  |  index.ganrave.com  |  יזמות ופיתוח במרחב הכפרי  |  
תאריך ושעה
 

בניית אתרים

 

 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלחפרוטוקול מספר 1 ועדת חינוך

דף הבית >> מחלקות >> מחלקת חינוך >> ועדת חינוך >> פרוטוקול מספר 1 ועדת חינוך
י"ג אדר תש"ע
פברואר 2010
לכבוד
חברי ועדת חינוך
 
שלום רב,
הנדון: פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מס' 1 ל- 2010
נוכחים: מוני אלימלך-ראש המועצה, אהובה פוקס-מנהלת ביה"ס, אורי נצר-מנהל מחלקת חינוך, שייקה בילו-יו"ר ועדת החינוך, יוסי דוד, גלעד בכר, אמיר חן, אלון גרנות-יו"ר הנהגה מוסדית ביה"ס יסודי.
נעדרו: אירית קיפר-מנהלת ביה"ס בטב"ע, מיכאל גוטליב-מנהל מחלקת תרבות, נוער וספורט נירית לוי- רכזת נוער, אורן גרייבר-יו"ר הנהגה מוסדית ביה"ס בטב"ע.
על סדר היום:
1.      אישור פרוטוקול ועדת חינוך מספר 5 ל- 2009 - שייקה בילו.
2.      פרויקט תוכנית אב לחינוך בגן רוה - דיווח איתן פלדי – חברת תובנות.
3.      דיון בממצאים, במסקנות ובהמלצות של חברת תובנות וקביעת המשך הפעילות בנושא כולל מועד למפגש "הורים חושבים חינוך בגן רוה - II".
4.      סקירה על סיכום פעילות ועדת חינוך 2009 – שייקה בילו.
5.      מטרות ויעדים ועדת חינוך 2010 – שייקה בילו.
6.      מעבר שכבות ז' ו-ח' למבנה החדש לחט"ב - ראש המועצה מר שלמה אלימלך.
7.      ביה"ס היסודי – אהובה פוקס – דיווח חצי שנתי על הנעשה בבית הספר היסודי.
8.      מחלקת תרבות נוער וספורט – מיכאל גוטליב – דיווח חצי שנתי על פעילות תרבות, נוער וספורט במועצה.
9.      מחלקת חינוך – אורי נצר – דיווח חצי שנתי על תוכניות, פרויקטים ופעילויות חינוכיות מהגנים ועד התיכון.
מהלך הדיון:
1.      אישור פרוטוקול ועדת חינוך מספר 5 ל- 2009 - שייקה בילו.
החלטה: הפרוטוקול אושר פה אחד.
2.      סקירה על סיכום פעילות ועדת חינוך 2009 - שייקה בילו: הסיכום של פעילות ועדת החינוך בשנת 2009 – ראו נספח מספר 1.
3.      פרויקט תוכנית אב לחינוך בגן רוה - דיווח איתן פלדי - חברת תובנות. איתן פלדי מציג מצגת המפרטת את ממצאי עבודת פרויקט תוכנית האב לחינוך בגן רוה. מקדים למצגת ומתאר את תהליך איסוף המידע, שיתוף הפעולה עם כל בעלי התפקיד, תודה לשייקה לאורי לאהובה לנועם ולעמי על כל החומר שנמסר לו בע"פ ובכתב. איתן מסר כי מערכת החינוך שלנו במועצה היא מערכת חינוך טובה בעלת פוטנציאל רחב מאד, אך כמו בכל מערכת, טובה ככל שתהיה, יש וצריך לנצל את הפוטנציאל הן האנושי והן הפיזי לשדרג ולשפר הקיים כדי לטובת כלל תושבי הקהילה.
ראשי הפרקים של המצגת:
·        פירוט תהליך איסוף המידע מכל מקורות המידע האפשריים לגבי הנעשה במערכת החינוך של המועצה.
·        תאור סדנת התושבים שהתקיימה ב- 11 לספטמבר 2009, סדנה אשר ממנה נאספו נתונים, ערכים, רעיונות ותפיסות של התושבים בנושאים קריטיים בהם מטפלת מערכת החינוך של המועצה.
·        התקיימו ראיונות עומק עם בעלי תפקידים בכל המוסדות של המועצה וגם אלה שמחוצה לה.
·        הצענו ואנחנו ממליצים על שתי חלופות עיקריות לביצוע.
·        מסקנות עיקריות: יש שני קווים מובילים- הצורך ברצף חינוכי לימודי מתמשך שלא תמיד נמצא מהפעוטונים ועד התיכון. יש ליצור חיבורים טובים יותר ברצף החינוכי המתמשך.
·        יש לשדרג את מערך הגנים ע"י פתיחת אשכול גנים וטיפוח רמה אקדמית נאותה ומתקדמת. כל כיתת גן מתפקדת באופן עצמאי תוך קבלת תמיכה רבה מהמועצה והשקעה כלכלית רבה אך לא תמיד זה ניכר בשטח מבחינה אקדמית, לימודית, ערכית וכדומה.
·        יש לשדרג את חטיבת הלימודים היסודית ולעשות ככול שניתן כדי לחבר בין המערכת הקדם יסודית ליסודית ומהאחרונה העל יסודית לשאר המערכות: העל תיכונית, החינוך הבלתי פורמאלי ועוד...
·        ניתן לציין כי למרות כל הרצון הטוב של כל המשתתפים במערכת החינוך בעלי התפקיד והמתנדבים לא צלחה דרכנו בכל הקשור לקבלת משוב ענייני, מקצועי ובזמן הנדרש מתיכון ברנר. מעניין כי התופעה ממשיכה כבר כמה שנים למרות שנתונים המבוקשים על תלמידים הנרשמים לברנר מועברים מהיסודי אך התהליך הוא חד כיווני לתיכון בלבד ללא משוב.
·        תופעה קשה ומטרידה נוספת שרק התגברה בחמש השנים האחרונות ושיש לתת עליה את הדעת, היא האחוז הגבוה מאד, לעיתים אף למעלה מ- 30% של בוגרי ביה"ס היסודי שאינם בוחרים ללמוד בתיכון ברנר. התלמידים מוצאים דרכם בסופו של יום בתיכון עיינות, קציר, על"ה ועוד מספר תיכוניים באזור. לצערנו זוהי הצבעה ברגליים של התלמידים. לאחר בדיקת פרמטרים מקובלים ואופרטורים אקדמיים ואחרים נמצא כי תיכון ברנר הוא ביה"ס טוב אך קיימת בעיה של חוסר תיאום בינו לבין ביה"ס היסודי וניכרת מידה די גבוהה של סטגנציה.
·        נמצא כי קיימת פעילות תנועות נוער וחוגים אולם יש לשים דגש על שילוב מוגבר ומתמיד של תנועות הנוער והחינוך הבלתי פורמאלי והפורמאלי גם יחד. תהליכים שיביאו ליתר שיתופיות ולכידות בקהילה.
·        נמצא כי קיימם קשרים, על בסיס יום יומי כמעט, בין נציגות ההורים, הנהלת ביה"ס היסודי ומחלקת החינוך וועדת החינוך. מומלץ כי יש לעשות מעשה כדי להביא לשיפור התקשורת במשולש ביה"ס-מועצה-הורים. נמצאה מעורבות גבוהה של מספר תושבים רב, הן הורים והן מתנדבים אחרים מהקהילה, בנעשה במערכת החינוך כולל יוזמות וכוונות טובות שבאים לידי ביטוי אך דורשים שדרוג גם הם.
·        ניסחנו קווי יסוד פדגוגיים, ארגוניים וקהילתיים. ניתן הסבר על ההיבט הלימודי, ההיבט הערכי-חברתי וההיבט המערכתי. יש להרחיב בחירה, העשרה, נגישות לתקשוב, צוותי לימוד, חקר ותרבות דיגיטלית מורחבת.
·        גיבשנו את מערך היחסים החיוני של יחסי מערכת החינוך עם ההורים.
·        כמובן שלא התעלמנו מרשימת האילוצים הקיימים כגון אילוץ חברתי, כלכלי, גורמי פיקוח ואילוצים מוסדיים.
·        ציינו את רשימת ההזדמנויות והאתגרים הקיימים כגון: מתחם פיזי בעל פוטנציאל אדיר, מתקני כפר הנוער עיינות, גופים שותפים חיצוניים למועצה, ביה"ס תיכון כמגנט לאוכלוסיה איכותית מהסביבה.
המלצות לחלופות עיקריות הנובעות מתוכנית האב לחינוך:
א.      חלופה א' – שדרוג המצב הקיים, בעקבות ממצאים של תשתית טובה ובעלת פוטנציאל חיובי בחינוך הקדם יסודי, יסודי במועצה ותמיכה בשדרוג התיכון.
ב.      חלופה ב' – הבניית קמפוס חינוכי רב גילאי ורב תחומי מהפעוטון ועד תיכון מקומי בשטח המועצה האזורית.
הערה: תקציר המנהלים של תוכנית האב לחינוך - ראו נספח מספר 2.
