מספרי טלפון במועצה האזורית גן רוה

דף הבית >> מחלקות >> מספרי טלפון במועצה האזורית גן רוה

יו"ר המועצה האזורית גן רוה- מר שלמה אלימלך

כתובת: עיינות דואר עיינות 70490

טלפון המועצה האזורית: 08-9408230 

פקס 08-9408241

מספרי השלוחות: 

מזכירות 0
הנהלת חשבונות 1
קב"ט וקניין המועצה 3
רווחה 4
רכב 5
גנים תרבת וספורט 6
תברואן המועצה ווטרינר 7
לשכת ראש המועצה 8

 

 

 

 

 

 

  בית הספר גן רווה - 08-9406267 08-9404811 פקס 08-9706794

גני הילדים:

  

אורן 08-9301618
אלון 08-9301618
ארז 08-9407681
דקל 08-9407129
דרור 08-9403226
פשוש 08-9404199
שיטה 08-9407043
שחף 08-9404199
שקד  08-9407129
תמר 08-9407043