4.      נערך דיון קצר בממצאים, במסקנות, בחלופות ובהמלצות של חברת תובנות. נשאלו שאלות ע"י חברי הועדה, התקבלו תשובות:
יוסי דוד - המצגת מציעה דבר חלומי, אני רוצה לומר כי מכובע של מקבלי החלטות אני מציע כי תעגן את המצגת במספרים ובנתונים מהשטח, סכומי השקעה. נקודת התורפה היא מהיסודי לתיכון האחריות של מי היא על הקשר?
איתן פלדי – האחריות היא של כל הצדדים גם הצד הנותן וגם הצד המקבל.
אלון גרנות – האם נדרשת תוספת תקציב כבר בשנת 2010?
איתן פלדי – לא, לעניות דעתי לא יהיה צורך בתקציב נוסף לצורך התחלת המימוש כבר בשנת 2010.
מוני אלימלך, ראש המועצה – אני רוצה להודות בשם המועצה לאיתן פלדי ולחברת תובנות על עבודתם הרצינית. מעיון בחוברת ניתן לראות כי אין ספק שנעשתה עבודה מעמיקה, רצינית ומקצועית ביותר.
שייקה בילו – אני מציע כי ניקח את כל החומר שהתקבל, אתם כמובן מוזמנים לקרוא את כל החוברת של תוכנית האב ונקיים דיון מעמיק בהמשך התהליך, בקביעת השותפים לו ובחלופות המוצעות, בפגישת ועדת החינוך הבאה.
החלטות:
א.      חברי וועדת החינוך יקבלו עד סוף השבוע הן את המצגת והן תקציר מנהלים של הפרויקט, ילמדו את החומר ובישיבה הבאה יתקיים דיון בחלופות המומלצות ובדרכי המימוש שלהן על פי הבסיס של חברת תובנות.
ב.      חברי פורום "הורים חושבים חינוך בגן רוה - II" יקבלו גם הם הן את המצגת והן תקציר מנהלים של הפרויקט.
ג.       ייקבע מועד לקיום מפגש "הורים חושבים חינוך בגן רוה - II" יחד עם ועדת החינוך במהלך חודשים פברואר/מרץ 2010.
ד.      תגובש חלופה נבחרת מומלצת ע"י חברי ועדת החינוך, הנהלת בית הספר היסודי, הורים חושבים חינוך בגן רוה והמנהיגות המוסדית.
ה.      המלצת כל הפורום הנ"ל תועבר לראש המועצה ולחברי המליאה כולה להתייחסות דיון והחלטה.
ו.       לאחר החלטת המליאה, יתבצע תכנון ואח"כ מימוש של החלופה הנבחרת על פי ההמלצות של חברת תובנות כפי שמופיע בשקף הלפני אחרות שבמצגת המצורפת ובהתאם להשגות נציגי הציבור.
5.      ביה"ס היסודי – אהובה פוקס – דיווח חצי שנתי על הנעשה בבית הספר היסודי:
·        הוצגה כניסת והטמעת פרויקט "אופק חדש" בבית הספר.
·        הוצגה והוסברה רשימת הקדימויות של ביה"ס לשנת תש"ע, על פי הקדימויות מקימים את תוכנית העבודה השנתית.
·        הוצגה תוספת שעות שקיבל ביה"ס, 30 שעות, ממשרד החינוך להשתלמות מוסדית בגין הכניסה ל"אופק חדש". אהובה מסרה כי ראש המועצה הוסיף עוד 10,000 ₪ להרחבת ההשתלמות.
·        ניתנה סקירה על הטמעת תוכנית עמותת "חינוך לחיים" בעלות של 30,000 ₪, הממומנת במלואה ע"י המועצה, לביה"ס והכוללת השתלמויות של המורים ופעילויות מקיפות של הורים ותלמידים. בשלב הבא התוכנית תתפרס להנהגת ההורים ובנוסף היא גם תשיק למועצת התלמידים.
·        ניתן תיאור מפורט של פעילויות צוותי הפעולה בתוך ביה"ס. הגדרות בעלי תפקידים פדגוגיים וצוותי רוחב.
·        הוצג התחום הפדגוגי, התחום החברתי ושילוב ילדי ביה"ס בטב"ע.
·        הוצגו הפעילויות המשותפות עם ההורים שנעשו השנה והמתוכננות בהמשך השנה.
·        הוצגו הפעילויות הקהילתיות – נטיעות ט"ו בשבט במושב גאליה, טיול בית ספרי, יום רב ידע, נבדקת התנעה מחדש של הפעילות הסביבתית חינוכית אקולוגית בגבעת חומרה.
·        הוצגה בפירוט פעילות שנת בני מצווה לתש"ע. הוסבר כי תוכנית הפעילות עודכנה כתוצאה מלקחי העבר.
·        הוצג כי שכבת ז' מקבלת 2 ש"ש תגבור במתמטיקה השנה. התגבור הגיע ממשרד החינוך, לאחר בקשה מפורשת של ראש המועצה, מוני אלימלך ממנהלת המחוז ד"ר סולי נתן. שכבות ז' ח' לומדים בהקבצות וזה משיג את המטרות.
·        הוצגה הפעילות של שכבת ח' המסיימת השנה את ביה"ס. אירוע הסיום מתוכנן כאירוע קהילתי כפי שסוכם.
·        הוצגה ההצטיידות הבית ספרית שאושרה ע"י הנהלת ביה"ס, הנהגת ההורים וועדת החינוך. סוכם כי מפרטים טכניים בנושא מחשבים ניידים ולוח מודעות אלקטרוני – באחריות שייקה בילו, מפרטים טכניים והצעות מחיר ללוחות חכמים – באחריות אורי נצר. לאחר קבלת המפרטים יתקבלו הצעות מחיר ואח"כ תתבצע הרכישה. רכישת והתקנת הציוד תעשה ע"י ובאחריות המועצה.
שייקה בילו - מצגת דיווח חצי שנתי של ביה"ס תשלח לכל חברי הועדה.
גלעד בכר – מה קורה עם פתיחת תשע"א? הכוונה כמובן לשכבת א'? מה קרוה עם שכבה ב' בתשע"א?
אהובה פוקס – מסרה תשובה לגבי פיצולי קבוצות הלימוד. יש צפי כי שכבת ב' בתשע"א תכלול שלוש כיתות תקניות.
מוני אלימלך, ראש המועצה – מוסר שהוא שבע רצון מאד מכל נושא הגבייה תשלומי הורים שכבת א' בשנה"ל תש"ע, להבדיל מהשנים הקודמות בהן נערך מרדף אחרי תשלומי הורים הן ע"י נציגות ההורים והן ע"י המועצה.
שייקה בילו – ראש המועצה וכל חברי ועדת החינוך שולחים ברכת החלמה מהירה, בריאות טובה וחזרה לפעילות מבורכת לגילה בן ארויה מזכירת ביה"ס.
6.      מעבר שכבות ז' ו-ח' למבנה החדש לחט"ב - ראש המועצה מר שלמה אלימלך – כסאות, שולחנות וציוד נוסף מגיעים בימים אלה ומותקנים במבנה החדש לרווחת התלמידים. ישנה הכנה למערכת תקשורת גם בחדרי המעבדות וגם בכיתות. במבנה תוקם מעבדת מחשבים אחת ויתכן כי תועבר גם המעבדה שבבנין הספרייה. בנוסף תוקם מעבדת מדעים. לקראת מועד חנוכת המבנה החדש מתאמים יומנים בין בעלי תפקידים בכירים למציאת מועד חגיגי לפתיחת חגיגית של המבנה.
7.      מטרות ויעדים ועדת חינוך 2010 – שייקה בילו - בגין קוצר הזמן ההצעה לרשימת מטרות ויעדים ל- 2010 להתייחסות מועברת לדיון לישיבה הבאה. כל חברי הועדה יקבלו את המסמך, מתבקשים לעיין בו ולהציע הצעות לקראת הישיבה הבאה – ראו נספח מספר 3.
8.      מחלקת חינוך – אורי נצר – דיווח חצי שנתי על תוכניות, פרויקטים ופעילויות חינוכיות מהגנים ועד התיכון. התבקשנו לבדוק נושא הקמה של מוקד תמיכה יישובי לתלמידים למתן שעורי תגבור: מג"ל – מרכז גשר להישגים. המרכז יכלול תגבור במקצועות הליבה ומרתונים לקראת בגרויות. הנושא הבא הוא הצעה לתקשורת מקרבת בקהילה. גם על פי תוכנית האב וגם לפי מה שנראה בשטח כנראה יש לנו סוג של בעיה בתקשורת בין כלל המעורבים בתהליכי החינוך במועצה ולכן כדאי כי נלך לתוכנית מבוא לתקשורת מקרבת "הגשר לדיאלוג" הכוללת 8 מפגשים ובסה"כ 32 שעות -הדיווח המפורט מצורף לפרוטוקול – ראו נספח מספר 4.
9.      מחלקת תרבות נוער וספורט – מיכאל גוטליב – דיווח חצי שנתי על פעילות תרבות, נוער וספורט במועצה. – נמסר דיווח בכתב ע"י נירית - הדיווח המפורט מצורף לפרוטוקול – ראו נספח מספר 5.
 
בכבוד רב,
 
שייקה בילו
יו"ר ועדת החינוך
מועצה אזורית גן רוה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 

   נספח מספר 1
 
ועדת חינוך – מימוש מטרות ויעדים – סיכום פעילות שנת 2009
1.      תאור פעילות ועדת החינוך 2009
ועדתהחינוךהייתה והינה צומתמרכזית של אתגרים, אפשרויות ומתן מענה לצרכים חינוכיים, תרבותיים, ערכיים וחברתיים. היא נועדה לשמש גוף המגבש את התפיסה החינוכית היישובית של המועצה האזורית. תפקיד הועדה הוא להמליץ בפני ראש המועצה ודרכו למליאת המועצה על הגדלתהענייןהציבוריבנושאיהחינוך,שיפור מערכת החינוך, שדרוג מתקנים וסביבות הוראה למידה. דווקאמשוםשהחינוךבארץ, במיוחד השנה,עומדבסימןשלתמורותושינוייםניסו חבריהועדה הפעילים,להשפיעעלעתידהחינוךבמועצה האזורית,ולהציע גישותוכליםחדשים לשפר לשדרג ולעשות ככל שניתן כדי לקדם את המערכת החינוכית מהפעוטון ועד התיכון.
 
ההשתתפות הפעילה של ועדת חינוך, היקף הפעילות של הועדה והמעורבות של כל חבריה בנעשה במערכת החינוך של המועצה ונכונותם להרחיב דעתם בתחומי החינוך, הטכנולוגיה ובמקביל השתתפותם בסיורים לימודיים היוו אתגרגדולומקום לגאווה כמו גם מבחןמנהיגותוגילויהיכולתלבצע ולממשכוונותוהבטחותלתועלתהכלל.
 
כיו"ר הועדה אני רוצה לברך את חבריועדתחינוך, על כי פעלתם יחד עזרתם ותמכתם במגמה ליזוםולקדםנושאיםהקרוביםלליבנו, ובעיקר הצגתם רצון כן לקידום ושיפור מערכת החינוך כדי לאפשר ללומדים צמיחה אישית, באמצעות חווית למידה איכותית, מקצועית, חדשנית וערכית. 
 
2.      מטרותויעדים– סטטוס התקדמות
בישיבתה הראשונה בתחילת שנת 2009 אישרה הועדה רשימת מטרות ויעדים מומלצת לביצוע בשנת 2009. מצאתי לנכון, לאחר שנה של פעילות ענפה, להציג תמונת מצב עדכנית לגבי כל מטרה ויעד שהצבנו בפנינו:
·       ביצוע מעקב ובקרה אחרי בניית מבנה חדש בביה"ס היסודי, איבזורו ואכלוסו, במקביל שיפורהמבנים הקיימיםוהשלמתציודומתקניםבכל מוסדותהחינוך,ההשכלהוהתרבות של המועצהחברי הועדה עקבו במהלך כל השנה על התקדמות בניית המבנה החדש. עדכונים התקבלו מראש המועצה על כל שלב בהתקדמות התהליך. בנוסף לעדכונים נחשפו חברי הועדה לעלויות המבנה, לתהליך הבניה, לבעיות הגמר, לבדיקות ולשינויים שנעשו לאורך תהליך ההקמה. בישיבתה האחרונה קבעה הועדה, לאור המלצת ראש המועצה כי אכלוס המבנה יתחיל מיד אחרי ט"ו בשבט תש"ע.
·       הכנסת ציוד תמיכה מתקדם של שיטות הוראה מתוקשבות כמו מחשבים, מסכי מידע, שימוש בפורטל חינוכי, טלוויזיות ועוד ציוד תקשורת אחר מהגנים ועד היסודי. כמו כן יוכנסו בבניין החדש לוחות חכמים בחדרי מעבדות ותקשוב מלא של המבנה – לאחר דיונים ממושכים, אישור ההנהגה המוסדית והנהלת בית הספר הוחלט על רכש הציוד המתקדם הנדרש לפי רשימה מוסכמת. בבנין החדש מוקמות בימים אלה שתי מעבדות: מחשבים, מדעים. במקביל יותקנו כיתות חכמות עם לוח ממוחשב ומחשב.
·       הכנסת פרוייקט חינוכי רב שנתי לתפעול מלא בביה"ס יסודי תוך כדי שדרוג ושיפור מערכות ההוראה בביה"ס כולל כ"א, ציוד ומכשור – נושא הפרויקט החינוכי הרב שנתי משולב בתוכנית האב לחינוך של חברת "תובנות" אשר אושרה לביצוע התוכנית ובימים אלה שוקדת על הכנת הטיוטה הראשונית להתייחסות. בימים אלה מסתיימת כתיבת הטיוטה להתייחסות אשר תוגש לראש המועצה בשבוע הבא. דיון ראשון בהמלצות התוכנית יתקיים בועדת החינוך מספר 1 ל-2010 ב- 3 לפברואר. לאחר הדיון יתקיים ערב מפגש עם "הורים חושבים חינוך בגן רוה" במהלכו יוצגו עיקרי התוכנית להתייחסות הציבור. לאחר קבלת התייחסות הציבור תעבור הטיוטה עדכון. לאחר התיקונים תעבור התוכנית דיון ואישור לאחר שינויים בועדת חינוך מספר 2 ל-2010 ומשם לדיון במליאת המועצה.
·       טיפולבסוגיותמהותיותשלהחינוך,כגון: פתיחת הקבצות לימוד,תוכנית לימודים נוספת, מתן שעורי העשרה ותגבורים, אינטגרציה חברתית, יום לימודיםארוך, טיפול באלימותבית-ספרית,  זיהוי וטיפול ילדיםבסיכון,הפרטתפעולותחינוךתרבות וספורט, קיום  ועדותהשמהוערר   - נפתחה קבוצת לימוד שלישית לשכבת א' בה שובצו ללמד מורה וסייעת, נפתחה קבוצת לימוד שלישית בשכבה ד'. ניתן תגבור שעות לימוד שבועיות לשכבת ג'. השנה ניתנות תוכניות לימוד נוספות למצטיינים, ניתנות שעות לדוברי אנגלית, ניתנת תמיכה במתקשים באנגלית ומתמטיקה. מתגבשת יוזמה, יחד עם ההנהגה המוסדית, להעלות לדיון מעבר ליום לימודים ארוך בשילוב עם מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע. הוכנסה לפעילות, על פי בקשת מנהל בית הספר, עמותת "חינוך לחיים" במימון המועצה שתפקידה לתת מענה לבעיות חינוכיות במערך הלימודי. התוכנית מטפלת במניעת אלימות, הגדרת והגברת סמכות המורה, הגדרת סמכות הורית וטיפול בכל הקשור בחינוך לחיים.
·       הקטנה של מספר התלמידים בכיתות הלימוד בשאיפה להגיע לממוצע של 25 עד 28 תלמידים בכיתה – השנה נעשה טיפול נקודתי בשכבת א' ובשכבה ד'. במקביל ניתן מענה ללימוד ותמיכה בקבוצת קטנות של תלמידים במסגרת פרויקט אופק חדש של משרד החינוך המופעל בביה"ס תחילת השנה. הנושא נבדק ומטופל וקיימות גם המלצות בהן נדון במסגרת תוכנית האב לחינוך.
·       הכנסת פרויקט "אופק למדע וטכנולוגיה" של מט"ח - הרחבת השימוש במחשבים ניידים כחלק מתהליך הוראה למידה עדכני ורישות באינטרנט אלחוטי של כל קמפוס החינוך והמנהלה של המועצה. – הפרויקט לא נמצא מתאים למימוש ושילוב ע"י הנהלת ביה"ס אך במקביל אושרה רכישת 5 מחשבים ניידים בשלב זה וחמישה מקרני חד קרן לכיתות לימוד. במקביל מותקן אינטרנט אלחוטי בבביה"ס. בנוסף יתוקנו לוחות חכמים בבניין החדש ותוגבר הפעילות הלימודית המתוקשבת בביה"ס.
·       דחיפה של כל מערכת החינוך למימוש החזון החינוכי הרב שנתי – נעשה במסגרת תוכנית האב לחינוך הרב שנתית, שיתוף פעולה בין הנהלת בית הספר, ראש המועצה, מחלקת החינוך וועדת החינוך. נמשיך בפעילות בשנה הבאה (2010) עד שתוכנית תל"ן תשולב במסגרת הלימודים בביה"ס.
·       הסדרתהשתתפותההוריםבהוצאותהחינוך,תוךהתחשבותבצרכיםוביכולת שלמגזריהאוכלוסייההשונים - באה לידי ביטוי בתשלומי הורים בנושא לימוד בקבוצות קטנות, מימוש הנחיות ועדת הנחות ושיתוף פעולה בין ראש המועצה, מנהל מחלקת חינוך, ועדת חינוך וההנהגה המוסדית.
·       איסוףנתונים, ביצוע בדיקה מקצועית, וגיבושתוכניותלפיתוחעתידישלמערכתהחינוך העל יסודי במועצה,כמענהלצרכיםולמגמותעתידיות, בגין חוסר שביעות רצון מהקיים, בעקבות שינויםדמוגרפי ובעיקר בגלל הצורך בשיפור המערכות הקיימות. ביצוע הבדיקה, ע"י חברת "תובנות",מיועד למציאת פתרון לבית ספר תיכון עתידי למועצה, בתחום המועצה/בתחום מועצה אחרת/בשילוב עם מועצה שכנה/פתיחת חטיבה ביניים מקומית/תיכון צומח. הגדרת הפרופיל החינוכי של הבוגר הרצוי כל זאת במסגרת הבטחתהיצעמגוון, במועצה האזוריתאובשיתוףעםישוביםסמוכים,שלמסגרותחינוך ותרבות, שיהלמואתהצרכיםוההעדפותהשונותשלהתושביםבעלי גווניםחינוכיים שונים:  אומנויות,מדעים,מוסיקה וספורט אשר יביאו את הלומדים להיות בוגרים עדכניים.מבוצע בחצי השנה האחרונה באמצעות חברת תובנות שאספה נתונים מבעלי תפקיד במועצה, מהנהלות בתי הספר, היסודי והתיכון בהם לומדים ילדנו ומגופים שונים נוספים. תושבי המועצה הוסיפו מידע במסגרת מפגש "תושבים חושבים חינוך I". 
·       עזרה ותמיכה באיתורפתרונותמתאימיםלאוכלוסיותחריגות), חלשותוחזקות (מפגרים, נכים, מחוננים, בעליקשיילמידהראש המועצה מנהל מחלקת חינוך וועדת החינוך תמכו, תומכים ויתמכו ככל שניתן בבית ספר בטב"ע – בית ספר לחינוך מיוחד שהוקם במועצה ע"י בני ומירה דה קלו מנטעים. בית הספר נותן מענה לכל הצרכים של ילדים שאובחנו כבעלי לקויות למידה ברמה מסוימת. תלמידי בית ספר בטב"ע משולבים מתחילת שנה"ל תש"ע בפעילויות חברתיות, אמנותיות ואחרות בבית הספר היסודי בתמיכת צוות המורים, ההנהלה וכלל תלמידי ביה"ס. בביה"ס היסודי ניתנת תמיכה ייחודית רבת משמעות לתלמידים בעלי לקוייות למידה כמו תמיכה ייחודית לתלמידים מצטיינים.
·       תמיכה ודחיפה להכנסת בית הספר היסודי האזורי לרפורמת "אופקחדש" בשאיפה לאוטונומיה ניהולית של ביה"ס – בעזרת התערבות, תמיכת ועידוד ראש המועצה, מנהל מחלקת החינוך וועדת החינוך שובץ ביה"ס היסודי שלנו בפרויקט "אופק חדש" של משרד החינוך והסתדרות המורים מ- 1 לספטמבר 2009. מערכת השעות עברה שינוים כך שתתאים לדרישות "אופק חדש", מספר רב של קבוצות לימוד קטנות מופעלות במקביל ללימודים בכיתות במהלך יום הלימודים, חללי לימוד ייחודיים יוקמו מיד עם המעבר של שכבות ז' ו-ח' לבנין החדש.
·       ייזום, תמיכה ועידודפעילותהתנדבותיתבקהילה של צעירים ובוגרים גם יחד תוך כדי תמיכה ביוזמותשלמפעליחינוךותרבותאזורייםובין-רשותייםראש המועצה יחד עם מנהל מחלקת החינוך וועדת החינוך מקדמים עידוד פרויקטים חינוכיים, התנדבותיים בתחומי המועצה ומחוצה לה.
·       איתורוגיוסגורמיםשוניםבקהילהומחוצהלה, שיסייעו ערכית, טכנולוגית, מקצועית ויממנומפעליחינוך, (השכלהותרבות (תעשייה, קרנותפרטיות, עמותותראש המועצה עושה ככל שניתן לאתר גופים המסייעים למערכת החינוך במועצה. באמצעות גופים אלה צלחה בניית מבנה ביה"ס החדש וציודו המשוכלל.
·       לקיים מערכת חינוך משלימה בלתי פורמלית, במהלך יום הלימודים או בהמשכו – הנושא נבדק כעת במסגרת תכנית האב לחינוך של המועצה אשר מבוצעת ע"י חברת תובנות.
 
3.      נתונים נוספים על פעילות הועדה:
·        בשנת 2009 קיימה ועדת החינוך 5 ישיבות סדירות ובנוסף סיורים, ביקורים ופגישות עם ראש המועצה, עם הנהלת בית הספר היסודי, עם הפיקוח על בית הספר, עם הנהלות תיכון מקיף ברנר והנהלת כפר הנוער עיינות, עם ועדת ההיגוי של ביה"ס בטב"ע, עם נציגי ההנהגה המוסדית, עם הורים לתלמידים ועם תושבים ובעלי תפקיד נוספים.
·        הועדה קיימה סיורים במוסדות הבאים:
1.    בביה"ס היסודי גן רוה.
2.    באשכול הגנים של המועצה מהפעוטון ועד גני החובה של המועצה.
3.    בתיכון מקיף אזורי ברנר.
4.    בכפר הנוער ובתיכון עיינות.
5.    בביה"ס לחינוך מיוחד – בטב"ע.
 
·        הועדה נפגשה עם המוזמנים הבאים:
1.    מר איתן פלדי – מנכ"ל חברת תובנות המובילה את תוכנית האב לחינוך במועצה.
2.    ד"ר דפנה רביב וגב' עדה חן – חברת מט"ח – הציגה בפני הועדה את תוכנת HighLearn, הקמת פורטל חינוכי לביה"ס ולתושבי המועצה באמצעות חברת מט"ח על פלטפורמת תוכנה של בריטניקה.
3.    ד"ר מירה המאירי – מקימת חברת משו"ב – הציגה בפני הועדה את תוכנת מש"ב – מידע שקיפות ובקרה.
4.    מר עופר אל-יגור – מנכ"ל עמות "חינוך לחיים" המפעילה תוכנית התערבות בביה"ס.
5.    עו"ד מירה דה קלו וגב' אירית קיפר – מיסדת ביה"ס לחינוך מיוחד בטב"ע ומנהלת ביה"ס.
6.    נציגי מספר חברות המייבאות, מתקינות ומדריכות שימוש אקדמי באמצעות לוחות חכמים ותוכנה.
 
4.      כנסים ומפגשים:
1.      תושבים חושבים חינוך בגן רוה – I – השתתפות הציבור בתכנון תוכנית האב לחינוך, בחירת עדיפויות לנושאים לטיפול, דגשים על מערכות שיש לטפל בהן, מעורבות הורים בנעשה במערכת החינוך, שאיפות ומהווים לעתיד – התקיים ב- 11 בספטמבר 2009.
2.      תושבים חושבים חינוך בגן רוה – II – הצגת טיוטה ראשונית של תוכנית האב, הצגת החלופות השונות בני הציבור, קבלת משוב, התאמת ציפיות, מיקוד נקודות הסכמה והתנגדות, גיבוש המלצה על חלופה או חלופות לעתיד – יבוצע במהלך חודש פברואר 2010.
 
5.      מידע וחומר כתוב אחר שהועבר לחברי הועדה:
·        תוכניות הלימוד לחטיבות הביניים – מדברי פרופ' יולי תמיר שרת החינוך לשעבר.
·        המחשבים בבית יותר מתוחכמים מאלו שבבית הספר – מדברי גב' גילה בן הר, מנכ"ל מט"ח.
·        כיתה חכמה + לוח חכם = פתרון גאוני - מדברי מר רוני דיין האגף לחינוך טכנולוגי במשרד החינוך.
·        חידושי רפורמת "אופק חדש" – אתר משרד החינוך והסתדרות המורים.
·        תכנון תוכנית האב לחינוך, מטרות, יעדים, סמכויות, לו"ז, תקציב – חברת "תובנות".
·        ביה"ס בטב"ע – בית ספר משלב לחינוך מיוחד, בדגש על כישורי חיים ועצמאות - מירה ובני דה קלו.
 
6.      נקודות לשיפור לשנת 2010:
  • כל אחד מחברי הוועדה יתוודע עוד יותר למערכתהחינוךהמקומית - מאפייניהובעיותיהולמכלול סוגיותהחינוך. חברי הועדה ימשיכו ללוות את מערךמוסדותהחינוךבמועצה:  מהפעוטונים ועד התיכוניים.
  • חברי הועדה ימשיכו להקפיד על נוכחות מלאה בכל הישיבות ומעורבות בכל הנעשה בנושא חינוך במועצה. כמו כן יעשו כל המאמצים להגיע לכל הסיורים, הביקורים והכנסים המתוכננים לשנת 2010.
  • נמשיך לייזום פעילויות ושדרוגים ונדאג כי מה שהוחלט במסגרת ועדת החינוך יועבר לראש המועצה ודרכו למליאת המועצה לאישור.
  • נמשיך להיות קשובים, כל העת, לכל תושבי המועצה ונשמש כאוזן קשבת בכל בעיה, תלונה, הבהרה או סוגיה חינוכית אחרת הדורשת את התערבותנו.
·        נמשיך לקיים סיורים פגישות והכרויות,עםמוסדותההשכלההמקומייםמערך הגנים, ביה"ס יסודי, ביה"ס ברנר, ביה"ס עיינות.
·        נמשיך לזמן מומחים ולהיפגש עם בעלי מקצוע וגורמיחינוךבישובומחוצהלו - מפקחים, נציגי הנהגה מוסדית,הורים, מומחיחינוך ואחרים.
·        נרחיב את מעגל הסיורים והביקורים למוסדותהשכלהבסביבה – בתי ספר יסודיים ותיכוניים, מכללות אקדמאיות – המכללה למינהל בראשל"צ, מרכז אקדמי פרס ברחובות, מכללת סמי שמעון באשדוד ועוד מוסדות השכלה ומחקר בסביבתנו הקרובה.
·        נפנה שוב אל קרנות, מפעלים, מוסדותהעשוייםלממןפעילותחינוכיתותרבותית.
·        ניפגש ונתמוך בנציגי, רכזי, מדריכי וחניכי תנועותהנוערהמקומיות.
·        נמשיך לתמוך ולסייע ככל שניתן למסגרותמקדמותלאוכלוסיותחלשות.
·        נתגייס לקידום מפעליתרבות, הנצחה ומעורבות חברתיתשונים.
 
בכבוד רב,
שייקה בילו
יו"ר ועדת חינוך
 
 

נספח מספר 2
 
"יש רק שתי אפשרויות להתייחס אל העתיד:
או לעצב אותו, או להיות מופתע ממנו בכל פעם מחדש".
אלווין טופלר, "הלם העתיד"
 
 
תוכנית האב
לחינוך ולתרבות הפנאי
למועצה האזורית
גן רווה 
 
עיקרי המסקנות והחלפות
תקציר מנהלים
 
 
 
 
תכנון וייעוץ:
 
 
 
 
 
 
 
דצמבר 2009   -   כסלו תש"ע

תהליך התכנון האסטרטגי של מערכת חינוך
 
 
חלופות אפשריות
ערכים

וחזון

 
תוכנית עבודה
לטווח ארוך, בינוני
וקצר
תיאור, ניתוח והערכת המצב הקיים
 
דרישות משרד
החינוך;
ממצאי מחקר
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
חלופה נבחרת
הערכה ובקרה
 פנימית               חיצונית
 
 
 
 
 
 
 
 

קווי יסוד פדגוגיים, ארגוניים וקהילתיים
לעיצוב מערכת החינוך בגן רווה
מקורות
§        ניתוח המצב הקיים.
§        רעיונות והשקפות שהועלו בקבוצות העבודה בסדנת התושבים.
§        גישות שונות שהוצגו בשנים האחרונות בוועדת החינוך של המועצה בדבר דמותה העתידית של מערכת החינוך במועצה האזורית.
§        עיקרי הידע המחקרי וההגותי שהצטבר בשני העשורים האחרונים בתחומים אלו.
 
מסקנות (ממכלול המקורות)
 
§        יצירת אשכול גנים
§        התחדשות ושדרוג החטיבה היסודית.
§        חיבור אינטגראלי של החינוך העל-יסודי למערכת החינוך המועצתית
§        הידוק הרצף החינוכי
§        שילוב בין חינוך פורמאלי ללא פורמאלי
§        שיפור תקשורת – מוסדות חינוך-הורים-מועצה.
ההיבט הלימודי
לומד אוטונומי, בעל מכוונות עצמית וסקרנות אינטלקטואלית
 
יישום תהליכי הוראה-למידה-הערכה עדכניים:
ü     עיסוק בבעיות מורכבות המובאות מן העולם הסובב אל בית הספר וביציאה מבית הספר אל העולם הסובב (הים וסביבתו; הקריה למחקר גרעיני; תעשיות הי-טק; מכוני מחקר; מוסדות ממלכתיים מפגשים עם אנשי רוח ומנהיגות; מוסדות פיננסיים ועוד).
ü     פעילות לימודית במסגרת צוותי עבודה וחקר רב-תחומיים - מונחים ע"י מומחים (מורים, הורים מתנדבים, אנשי מחקר).
ü     הרחבת מרחב הבחירה לתלמידים וחשיפתם לתחומי עניין אישיים בתחומים שמשלימים את תוכניות הלימודים (מדע וטכנולוגיה; פילוסופיה; יהדות; ספרות; אומנות פלסטית; מוסיקה; דרמה; תקשורת; ממשל ופוליטיקה; היבטים היסטוריים ייחודיים ועוד).
ü     פיתוח "תרבות דיגיטאלית" - שימוש שגרתי במחשב לפעילויות עיצוב, תכנון, סימולציה, נגישות למאגרי מידע, תקשורת עם לומדים וצוותי לימוד אחרים ועם מומחים.
 
ü      
ההיבט הערכי-חברתי
עיצוב אדם שלם – חושב, משכיל, בן תרבות, בעל זהות עצמית ורגישות לזולת – על בסיס מורשת עם ישראל ומדינת ישראל ובהתבסס על ערכים הומניסטיים כלל אנושיים.
 
ü      טיפוח חברת ילדים ברוח הומניסטית שתביא למיצוי היכולת הלימודית והכישרונות האישיים, כמו גם למיצוי הפוטנציאל החברתי והמנהיגותי והוצאתו מן הכוח אל הפועל בפעולות התנדבות ובמיזמים שונים לטובת הכלל.
ü      פיתוח מסגרות העשרה, נלוות לתוכנית הלימודים ומותאמות לבני גילאים שונים בתחומים מרכזיים הנוגעים בעם ישראל, מדינת ישראל והעולם.
ü      פיתוח "אמנה מועצתית" בהשתתפות מחנכים, תלמידים, הורים ופרנסים לעיצוב נורמות התנהגות ואורחות חיים בקרב כל באי מערכת החינוך במועצה.
ü      מתן גיבוי ויצירת מסגרת לשיתוף פעולה בין מוסדות החינוך לתנועת ופיתוח מועצת נוער מועצתית-כללית, שתהווה את קבוצת המנהיגות הצעירה במועצה האזורית, כאשר לראשיה יהיה ייצוג בוועדת החינוך ובמליאת המועצה.
 
 
 
 
 
ההיבט המערכתי
מערכת חינוך יעילה וקוהרנטית השומרת על רצף חינוכי ותיאום מרבי במעברים בין שלבי החינוך, הפועלת על בסיס קווי יסוד חינוכיים וארגוניים משותפים ומוסכמים.
ü      הגברת הידע והמודעות של כל שלב חינוך, ליעדים החינוכיים ויעדי ההוראה-למידה-הערכה הייחודיים של שלבי החינוך האחרים, תוך נשיאה באחריות משותפת לכלל הרצף החינוכי.
ü      יצירת מנגנונים לדיאלוג מקצועי שוטף בין שלבי החינוך בעיקר בשנות המעבר מחטיבה למשניה.
ü      יצירת זיקה הדוקה הין המועצה האזורית לבין כל שלבי החינוך (לרבות החינוך העל-יסודי), תוך שותפות בקבלת החלטות ונשיאה משותפת באחריות לרווחת המוסדות ולמיצוי מלוא היכולת "עד אחרון התלמידים". 
 
יחסי מערכת בתי-הספר וההורים
המועצה, מערכת החינוך והנהגת ההורים, יפעלו במשותף ברוח עקרונות החינוך הקהילתי:
ü      כל באי מוסדות החינוך מכירים בדרך הדיאלוג ההדדי - הפתוח והמכבד, שבמוקדו ההכרה בשונות התפקידים (הורה, גננת/מורה) ובאחדות היעד (רווחת הילד והתפתחותו).
ü      ברמת התלמיד הפרט - קשר אישי-ישיר בין הורי התלמיד לבית-הספר. במקרה שמחייב התערבות חיצונית, היא תיעשה באמצעות הפיקוח ומחלקת החינוך.
ü      תכונן "אמנה יישובית" שתגובש בתהליך של הדברות הדדית בין כל באי מערכת החינוך, על כל שלביה.
ü      בתוקף ההכרה באינטרס המשותף ובברית ההכרחית בין הורים לבית-הספר יעשו המורים וההורים, במשותף ובנפרד, לחיזוק  הסמכויות ההורית והמורית, שנזקי חולשתן ניכרות חדשות לבקרים.
 
אילוצים בגיבוש התוכנית
ü      האילוץ החברתי - התחנכות מתמשכת מגן הילדים ועד גמר התיכון בבועה חברתית מצומצמת ומוכרת.
ü      האילוץ הכלכלי -   הבניית מערך חינוכי אזורי בזיקה לקווי היסוד שהוצגו לעיל תחייב השקעה בסיסית ניכרת ועלויות שוטפות לתחזוקתו האקדמית והפיסית.
ü      שוני בגורמי הפיקוח - גני הילדים ובית הספר היסודי נמצאים בפיקוח מחוז ת"א של משרד החינוך ואילו החינוך העל-יסודי נמצא בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי.
ü      האילוץ המוסדי - מימוש המיזם יחייב הסכמות ותמיכה של משרד החינוך והסדרים מתאימים עם נעמ"ת.
 
הזדמנויות ואתגרים
ü      המתחם הפיסי הכולל - תשתית פיסית מעולה לפיתוח מערכת חינוך יישובית קוהרנטית בזיקה לקווי היסוד של תוכנית-האב, מבוססת על מתקני המועצה וקמפוס עיינות.
ü      עיינות כבסיס לפיתוח קמפוס חינוכי רב- ערוצי ורב-תחומי - בעיינות גלום פוטנציאל לכינונה של מערכת חינוך על-יסודית אזורית, כחולייה מרכזית במבנה של קמפוס חינוכי רב-ערוצי ורב-תחומי.
ü      בית הספר התיכון כמגנט לאוכלוסיית איכות מהסביבה - הפוטנציאל החינוכי הגלום ברעיון הקמפוס חינוכי רב-גילי, עשוי להביא לגיוס תלמידים איכותיים מישובי הסביבה, מכלל אזורי הארץ והתפוצות.
ü      גיוס שותפויות - יצרת המערך חינוכי ייחודי היא הזדמנות לעורר עניין בקרב שותפים פוטנציאליים, לרבות תורמים מן הארץ ומן העולם והופכו למוסד חינוכי ניסויי.
חלופה א' - מצב קיים משודרג
ü      הבניית אשכול גנים
ü      שדרוג והתחדשות בבית-הספר היסודי
ü      חתירה להידוק שיתוף הפעולה עם תיכון ברנר
ü      הידוק הרצף החינוכי
ü      שילוב בין חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי
החינוך הקדם יסודי
אשכול גנים – מסגרת-גג ארגונית-ניהולית, פדגוגית ופיסית לכל כתות הגן.
דגם אשכול גנים

טרום

חובה
 
ט.ט. חובה
טרום חובה
 
ט.ט.
חובה
 
 
הכשרה והשתלמויות
מנהלת
האשכול
1
חובה
3
חובה

 

 
 
 

גן טיפולי

 
 
מרכז למדעים
מרכז לאומנויות

 

חובה

 

 

2

 
מרכז
טיפולי
פעוטון
 

 


ט.ט

חובה
 
 
טרום
חובה

 

 
 

החינוך היסודי
התכנון הפדגוגי
עיצוב כשרויות בתחומי החשיבה, החקר והמכוונות העצמית ללמידה (שילוב פעילויות ופרויקטים ייחודיים; שימוש בפוטנציאל הגלום בסביבה הקרובה (עיינות; אתרים באזור וכיו"ב) ופיתוח אוריינות מחשב ככלי עבודה שגרתי בהוראה ובלמידה.
הגברה ניכרת של מרחב הבחירה לתלמידים, תוך שילוב מערכת התרבות, הנוער והספורט של המועצה.
הדגשת ההיבט היישומי בחינוך הערכי-חברתי ברוח החינוך ההומניסטי (טיפוח חברת ילדים והנהגה צעירה; איזון בין סמכות לאחריות וכיו"ב).
מתן דגש למבנה הארגוני-פדגוגי הפנימי של בית הספר - לרצף ההתפתחות א' – ח'; למעברים גן-חובה – א' ו- ח' – תיכון.
תשומת לב ייחודית לכתות ז' – ח' (יצירת חיבורים ממשיים לתיכון, באמצעות מורים משותפים במקצועות נבחרים; פעולות במעבדות ובמתקנים אחרים בתיכון וכיו"ב).
עיצוב סביבות לימודיות וביצוע התאמות פיסיות נדרשות ליישום כיווני ההתחדשות.

חלופה ב' - הבניית קמפוס חינוכי רב גילי ורב תחומי

קמפוס חינוכי רב-גילי ורב-תחומי

(אשכול גנים; חט' יסודית; חט' על-יסודית)
הנהלה כללית
אדמיניסטרציה
תחזוקה
רכש
תשתיות ופיתוח
גיוס משאבים
מרכז תקשורת
פרויקטים ותוכניות ייחודיות
מרכז לטיפוח מנהיגות צעירה
 
 

 


החטיבה היסודית (התחדשות ושדרוג)

 
החטיבה
העל-יסודית (הבניית עיינות)
החטיבה הקדם- יסודית (אשכול גנים)
 

 

החטיבה העל-יסודית
מאפיינים עיקריים כללים
§        הבנייה על בסיס התשתית הקיימת בעיינות, כמוסד על-אזורי ייחודי שיאתגר את אוכלוסיית גן רווה ותלמידים איכותיים מן הסביבה, מרחבי המדינה ומהתפוצות.
§        יצירת מסלול לפיתוח מנהיגות צעירה לישראל ולעם היהודי, בשיתוף עם אחד מן המרכזים האוניברסיטאיים ותנועות הנוער הציוניות העולמיות.
מאפיינים לימודיים-חינוכיים
ü      תשתית לימודית בסיסית (יחידות הלימוד לבגרות בכל הרמות).
ü      תחומי ההעשרה ייחודיים והשתלבות של כל תלמיד בקבוצת חקר/ פיתוח פרויקט לאורך לימודיו בבית-הספר.
            פעילות התנדבות ושירות קהילתי (בשילוב תנועות הנוער).
ü      מערכת שעורים אישית: יחידות החובה לבגרות; מקצועות הרחבה (ל- 5 – 4 יח"ל); תחומי התמחות והעשרה.
ü      זיקה בין בית ז' – ח' בחטיבה היסודית לחטיבה התיכונית (תיאום תוכניות הלימודים בקו הרצף; שילוב מורים בהוראת מקצועות נבחרים; שימוש במעבדות, סדנות, ספריות וכיו"ב).
ü      שילוב מוסדות מחקר ופיתוח במערך ההוראה והלמידה
מבנה אקדמי – מרכזים מתמחים
ü      המרכז ללימודי מדע וטכנולוגיה
ü      המרכז ללימודים הומניסטיים ומורשת ישראל
ü      המרכז ללימודי חברה ומנהיגות
ü      מרכז ללימודי שפות
ü      המרכז לאומנויות
 
פעולות ולו"ז מוצעים ליישום התוכנית לטווח המיידי
תחום פעולה
משתתפים
לו"ז
ייעוד
1. אישור התוכנית
ועדת חינוך;
מליאת המועצה
סוף ינואר 2010
קבלת "אור ירוק" לכניסה לתהליך יישום
2. קביעת הרכב וועדות יישום אופרטיביות:
א) פיתוח אשכול גנים
ב) התחדשות ושדרוג החטיבה היסודית.
ג) שילוב מערך פורמאלי ולא פורמאלי.
יו"ר ועדת חינוך; מנהל המחלקה לחינוך; מנהל המחלקה לתרבות; מנהלי מוסדות החינוך; מפקחת קדם יסודי; מפקחת יסודי
מהלך
פברואר 2010
יצירת מסגרות אופרטיביות לקידום מעשי של התוכית
3. התנעת התהליך
חברי הועדות
מהלך פברואר 2010
קביעת נוהלי עבודה; תחומי עיסוק וקדימויות; לו"ז עד יוני 2010
4. פגישות הועדות
חברי הועדות
8 פגישות פברואר – יוני 2010
הכנה מפורטת של התחומים המיועדים ליישום בשנה"ל תשע"א
5. גיבוש הצעות אופרטיביות ליישום בשנה"ל תשע"א
צוות היגוי מצומצם
מאי 2010
תוכנית יישומית אופרטיבית לתשע"א, לרבות תקצוב.
7. הבאת תוכנית היישום לתשע"א לאישור ועדת ההיגוי
ועדת היגוי
סוף מאי 2010
קבלת "אור ירוק" לביצוע תוכנית היישום.
8. מו"מ עם נעמ"ת והנהלת עיינות על הבניית התיכון ותפיסת הקמפוס.
ר' המועצה; יו"ר ועדת חינוך; נציגות נעמת; מינהל לחינוך התיישבותי
פברואר – אפריל 2010
ההסכמות, עקרונות פעולה, טיוטת הסכם
9. הערכת מצב ההכנות ליישום
ועדת החינוך; מנהלי מחלקות החינוך והתרבות - בשיתוף מנהל מוסדות חינוך
יולי 2010
 
 

סכום: קווי היסוד, בזיקה לשלבי החינוך ולמסגרות הפעולה.

שלבי חינוך

בי החינוך
 
 
 

 


                        
                    קדם יסודי      ייסודי       על יסודי
 
                                 דרכי הוראה-למידה-הערכה; הישגים
                                                      פיתוח האישיות, ערכים וחברה

תחומי פעולה

 
                                                             רצף ומעברים                      

 

                                                                   מעורבות הורים
                                                                         הערכה ואחריותיות                                                                                    
                                                                                              

מסגרות פעולה

 
                                                      חינוך פורמאלי

 

                                                                                 
                
                                                                                חינוך בלתי פורמאלי                                                         
                                                                   
 

   נספח מספר 3
‏י"ג אדר תש"ע
‏27 פברואר 2010
ועדתהחינוךמהווה את מרכז הכובד הרציני ביותר בעל היכולת הרבה ביותר להשפיע על הנעשה במערכת החינוך וכתוצאה מכך להשפיע על דמות הבוגר העתידי שלנו. תפקידנו ליזום ולהוביל שינויים ערכיים, חינוכיים וחברתיים במועצה. לשם כך נבחרנו ולשם כך נפעל במרץ גם בשנה זו. אנחנו חייבים להגדיל את עניין כל הציבור בנעשה במערכת החינוך שלנו ולרתום כמה שניתן יותר תושבים לתרום למערכת החינוך. סמוך אני ובטוח כי הגדלתהענייןהציבוריבנושאיהחינוך,מעורבותםהרבהשלההוריםוהעיוןמחדש ברמהציבוריתואקדמאית, בהנחותיסודשלמערכתהחינוךבארץ,יעניקו לוועדה משקלרב.
השתתפות פעילה בועדת חינוך, יזמות והכנסת שיפורים ושינויים למערכת החינוך במטרה לקדם אותה זההאתגרהרציני ביותר של  חבריהועדהוגםכמובילים חינוכיים וגם כמבחןלמנהיגותקהילתית תוך וגילויהיכולתלבצע ולממשכוונותוהבטחותלתועלתהכלל. כחבריועדתחינוך, אני בטוח כי נפעל כולנויחד ליזום ולקדםנושאיםחינוכים וערכיים הקרוביםלליבנו, ובעיקר נדאג לקדם ולשפר ככל שניתן את מערכת החינוך ונאפשר ללומדים בה צמיחה אישית, באמצעות חווית למידה איכותית, מקצועית, חדשנית וערכית. 
1)     הקטנת מספרי תלמידים בקבוצות לימוד בביה"ס במקצועות הליבה מכתה א' ועד ח'.
2)     קידום תוכנית האב לחינוך, מימוש החלופות שיתקבלו.
3)     הקמת מנגנון תמיכה לתלמידים מתקשים וקידום הכנסת העשרה במסגרת תל"ן למערכת החינוך.
4)     קידום, עזרה ותמיכה באוכלוסיותחריגות), חלשותוחזקות (מפגרים, נכים, מחוננים, בעליקשיילמידה.
5)     הליכה לקראת הלימה בין מרחבי החינוך, גנים, ביה"ס יסודי, ביה"ס תיכון לתפקידם.
6)     הערכות למעבר לחמישה ימי לימוד החל מתשע"א בביה"ס היסודי.
7)     הרחבת אופקי הילד מהפעוטון ועד התיכון וטיפוח, שמירה והרחבת מוגנות הילד.
8)     הרחבת מאגר חומרי הלמידה והעשרה לכל ילדי מערכת החינוך – פורטל חינוכי, ספריה ומאגרי ידע.
9)     עזרה ותמיכה בהתמקצעות צוותי העבודה מהפעוטון דרך ביה"ס היסודי ועד התיכון והעצמת כל עובדי החינוך במועצה.
10) קבלת ההורים כשותפים לתהליכי הוראה למידה והבהרת מערכת יחסים, קשרים מחויבויות ואחריות בין המשולש מורים - הורים – מועצה ובמקביל חיזוק הקשר בין הקהילה לבין גורמי חוץ כגופי מחקר ואקדמיה השכנים לנו.
11) הרחבת השימוש בתקשוב ובטכנולוגיות מתקדמות להשבחת תהליכי הוראה למידה. רכש ציוד ואביזרים מתקדמים לקידום מערכת החינוך, ע"פ צרכי ביה"ס ושדרוג מגרש משחקים לילדי ביה"ס.
12) תמיכה, אבזור ושדרוג יעילות השימוש במבנה החדש ובכל החללים הנוספים שנוספו לבית הספר.
13) המשך התמיכה בהפעלת תוכנית התערבות של עמותת "חינוך לחיים" במסגרת ביה"ס היסודי.
14) הקמת אנדרטה אזורית לנופלים תושבי המועצה האזורית.
15) הקמת פורטל חינוכי, ערכי ומדעי לתושבי המועצה.
16) הקמת משטח אימונים ושטח מחנה לקראת גיוס.
1)     נמשיך להיות קשובים, כל העת, לכל תושבי המועצה ונשמש כאוזן קשבת בכל בעיה, תלונה, הבהרה או סוגיה חינוכית אחרת הדורשת את התערבותנו. חברי הוועדה יתוודעו למערכתהחינוךהמקומית - מאפייניהובעיותיהולמכלול סוגיותהחינוך.
2)     נמשיך לזמן מומחים ולהיפגש עם בעלי מקצוע וגורמיחינוךבישובומחוצהלו - מפקחים, נציגי הנהגה מוסדית,הורים, מומחיחינוך ואחרים. במקביל נמשיך לקיים סיורים בכפר הנוער עיינות ובביה"ס ברנר.
3)     נדאג לקדם הטמעת והרחבת השימוש בתקשוב בתהליכי הוראה למידה בכל מערכת החינוך של המועצה. נקדם התקנת אינטרנט אלחוטי במבנה החדש ובחצר ביה"ס. נעודד שימוש במחשבים ניידים, בלוחות חכמים ובלוחות מידע אלקטרוניים.
4)     נמשיך ונטפל בסוגיותמהותיותשלהחינוך,כגון: הפעלת תוכנית לימודים נוספת, מתן שעורי העשרה ותגבורים, קידום אינטגרציה חברתית, הפעלת יום לימודיםארוך, הקטנה של מספר התלמידים בקבוצת לימוד.
5)     נפעל להסדרתהשתתפותההוריםבהוצאותמערכת החינוך,תוךהתחשבותבצרכיםוביכולת שלכל מגזריהאוכלוסייההשונים במועצה.
6)     נפעל לקידום ותמיכה באיתורפתרונותמתאימיםלאוכלוסיותחריגות.
7)     נבצע מעקב ובקרה אחרי השימוש במבנה החדש. נהיה מעורבים באיבזורו ואכלוסו, במקביל נמשיך לדאוג לשיפורהמבנים הקיימיםוהשלמתציודומתקניםבכל מוסדותהחינוך של המועצה.
8)     נבצע מעקב אחרי הפעלת תוכנית התערבות של עמותת "חינוך לחיים" במסגרת ביה"ס היסודי.
9)     נבצע מעקב אחרי מימוש רפורמת" אופקחדש" בשאיפה לאוטונומיה ניהולית של ביה"ס ונדאג להתקנת כל הציוד וחללי הלימוד הנדרשים להשגת מטרות הפרויקט.
10) ניזום, נתמוך ונעודד כלפעילותהתנדבותיתבקהילה של צעירים ובוגרים.
11) נמשיך לאתר ולגייס גורמיםשוניםבקהילהומחוצהלה, שיסייעו ערכית, טכנולוגית, מקצועית ויממנומפעליחינוך, (השכלהותרבות (תעשייה, קרנותפרטיות, עמותות.
12) נקים פורטל חינוכי לקהילת המועצה האזורית במסגרת אתר האינטרנט של המועצה. נדאג להרחבת מאגרי חומרי הלימוד, המידע והידע בצורה סדורה בהתחשב במופיע באינטרנט ולזמינותם לציבור בקהילה. נפעל לכך שצוותי ההוראה יהיו חשופים למאגרי המידע העכשוויים ביותר הקיימים ברשת האינטרנט.
13) נדאג לאיתור מקום מתאים ולהקמת אנדרטה ציבורית לזכר הנופלים תושבי המועצה.
14) נמשיך ביתר שאת את התמיכה והעזרה לביה"ס בטב"ע ולשילוב ילדי ביה"ס במערכת החינוך של המועצה.
15) נמשיך לתמוך בהפיכת אירוע סוף שנה של ביה"ס, סיום שכבת ח', לאירוע קהילתי.
16) ניפגש ונתמוך בנציגי, רכזי, מדריכי וחניכי תנועותהנוערהמקומיות.
17) נתגייס לקידום מפעליתרבות, הנצחה ומעורבות חברתיתשונים.
18) נדאג לשדרוג מגרש המשחקים לילדי ביה"ס, שתילת דשא.
19) נקדם פרויקט הכנה לקראת גיוס בשטח המועצה כולל משטח אימונים, מאהל, מתקני כושר וסיבולת ועוד.
 
בכבוד רב,
שייקה בילו
יו"ר ועדת החינוך
 
נספח מספר 4
 
מערכת החינוך בגן רוה - דווח חצי שנתי : "עיקרי נושאים"
ינואר - 2010
כללי :
נושאים עיקריים מובילים :
תוספת מבנה ( 12 כיתות ומעבדות ), תגבור לימודי יסוד (מתמטיקה, אנגלית, עברית, מחשבים, שילוב, פיצול לקבוצות למידה, "אופק חדש" ומעבר לתמיכה פרטנית, הקמת בי"ס לחינוך מיוחד – בי"ס בטב"ע, העמקת הקשר עם תיכון ברנר וכפר הנוער עיינות , הפעלת שני פרויקטים לעיצוב אקלים ושיפור היעילות החינוכית – מורים, תלמידים, הורים ( Education for Life – תקשורת מקדמת , וחשיבה לתוצאות מיטביות ), הכנת תוכנית אב לחינוך – "תושבים חושבים חינוך". הקמת מרכז תמיכה יישובי – להישגים, למצוינות, לפיתוח אחריות ומנהיגות חברתית. הפעלת תוכנית הכשרה סדנאית – "מבוא לגישור" לצוותים המובילים ולמנהיגות הקהילתית .
נושאים כלליים שוטפים :
טיפול בכוח אדם, טיפול באחזקה ובתשתיות, שדרוג עזרי לימוד, סיוע בניהול השוטף ובהפקת אירועים בית ספריים / קהילתיים, הסעות .
 
מערכת החינוך הקדם יסודי :
כ"א : –
קלטנו 2 גננות חדשות ו - 2 סייעות חדשות הזוכות לליווי צמוד והדרכה מקצועית . בוצע סבב סייעות בגנים תוך מעקב שוטף אחר איכות העבודה והטיפול. הפעלנו תגבור של צוותים באמצעות תלמידות תיכון מכפר הנוער עיינות. קלטנו מפקחת חדשה .
תשתיות :–
הושלם ציוד בכל הגנים לקראת פתיחת שנת הלימודים, נעשו כל הכנות הדרושות לחורף. אחזקה וגינון מטופלים באופן שוטף לרבות אחזקת מחשבים. הסעות מתקיימות מידי יום ובליווי מלווה מבוגר. הילדים זוכים מידי יום לארוחות ושתייה .
פדגוגיה : -
מתקיים שיתוף פעולה קבוע עם הגננות בנושאי חינוך – שיבוץ, בעיות התאקלמות, בעיות עם ילדים מתקשים, תיאום מול הורים וכיו"ב. חגגנו עם הילדים את חגי תשרי, חנוכה וטו בשבט – במסיבות, אירועים, נטיעות והפעלות חינוכיות. הפעלנו תוכניות העשרה במסגרת סל תרבות – מופעים, פעילות בטבע, חווה חקלאית במזכרת בתיה, הצגות בנושאי זהירות בדרכים ואיכות סביבה ( כובע הקסמים – בברנר, הכי זהיר בעיר, עצור בטרם תעבור, שרים ונזהרים, כדור הארץ והאיש הירוק ). התחלנו לקיים סדרת מפגשים של אחה"צ עם הצוותים - להעשרה ולגיבוש. הילדים מקבלים הפעלות קבועות בנושאי ספורט ומוסיקה. השנה זכינו לקבל, מראש המועצה, סט ספרים של סיפורים ואגדות, לכל גן, וזאת בנוסף לפרויקט המשותף שלנו עם הספרייה היישובית.
אנו מפעילים שני צהרונים באופן קבוע – צהרון צעירים וצהרון בוגרים. במעונות ובתינוקיה אנו נותנים להורים מענה עד שעה 17:00. בימים אלו ממש אנו מקיימים את ההרשמה לשנה הבאה וכן נערכים לקיומם של וועדות השילוב וההשמה.
גם השנה הקפדנו לקיים את הרצף החינוכי עם ביה"ס היסודי – קיימנו ביקורים הדדיים והשתתפנו יחד בטכסים ובמופעים .
 
יוזמות חדשות : -
נערכים לשדרוג תוכניות הלימוד בנושאי איכות הסביבה. נמצאים בשלבי בחינה של תוכניות ייחודיות בנושאי – מדעים, חשבון, שפות, חשיבה, מצוינות, טבע ובעלי חיים. נערכים להמשך הגיוון בסל תרבות ולתכנים חדשים בקייטנות של פסח ויולי.
 
מערכת החינוך היסודית :
כ"א : - 
המשכנו כמידי שנה לתגבר את ביה"ס ולקלוט מורים וסיעות - באנגלית, מתמטיקה, מחשבים, חינוך, שילוב, וליווי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים . 
תשתיות : -
המבנה החדש הושלם ואנו בשלבים האחרונים של הצטיידות ואישורי אכלוס. הרחבנו את חדר המורים וסיימנו את התכנון להקמת חדרי למידה פרטניים בהתאם לתוכנית אופק חדש. סיימנו בשעה טובה את פרויקט המעלית בספרייה וההפעלה הוסדרה . ביה"ס זכה לציפוי מחודש ומרענן של קרמיקה ווילונות.   השלמנו בימים אלה, בעזרתו האדיבה של ראש המועצה ובשיתוף וועד הורים וועדת חינוך, תוכנית רכש גדולה להצטיידות של עזרי לימוד ומערכות תקשוב. סיימנו לתכנן הצטיידות נרחבת של מחשבים חדשים שאמורים להיכנס במחצית השנייה של השנה.
הסעות תלמידים – מתקיימים באופן שוטף ובמעקב רציף אחרי – התנהגויות ובעיות משמעת, עמידה בזמנים, בקרת בטיחות, ומתן מענה מלא לצורכי ביה"ס. פתנו בית ספר חדש לחינוך מיוחד – בי"ס בטב"ע .
פדגוגיה : -
השקענו מאמצים רבים בנושא פיצול כיתות והקטנת כמות הילדים בכיתות האם. המשכנו במסורת של תגבור לימודים ( מתמטיקה, אנגלית, מחשבים, חינוך, שילוב, ייעוץ חינוכי וכיו"ב).   קיימנו ישיבות רבות בנושאי משמעת תלמידים ואקלים בית ספרי.   ממשיכים לעקוב אחר הישגי התלמידים.   קיימנו הפעלות בנושאי איכות סביבה וזהירות בדרכים. ממשיכים לשמור על הקשר והרצף החינוכי עם גני הילדים. הכנסנו פרויקטים חדשים לביה"ס בנושאי – תקשורת (חינוך לחיים), וחינוך לתוצאות בשיתוף עם משרד החינוך. קלטנו מפקחת חדשה ואנו זוכים למעורבות ושיתוף פעולה פורה בכל הקשור לתוכנית העבודה הבית ספרית והעמקת רמת ההוראה בכיתות. חגגנו לראשונה את חג ט"ו בשבט כאירוע קהילתי ברוב עם והדר ואת הנטיעות קיימנו בגאליה תוך שיתוף פעולה מוצלח ביותר עם המושב בפרט וההורים בכלל. לפנינו עוד תוכניות רבות – שורשים, בני מצווה, הטיול הבית ספרי ומסיבת הסיום של כיתות ח' . קיימנו מפגשי הכרות והכנה של שכבה ח' ( תלמידים והורים ) עם החינוך העל יסודי בברנר . על הפרק גם תיכון עיינות . נבדקה האפשרות להפעיל את תוכנת משוב – הורים, תלמידים מורים, והנהלה – לשיפור המעקב אחר הישגי תלמידים ורמת העדכון הפדגוגי.
 
מערכת החינוך העל יסודית :
העמקנו את הקשר עם תיכון ברנר וכפר הנוער עיינות בדגש על התחומים הבאים : מגמות לימוד , תקציבים, שיתופי פעולה סביב אירועים בית ספריים , חינוך מיוחד, כיתות מצטיינים, ספורט, היסעים.
השתתפנו בהפעלת תוכניות לנהיגה בטוחה ומניעת התמכרויות בקרב בני ובנות הנוער .
אנו מקיימים מעקב שוטף אחר הישגי התלמידים – בדגש על הבגרויות, על תיאום תוכניות לימודים עם היסודי, וכן על פריסת הלומדים בבתי ספר אחרים ברחבי ישראל ( עיינות, קציר, דורות, מדעים לוד, מקווה ישראל, תלמה ילין, אנקורי, גימנסיה וכיו"ב ).
נערכים להפעלת הנוער לפעילות קהילתית התנדבותית במסגרת מחויבות אישית, וכן להפעלת תוכניות הכנה לשרות הצבאי .
 
 
ב כ ב ו ד     ר ב,     
 
א ו ר י   נ צ ר
מנהל מחלקת החינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נספח מספר 5
 
תמונת מצב פעילויות נוער במועצה האזורית גן רוה ינואר 2010
 
1. תנועת הצופים מונה כיום 200 חניכים המרוכזים בשני תתי שבטים: גאליה וכפר הנגיד.
·       שני מרכזים מובילים את הפעילות ובנוסף מדריך קורס בהיקף משרה חלקי.
·       אנו מתכננים את כניסתנו גם לאזור הצפוני ובוחנים את האפשרויות שעומדות בפנינו מבחינת מבנה ראוי וישוב שיהיה מרכזי עבור הישובים הסובבים.
2. קיבלנו מכפר הנוער עיינות מבנה שישמש את התנועה כמבנה של השכבה הבוגרת ובו חדרי פעילות, משרד ועוד. המבנה עומד בפני שיפוץ וכניסה מיועדת לפעילות הינה בסוף מרץ.
3. הקשר עם ביה"ס רציף ולשביעות רצוננו. הודעות מועברות, לוח הזמנים מתואם ואנו מקבלים שיתוף פעולה מלא.
פעילויות שהיו ושעוד לפנינו:
·       פעילות סדירה אחת לשבוע בימי שישי בשני המוקדים שצויינו מעלה ובנוסף- פעילות קבועה בימי ג' לשכבה הבוגרת- ט'-יב'
·       אחת לחודש פעילות מרוכזת של כל השבט במוקד נבחר- עד כה היינו בגן שורק, כפר הנגיד, מתחם המועצה וגאליה.
·       טקס פתיחת שנה מלווה בטקס אש ובמופע של להקת שבא.
·       טיול סוכות לכל השבט באזור מקורות הירקון.
·       פעילות העשרה קבועה לשכבה הבוגרת אחת לשבוע כמו: דיאלוג בחשיכה, סדנאות, הרצאות ומפגשים הפגתיים לגיבוש הקבוצה והעצמתה.
·       טיול 4 ימים בחנוכה לאזור מצפה רמון
·       נטיעות ט"ו בשבט בשני מוקדים: מושב נטעים והכיכר המרכזית בכפר הנגיד
·       פסטישבט- במוצ"ש 6/2/10 - כל השבט הורים וילדים מתכנסים לתחרות מופעים שמעלה כל שכבת גיל. 19:00 באולם הספורט.
·       מסיבת פורים לכל ילדי כיתות ז' וח' במועדון של מושב בית עובד- מוצ"ש 27/2/10 בשעות הערב.
·       פורימון לכל ילדי השבט מכיתות ד'-יב' בשיתוף עם שבט יבנה בשבט יבנה. יום ג' 1/3/10 - יוזמנו כאורחים גם ילדי כיתות ג'
·       טיול פסח לכל השבט בתאריכים 21-23/3/10 הטיול לאזור צפון ים המלח.
·       טיול פסח הנהגתי לשכבות ח'-ט' 25-27/3
 
כושר קרבי:
הקבוצה גדלה ומונה כ-25 בני נוער מכיתות יא'-יב'. הקבוצה נפגשת פעמיים בשבוע ומתאמנת במתחם המועצה ובחוף פלמחים.
פעילות בלתי פורמאלית:
·       מופע סטנד אפ שהתקיים לבני נוער מכיתות ט'-יב, עם האומן אמירם טובים. הגיעו כ- 110 בני נוער.
·       הרצאה להורים עם הפרופסור עמוס רולידר - התקיימה לפני כחודש - הגיעו כ-100 הורים
ההרצאות הבאות שעל הפרק:
·        מומחה לפשעי אינטרנט של משטרת ישראל - יציג בפני ההורים את הסכנות בגלישה חופשית של ילדים ובני נוער.
·        מומחית בנושא שתיית אלכוהול - מפגש שיכלול סימולציות להורים, סרטונים ומצגת מוחשית בכל מה שקשור בכמויות שתייה, תרבות השתייה של בני הנוער ועוד.
·        שימוש בחומרים מסוכנים בקרב בני נוער: שאיפת גזים שונים, סמים קלים, כדורים ועוד....
ההרצאות יתקיימו בתדירות של אחת לחודש.
 
בכבוד רב,
 
נירית לוי
מחלקת נוער
מונה:


 


 

 

  

 


הודעות אחרונות מהפורומים

לייבסיטי - בניית אתרים